12 november 2021 – In het gidsje ‘Regelhulp editie Verward Gedrag’ staat informatie over het regelen van passende zorg en ondersteuning bij verward gedrag. Het gidsje brengt de landelijke mogelijkheden en wetgeving in de zorg samen met behulpzame informatie. Mensen met verward gedrag ervaren de wereld, op dat moment, anders dan andere mensen. Dit kan verschillende oorzaken hebben….

Samenwerking politie en ggz’, verward gedrag, ptss, autisme, ambassade

11 september 2021 – Bij noodoproepen (112) sturen meldkamers de politie vrijwel altijd naar de juiste incidenten waar zij snel hulp moet bieden. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) naar de inzet van politie bij noodhulp. Daarnaast is de politie voldoende toegerust om hulp te bieden aan burgers in (dreigende)…

verward gedrag, grip op onbegrip, personen met verward en of onbegrepen gedrag

26 augustus 2021 – Het nieuwe Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw is officieel van start gegaan en de eerste subsidiemogelijkheden zijn geopend. In dit nieuwsbericht leest u meer over de openstaande subsidiemogelijkheden. Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. De opzet…

onbegrepen gedrag, actieprogramma grip op onbegrip, zonmw, RAPID RESPONDER

4 mei 2021 – Mensen in een psychisch kwetsbare situatie die onbegrepen gedrag vertonen, eindigen vaak in een politiecel. Onbevredigend voor politie en hulpverleners, maar vooral nodeloos traumatiserend voor de persoon zelf. Als antwoord op dit probleem ontwikkelden betrokken organisaties in Friesland de Rapid Responder GGZ (RR-GGZ). Het team koerst op de-escalatie van de situatie…

verward gedrag, grip op onbegrip, personen met verward en of onbegrepen gedrag

11 januari 2021 – Ondanks alle aanbevelingen van het landelijk Schakelteam Verwarde Personen en álle inspanningen komen er nog steeds ruim honderdduizend meldingen per jaar bij politie of ambulancediensten voor mensen met verward gedrag, zo meldt het Brabants Dagblad.  Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) vraagt  al jaren aandacht voor het probleem, want het moet…

onbegrepen gedrag, depressiepreventie, jongeren, microbioom, verward, onbegrepen, rouw, verward gedrag, verwarde

17 november 2020 – Verwarde personen zijn van alle tijden. In de 17e en 18e eeuw werden deze mensen krankzinnig genoemd. Deze term klinkt weliswaar veel heftiger, maar de beschrijvingen uit die tijd lijken veel op de verwarde mensen van nu. Martje aan de Kerk, cultuurhistoricus, deed er onderzoek naar. ‘Het waren ook toen mensen…