26 oktober 2016 – Mensen met een psychische crisis en hun naasten zijn niet erg te spreken over de huidige crisisopvang. De bereikbaarheid van instanties is vaak slecht, de wachttijden worden als te lang ervaren, er zijn te weinig bedden en te weinig intensieve thuiszorg. Mensen die een…

25 oktober 2016 – Het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland pleiten voor een Doorzettingsmacht Volwassenen. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS. In de praktijk ervaren mensen met complexe zorg- en hulp…