tarieven

22 september 2022 – Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren.  Verschillen per sector…

Onbegrepen Gedrag in de Thuissituatie, richtlijn ggz en corona , decentralisatie, verpleeghuizen, sociaal domein, wijkteams, onbegrepen gedrag,

21 september 2022 – Mensen met onbegrepen gedrag, zoals psychotisch, angstig, geagiteerd of apathisch gedrag, wonen steeds langer thuis. Wijkverpleegkundigen en verzorgenden spelen een grote rol in de dagelijkse zorg van mensen met onbegrepen gedrag. Uit de Knelpuntenanalyse Onbegrepen Gedrag in de Thuissituatie blijkt dat zij zich vaak onvoldoende toegerust  voelen om de juiste ondersteuning…

IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

19 september 2022 –Vrijdag 16 september hebben VWS en de (meeste) partijen overeenkomst bereikt over het Integraal Zorgakkoord. Vereniging MIND Platform heeft 19 lidorganisaties en werkt samen met meer dan honderd cliënten-/naastenorganisaties en zelfregie-/herstelinitiatieven in Nederland.  De leden van de vereniging MIND stemden unaniem tegen het ondertekenen van het Integraal Zorgakkoord. MIND besloot daarom om  het IZA niet te…

zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

19 september 2022 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezenvan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) tegen de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigde psychiater in het zorgprestatiemodel. De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken. Dit betekent dat de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische zorg…

IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

18 september 2022 – Namens de Nederlandse ggz heeft bestuurslid Stephan Valk vrijdagavond het integraal zorgakkoord (IZA) ondertekend. De leden van de Nederlandse ggz, branchevereniging van ggz-instellingen, waren vorige week al unaniem akkoord gegaan met deelname aan het nieuwe zorgakkoord.  De Nederlandse ggz steunt het integraal zorgakkoord omdat het concrete ambities en mogelijkheden geeft om de…

jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

17 september 2022 – Als het aan jongeren ligt zijn mentaal welzijn, onderwijs en jongerenparticipatie de drie belangrijkste onderwerpen waarmee politiek Den Haag zo snel mogelijk aan de slag moet. Dat blijkt uit het UNICEF-Jongerenadvies 2022. In het advies, dat vandaag op Jongeren Prinsjesdag wordt overhandigd aan leden van de Tweede Kamer, geven jongeren concrete…

mentholsigaretten , stoptober, stoppen met roken

16 september 2022 – Stoptober gaat weer van start. Vanaf 1 oktober stoppen rokers vier weken lang samen met roken. Samen stoppen werkt namelijk veel beter dan alleen. Wilt u  stoppen met roken en kun je wel wat motivatie en steun gebruiken? Doe dan dit jaar mee. Vier weken Stoppen met roken kan best lastig zijn. Tijdens…

salvia divinorum,

15 september 2022  – Het gebruik van het kruid Salvia divinorum kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo is er bij gebruik kans op hallucinaties, onrust, verwardheid, verhoogde hartslag en bloeddruk en een psychose. Deze klachten kunnen al ontstaan bij de aanbevolen hoeveelheid, blijkt uit RIVM-onderzoek. Daarom adviseert het RIVM consumenten om Salvia divinorum niet te…

jeugdzorgaanbieders, winsten

13 september 2022 – Na een forse stap terug in het eerste coronajaar, laat de GGZ als sector in 2021 een opmerkelijk herstel zien. GGZ-organisaties boekten vorig jaar samen een positief resultaat van maar liefst € 234 miljoen. De winst is daarmee meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020, toen het resultaat nog  € 110…

12 september 2022 –  Marjan ter Avest vertrekt per december 2022 als directeur-bestuurder van MIND. Zij bekleedt deze functie sinds september 2016, en is daarnaast sinds 2007 reeds betrokken als directeur van de vereniging MIND Platform. In deze periode gaf Marjan onder meer leiding aan de oprichting, eenwording en positionering van de organisatie MIND. Ze…

energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

12 september 2022 – Met de toenemende energiekosten is de kans op psychische klachten steeds hoger. 113 Zelfmoordpreventie maakt zich zorgen om de toenemende problemen. Schulden zijn een belangrijke factor voor suïcidale gedachten. Hart van Nederland  besteedt hier aandacht aan.  In Nederland overlijden gemiddeld 1.850 mensen per jaar aan suïcide, dat zijn vijf mensen per dag….