Jaap van Weeghel Penning

24 februari 2024 –  Op 6 maart aanstaande, tijdens de Phrenos werkconferentie, wordt voor de tweede maal de Jaap van Weeghel-penning uitgereikt. Maar liefst 30 praktijken werden voorgedragen voor deze prijs. Het waren stuk voor stuk praktijken die werken aan maatschappelijke participatie en burgerschap van mensen met (ernstige) psychische problemen. Goed nieuws dus voor de…

opname, Wkkgz , zeggenschap, zorgmedewerkers, orgcoördinatie, regelarm, registratie , registeren

17 februari 2024 – Wanneer is opname in de ggz medisch noodzakelijk? Dat beschreef het Zorginstituut Nederland in 2017 in het rapport ‘Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige ggz’. Het Trimbos-instituut evalueerde tussen juli 2022 en oktober 2023 in opdracht van het Zorginstituut hoe afspraken en aanbevelingen uit het rapport in de praktijk worden gebracht….

hoofdzaken

6 februari 2024- Het ZonMw-programma Nationaal Plan Hoofdzaken heeft onlangs 19 veelbelovende projecten toegekend. Deze projecten zullen zich richten op het toepassen van beschikbare kennis over hersen- en psychische aandoeningen. Met als doel deze toepassingen naar de (bredere) praktijk te brengen en structurele inbedding te bevorderen. Concrete verbeteringen in zorg en samenleving Deze innovatieve initiatieven…

MIND, WIJ ZIJN MIND, MINDPALTFORM

5 februari 2023 – MIND bestaat in 2024 75 jaar! MIND werd in het jaar 1949 opgericht als het K.H. Bouman Fonds en zet zich sindsdien in voor een psychisch gezonde samenleving.  De geschiedenis van MIND MIND, opgericht in 1949 als het “K.H. Bouman Fonds,” ontstond in een tijd van uitdagingen na de Tweede Wereldoorlog,…

stoornisdenken, sociale media, social media, digitale middelen, suïcide, zelfmoord, influencers, sociale media, onderzoek, kinderen,

2 februari 2024 –  Hoogleraar orthopedagogiek Laura Batstra zet zich in tegen stoornisdenken en overmedicalisatie. Dat doet ze onder andere door posts op social media. Hoewel het soms vechten tegen de bierkaai lijkt, gelooft Batstra dat een hoop kleine acties uiteindelijk tot grote veranderingen kunnen leiden.  “Publiceren in wetenschappelijke tijdschriften is leuk, maar als je…

schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

30 januari 2024 –  Onlangs is de samenhang tussen geldzorgen en psychische klachten opnieuw bevestigd in onderzoek door Trimbos. Zorgelijk, ook omdat mensen met schulden twee keer zo vaak suïcidale gedachtes hebben dan mensen zonder schulden. Daarom is aandacht voor het belang van goede armoede-/schuldenbestrijding ter bevordering van de gezondheid van mensen met psychische klachten…

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, gegevensuitwisseling, IZA, Vincent van Gogh, loonsverhoging ggz, IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

24 januari 2024 –  De IZA-partijen, waaronder de Nederlandse ggz, en minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekenden gisteren het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is hiermee een stuk dichterbij. Om patiëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten deze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Maar het landelijk delen en hergebruiken van deze…

huiselijk geweld

23 januari 2024 – Huiselijk geweld in relaties en in gezinnen varieert in elke situatie in ernst, aard, frequentie en duur. Elke situatie is anders en er zijn verschillende achterliggende dynamieken en problemen. Het is belangrijk om een volledig beeld te krijgen van deze geweldsdynamiek. In elke situatie moet er immers maatwerk geboden worden. Dat…

sociaal domein, ggz en sociaal domein, in het nauw, beweging in kwetsbaarheid, Ggz en sociaal domein, in het hoofd van, Ggz en sociaal domein, podcast, movisie, lichaamsgericht therapiën, gescheiden ouders, liegen, ADHD Dingen, kamerbreed, suïcide, Radio, alcohol, podcast, de facto trauma

19 januari 2024 – Het programma Herstel Dichtbij (MIND, Oranjefonds) richt zich op het versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van 30 zelfregie- en herstelinitiatieven. De initiatieven leren van en met elkaar, waarbij sommigen lokaal al stevig zijn ingebed en anderen nog volop aan de weg timmeren. In deze podcastaflevering van de poddcastreek ‘GGZ en sociaal domein’…

sociaal domein, ggz en sociaal domein, in het nauw, beweging in kwetsbaarheid, Ggz en sociaal domein, in het hoofd van, Ggz en sociaal domein, podcast, movisie, lichaamsgericht therapiën, gescheiden ouders, liegen, ADHD Dingen, kamerbreed, suïcide, Radio, alcohol, podcast, de facto trauma

19 januari 2024 – De podcastserie In het Nauw vertelt onbekende verhalen over psychiatrische instellingen en bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duizenden Nederlanders die in psychiatrische instellingen leefden kregen te maken met Jodenvervolging, oorlogsgeweld, ontbering en honger. In vier afleveringen vertelt In het Nauw over deze onbekende geschiedenis en laat het leven van dichtbij in…

winterdepressie, Blue Monday, landelijke monitor depressie, depressie, seizoensgebonden depressie, mentale dip, winterdip

17 januari 2024 –  Maar liefst 3 procent van de Nederlanders heeft last van een winterdepressie. Maar wat houdt het nou precies in? En bestaat een zomerdepressie ook? Onderzoeker Anouk Gathier van het Amsterdam Public Health legt het uit. De 3e maandag in januari wordt door sommigen beschouwd als ‘Blue Monday, de meest sombere dag…