24 november 2016  – Op woensdag 23 november werd de eerste landelijke openMIND dag georganiseerd. Op deze dag werd aandacht gevraagd voor iedereen die met psychische problemen te maken heeft. Bekijk hier de videoboodschap van MIND MIND, een beweging van en voor alle mensen die met psychische problemen te maken hebben, vroeg de Nederlandse bevolking hoe zij…

  26 oktober 2016 – Mensen met een psychische crisis en hun naasten zijn niet erg te spreken over de huidige crisisopvang. De bereikbaarheid van instanties is vaak slecht, de wachttijden worden als te lang ervaren, er zijn te weinig bedden en te weinig intensieve thuiszorg. Mensen die een beroep doen op acute zorg, hebben…

25 oktober 2016 – Het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland pleiten voor een Doorzettingsmacht Volwassenen. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS. In de praktijk ervaren mensen met complexe zorg- en hulpvragen bijna dagelijks de ernstige gevolgen van langs elkaar heen werkende organisaties…

4 oktober 2016 – Op 30 september beëindigde het aanjaagteam verwarde personen zijn werkzaamheden. Het Landelijk Platform GGz vindt dat het aanjaagteam goed werk heeft verricht, maar dat een krachtig vervolg nodig is. De urgentie is onverminderd groot. Het vervolg zal in het teken moeten staan van preventie en een persoonsondersteunende aanpak. Preventie Incidenten krijgen…

10 augustus 2016 – Hoe betrek je cliënten- en familieorganisaties bij lokaal beleid ‘mensen met verward gedrag’? Het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ) ontwikkelde een checklist voor gemeenten. Momenteel werken gemeenten aan het maken van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het ‘Landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen’ beveelt gemeenten aan dit samen te doen met…

  8 juli 2016 –Het Landelijk Platform GGZ is verbijsterd over het voorstel van ministers Schippers om de Wet verplichte ggz aan te scherpen in het kader van de aanpak van verwarde personen. Minister Schippers is met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij onder andere een verplichte time out-procedure aan…

31 mei 2016- Afgelopen zaterdag werd de vernieuwde Handleiding Familiebeleid GGZ gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag Familieraden. Rita van Maurik, coördinator van de Kamer Familieraden, reikte de handleiding uit aan Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, en Ronald Gorter, directeur van het Fonds Psychische Gezondheid. De vernieuwing leidde tot enthousiaste reacties: de…

20 mei 2016 – De groeiende wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg brachten het Landelijk Platform GGz er gisteren toe een brandbrief naar de Tweede Kamer te sturen, zo meldt het AD.nl  Wie in nood aanklopt bij een psycholoog of psychiater kan halverwege 2016 al te horen krijgen dat hulp pas in 2017 kan worden genoden omdat…

19 mei 2016 – Gisteren werd de website Routewijzernaarwerk.nl  gepresenteerd door staatssecretaris Jette Klijnsma, tijdens de bijeenkomst ‘Aan het werk met een psychische aandoening’. De website helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid die (weer) aan het werk willen op weg met informatie, voorbeelden, tips, ervaringsverhalen en vacatures voor ervaringswerkers. Staatssecretaris Jette Klijnsma presenteert website Routewijzernaarwerk.nl Veel mensen…

23 maart 2016- Het Landelijk Platform GGz vreest dat het wetsvoorstel ‘Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening’ leidt tot stigmatisering en uitsluiting van mensen met een psychische kwetsbaarheid, die in een periode van verwardheid overlast hebben bezorgd of strafrechtelijke overtredingen hebben begaan. Dit schrijft het platform in een brief aan de Tweede Kamer naar…

10 maart 2016 – GGZ-cliënten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen op een aantal belangrijke punten voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een enquête van het Landelijk Platform GGz onder haar achterban. De klachten worden wel serieus genomen, maar verbeterpunten zijn de informatievoorziening, deskundigheid en begeleiding. Van de 300 respondenten vindt…