natuur, kind, mentale welzijn

25 oktober 2021 –  Kinderen die tijdens de lockdown sterker verbonden waren met de natuur, hebben minder gedragsproblemen en emotionele zorgen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. De resultaten versterken het idee dat natuur een belangrijke rol kan spelen in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Uit de studie, van de Universiteiten van Cambridge en Sussex, bleek ook…

trends, NZa

20 oktober 2021 – Welke trends ziet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de geestelijke gezondheidszorg in 2021? Daar gaan ze hieronder op in. Verderop in deze Stand van de zorg 2021 belichten we oplossingen voor de knelpunten die we constateren. Daarbij lichten we toe hoe wij aan die oplossing willen bijdragen, samen met wetenschap en…

zelfregiegroepen

18 oktober 2021 – Om het gebruik van zelfregiegroepen te vergroten in Nederland is de Stichting Zelfregiegroepen Nederland opgericht.  Dat lotgenotencontact op talloze fronten ‘werkt’,  leren we eigenlijk al vanaf onze kindertijd.  Als mensen ervaren dat ze gedeelde (positieve én negatieve) ervaringen hebben, ontstaan er direct een bijzonder soort vertrouwen en emotionele verbondenheid. Een half…

armoedebeleid, sociale problematiek

18 oktober 2021 – Van maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 organiseert Movisie de Challenge Armoede. De challenge geeft deelnemers kennis over hoe mensen met financiële problematiek te helpen. Dit jaar krijgen deelnemers extra informatie over de relatie tussen armoede, schulden en psychische problematiek. Waarom dit belangrijk is? Movisie ging in…

herfstdepressie, beweging, sanne van dijke, marathon

18 oktober 2021 –  De dagen worden korter, de temperatuur daalt, het regent en waait harder en een gevolg van het sombere weer is dat we ons sneller wat neerslachtig voelen; oftewel een herfstdip. Soms leidt die somberheid soms tot een zogenoemde herfstdepressie.  De officiële benaming is een  seizoensgebonden depressie. Hoe kun je dit herkennen en wat…

versneller, zorg op maat, wachten wachtlijsten, wachttijden, jeugdzorg

17 oktober 2021 – De afgelopen maanden is in acht regio’s waar de wachttijden voor een ggz-behandelingen het hoogst waren opgelopen een versneller actief geweest. Zijn/haar opdracht: zorg dat de samenwerking in de regio zodanig wordt gestructureerd en verbeterd dat een positief effect op de aanpak van de wachttijden verwacht kan worden. Dick Veluwenkamp, bestuursvoorzitter…

herhaalde dakloosheid, streettriage

16 oktober 2021 – In de regio Utrecht focust het prospectief 5 jarig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam zich op de problematiek van herhaaldelijke dakloosheid. Hieronder leest u over de onderzoeksopzet waarbij ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers worden ingezet en de resultaten van de  eerste twee metingen.  Voorkomen van herhaaldelijke dakloosheid – Longitudinaal onderzoek naar herhaaldelijke dakloze…

mentale gezondheidscentra, bemoeizorg

15 oktober 2021 – GGZ Breburg en Indigo, actief in midden-Brabant (Breda-Tilburg) gaan negen mentale gezondheidscentra inrichten. Doel: een laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning bij mentale gezondheidsvragen bieden, samen met huisartsen, sociaal domein en cliëntinitiatieven. “We willen onze deskundigheid veel meer aan de voorkant inzetten”, zegt Gloria Gribling, directeur behandelzaken bij GGZ Breburg. “Het…

verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

15 oktober 2021 –  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft ggz-aanbieder Compass onder verscherpt toezicht gesteld. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De inspectie vindt handhaven in de vorm van verscherpt toezicht nodig omdat er onder meer zorgen zijn over de geboden kwaliteit en continuïteit van zorg. Dit is…