vluchteling

7 mei 2021 – Tips en adviezen voor de eerstelijn en het sociaal domein aan de hand van casuïstiek over psychosociale problematiek. Marit Hoekema en Evert Bloemen bespreken in het casusboek “Hoe help ik een Vluchteling?” praktijkvragen over psychosociale problematiek bij vluchtelingen in de eerstelijn en geven tips en adviezen. Dit praktijkboek biedt professionals in de…

contact disorder, dakloosheid, dakloos, jongeren, doordrenkt, zelfmoord, zeeland

6 mei 2021 – In een recente studie tonen dr. Moji Aghajani en collega’s aan dat jongeren met een ernstige vorm van Conduct Disorder (CD) -met beperkte prosociale emoties- opvallend veel hersencapaciteit nodig hebben om emotionele gezichten te kunnen lezen. Deze effecten werden gevonden in vergelijking met CD-jongeren zonder beperkte prosociale emoties en gezonde leeftijdsgenoten. Het…

anonieme e-mental health, mindler, bibberbar

4 mei 2021 – Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Het aanbod van anonieme…

ggz delfland, langdurige zorg

30 april 2021 – Op het Sint Joristerrein in Delft is vandaag het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Wlz voorziening. In het bijzijn van Iris Bandhoe (raad van bestuur), Daan van Dam (manager behandelzaken), Barbara Brouwer (manager bedrijfsvoering), Gijs Puijman (projectleider vastgoed & huisvesting) en Ellen Dekker (manager facilitair bedrijf &…

wachttijdinformatie, wachtlijsten, wachttijden

26 april 2021 – Sinds januari 2021 zijn ggz-aanbieders met meer dan 10 zorgverleners verplicht om, naast informatie over wachttijden, ook het aantal patiënten dat op de wachtlijst staat aan te leveren. Concreet betekent dit dat zij vanaf februari deze data moeten rapporteren. Ggz-aanbieders, zorgverzekeraars, regionale samenwerkingsverbanden, politiek en toezichthouders krijgen hiermee in beeld bij…

stigma, verwijzingen, POH-GGZ

24 april 2021 – Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) die in de meeste huisartsenpraktijken werkt, heeft ruim 600 duizend mensen geholpen in 2019. Dit is een derde meer dan in 2015. De POH-GGZ geeft relatief lichte en goedkope geestelijke gezondheidszorg. Van de 7,1…

voorbeeldproject

24 april 2021 – Woningcorporatie Arcade en ggz-instelling Parnassia gaan op het woonzorgpark Rosenburg van Parnassia aan de Albardastraat in Den Haag betaalbare sociale huurappartementen ontwikkelen. De appartementen zijn voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra zorgbegeleiding nodig hebben. Onlangs werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Frits Verschoor, bestuurder vastgoed bij Parnassia en René Lemson,…

domeinoverstijgende samenwerking, zorg- en veiligheidsdomein , samenwerking

23 april 2021 – Samenwerking is dé sleutel voor verbetering in de zorg. Om deze redenen tekenden tot nu toe 40 bestuurders van zorgorganisaties, zelfregie- en herstelinitiatieven, brancheverenigingen en belangenbehartigers de Petitie “Geen Half Werk.” Zij pleiten in de petitie voor meer ruimte om samen te werken aan het verbeteren en herstellen van de kwaliteit van…

informatiebeveiliging, een 7510

23 april 2021 – Informatiebeveiliging is niet alleen belangrijk voor commerciële organisaties. Ook zorginstellingen moeten voorzichtig omgaan met patiëntgegevens. Niet alleen in het kader van de AVG, maar ook omdat medische informatie altijd vertrouwelijk is en dus niet in verkeerde handen moet vallen. Om te bevestigen dat er aan alle eisen voldaan wordt rondom informatiebeveiliging, kunnen…

coronavaccinaties, vaccinatie, inenting, corona

21 april 2021 – Vandaag  werd onder toeziend oog van minister Hugo De Jonge van VWS de eerste prik gezet met het Janssen-vaccin bij ggz-medewerker Babette Engelsman van ggz-aanbieder Rivierduinen. Daarna volgden nog 4 collega’s. Daarmee krijgt het vaccineren van cliënten en zorgprofessionals in de ggz een nieuwe impuls. Directeur van de Nederlandse ggz Veronique…

kabinet

21 april 2021 – Een groot aantal organisaties, verenigd in de ‘Agenda voor de Zorg’, heeft informateur Tjeenk Willink en een nieuw te vormen kabinet in een brief opgeroepen tot het opnemen van een brede investeringsagenda voor de zorg in het regeerakkoord. Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz: “Deze partijen vertegenwoordigen samen veel draagvlak:…