PTSS, eenzaamheid, psychotherapie, ketamine, depressie, anorexia, coronacrisis, coachingssessies, eenzaamheid, stay fine

3 december 2021 –  Het zijn moeilijke tijden voor ons sociale leven. Ook voor onze studenten, die zich het leven in een andere stad, of zelfs een ander land, zó anders hadden voorgesteld. Alleen op een kamer zitten en deels online onderwijs volgen kan tot eenzaamheid leiden en op den duur zelfs tot somberheid en…

gokverslaving

3 december 2021 – De Wet kansspelen op afstand (KOA) is op 1 april 2021 in werking gegaan. Er komt daarmee meer ruimte voor onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, in de volksmond bekend als gokverslaving. Vanuit een heffing op de kansspelen wordt een nieuw onderzoeksfonds opgezet. In opdracht van ZonMw heeft het Trimbos-instituut…

bestaanszekerheid

1 december 2021 – Volgens de laatste telling door het CBS zijn in Nederland 12.600 jongeren dakloos (CBS, 2019). Vorig jaar zomer waren in Nederland ongeveer 100.000 jongeren werkloos, het eigen inkomen van jongeren is de afgelopen jaren dalend en het aantal jongeren met studieschulden neemt toe (jeugdmonitor CBS 2018). Werken aan bestaanszekerheid is een…

Tweede Kamer, debat,

1 december 2021 –  Op maandag 29 november behandelde de Tweede Kamer in een Wetgevingsoverleg de onderdelen Jeugdhulp uit de begrotingen van het ministerie van VWS en J&V. Tien partijen gingen met demissionair bewindspersonen Paul Blokhuis (staatssecretaris VWS) en Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming) in debat over het bereik van de jeugdhulp, overbehandeling van lichte…

naasten

29 november 2021 – Ruim de helft (54%) van de naasten van zorgmedewerkers is bezorgd over hen. Partners, gezinsleden, familie, vrienden en collega’s maken zich zorgen over de lichamelijke en psychische gezondheid van zorgmedewerkers. Zij vinden dat zorgmedewerkers beter voor zichzelf moeten zorgen (34%) en dat zorgmedewerkers sinds corona privé meer last hebben van de…

begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

26 november 2021 –  Het jaarlijkse CBS onderzoek liet duidelijk zien: het gaat niet goed met de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het IGJ-inspectierapport dit jaar concludeerde dat de zorg voor jongeren met psychische klachten tekortschiet. De wachtlijsten zijn enorm. MIND is nauw betrokken bij de hervormingsagenda jeugd die moet leiden tot verbeteringen…

LHBT-jongeren, trauma, seksuele minderheden

26 november 2021 – LHBT-jongeren doen 4,5 keer vaker een suïcidepoging dan niet-LHBT-jongeren. Hoe kunnen ouders en professionals in zorg en welzijn hiermee omgaan? Daarover heeft Movisie twee specifieke factsheets uitgebracht: een voor ouders en een voor professionals en vrijwilligers die werken met LHBT-jongeren. Zelfmoordpogingen onder jonge LHBT’s komen 4,5 keer vaker voor dan onder…

bewustzijn

25 november 2021 – Bij elke bewuste ervaring die je hebt, ervaar je dat bewustzijn bestaat maar tegelijkertijd ontglipt het ons voortdurend en kunnen we het bijna nooit direct bestuderen. Toch bestaan er vele uiteenlopende ideeën over:  Volgens de hersenwetenschapper ‘zijn wij ons brein’, de psycholoog zoekt juist het in emoties, en de filosoof Descartes…

verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

24 november 2021 –  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2021 ingestelde verscherpte toezicht bij ggz-aanbieder Compass uit. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen is onvoldoende zorgvuldig. Dit kan leiden tot een kwalitatief onvoldoende en onveilige behandeling. De…

GGZ standaarden app

23 november 2021 – Om zorgstandaarden goed toe te kunnen passen in het behandelplan is er de gratis GGZ Standaarden app. De app bevat keuzehulpen die aan de hand van korte vragen een concreet advies geven voor zorg en behandeling bij ADHD, Angst, Bipolaire stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en Psychotrauma. Het advies is gebaseerd op de…

jason

22 november 2021 – Een pijnlijk eerlijk portret van de 22-jarige Jason, die traumatherapie ondergaat. Het is het derde en laatste deel van Maasja Ooms’ trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg. Uitgezonden op 21 november door 2Doc.  Bekijk de documentaire en het interview met regisseur  Maasja Ooms hier terug.  Jason is de laatste film van je drieluik…

resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

22 november 2021 – De GGZ is de enige grote zorgsector waar in het eerste coronajaar de resultaten afnamen. Ten opzichte van 2019 daalde in 2020 het gezamenlijke nettoresultaat in de GGZ-sector met bijna 27% tot € 95 miljoen. Ziekenhuizen en organisaties in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg deden het vorig jaar gemiddeld juist beter, vooral…

verstedelijking, Urban Mental Health, verstedelijking

22 november 2021 – De afgelopen twee eeuwen groeide het aantal grote steden enorm en anno 2021 woont 50% van de wereldbevolking in een stad. Naar verwachting is dit over 30 jaar 70%. Tegelijkertijd komen geestelijke gezondheidsproblemen steeds vaker voor. Hangen deze twee ontwikkelingen samen? Dit onderzochten Junus van der Wal en collega-onderzoekers van het Centre…