vastgoed

27 mei 2023 –  Door oplopende kosten en bezuinigingen van de overheid kan de zorgsector de noodzakelijke vastgoedinvesteringen niet meer realiseren. Er dreigt een investeringsstop, waardoor 50.000 zorgeenheden op termijn zullen verdwijnen. Om het tij te keren verstuurden de zorgorganisaties vandaag een noodkreet, vastgelegd in het manifest ‘Opgave zorgvastgoed haalbaar houden’ naar de leden van…

jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

19 mei 2023 – Van 22-28 mei 2023 vindt voor de eerste keer de Nederlandse Week van de Gezondheid plaats: Mentale gezondheid van ons allemaal! Een week die meer begrip en bewustzijn wil creëren over mentale gezondheid in de samenleving. Het kabinet roept alle gemeenten, cultuur- en maatschappelijke organisaties, sport- en jeugdverenigingen en scholen dan ook…

emergis, qualicor accreditatie

19 mei 2023 – Emergis, een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn in Zeeland,  heeft als eerste organisatie voor ggz en welzijn in Nederland de volledige Qualicor* accreditatie behaald!  In ontspannen sfeer bezochten de auditoren van Qualicor Emergis in de week van 27 tot en met 31 maart. Ze namen een kijkje bij…

loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

16 mei 2023 –  Sociale partners in de ggz hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een aanvullende loonsverhoging op de lopende CAO. De komende periode worden de achterbannen hierover geraadpleegd. De raadpleging duurt tot begin juni. De cao van de ggz-sector loopt weliswaar tot 1 januari 2025, maar de leden van de Nederlandse ggz vonden dat…

trendrapport ggz

16 mei 2023 – Op maandag 15 mei namen Ruth Peetoom (voorzitter de Nederlandse ggz), Elfi Rookhuizen (Chief Nursing Officer Arkin), Sam Schoch (bestuurder GGZ Rivierduinen) Marcel Krijgsheld (NZa), Heleen Wadman (oprichter InBegrepen en ervaringsdeskundige ggz) en Gijs Coppens (OpenUp en iPractice) het eerste exemplaar van het FWG Trendrapport GGZ in ontvangst. Het rapport geeft…

zingeving

16 mei 2023 – Besteed in de behandeling aandacht aan zingeving – dat is de belangrijkste aanbeveling van de nieuwe kwaliteitsstandaard Zingeving in de psychische hulpverlening. Zingeving is in deze standaard gedefinieerd als het proces waarin mensen richting geven aan hun leven op basis van wat voor hen het meest belangrijk of betekenisvol is. Voor…

113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

13 mei 2023 – Het telefoonnummer 113 voor zelfmoordpreventie moet wat betreft staatssecretaris Maarten van Ooijen net zo bekend worden als het noodnummer 112. De bekendheid van 113 is al best hoog, maar het kan nog beter. “Want 112 is een levensreddend nummer en 113 kan ook een levensreddend nummer zijn”  Van Ooijen wil dat…

groene ggz, groen, hart, Aerrea, groene voorloper

12 mei 2023-  Vol trots kunnen wij melden dat Aerrea is toegetreden tot de Groene GGZ als de nieuwste Groene voorloper. Aerrea is in 2016 gestart met een zorgaanbod dat exclusief gericht is op zorgprofessionals en biedt een breed aanbod binnen de SGGZ, aanvullende behandelingen en coaching. Daarnaast zetten zij zich in voor zelfzorg, preventie en…

informatie-uitvraag, gegevensverzameling, gegevensuitwisseling, systeemlogica , inzage, privacy, Samenwerken & privacy’

10 mei 2023 –  Verpleegkundige Theodorus V. (30) vertelde behandelaren van GGZ Drenthe dat hij tijdens de coronapandemie de levens had beëindigd van twintig ziekenhuispatiënten, zo werd donderdag bekend. Na wikken en wegen besloten de ggz-zorgverleners dit voorjaar hun medisch beroepsgeheim te doorbreken. GGZ Drenthe speelde de vertrouwelijke informatie door aan het ziekenhuis, waarna de…

loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

7 mei 2023 –  Ook werknemers in de GGZ hebben moeite om rond te komen. Daarom is FNV Zorg & Welzijn in gesprek gegaan met de werkgevers om de koopkracht van de werknemers te verbeteren, door middel van een extra loonsverhoging. Na 3 gesprekken nog geen resultaat. Wel hebben we een afspraak voor een volgend…