33 parels verrijken het leven van burgers met een psychische kwetsbaarheid

Facebooktwitterlinkedinmail
 33-parels

2 juni 2016 – Overleven in de samenleving met een langdurige geschiedenis van ernstige psychische problemen is geen sinecure. De zorg en ondersteuning voor mensen die in een gewone wijk wonen is meestal nog sterker versnipperd dan in een instelling. Je hebt te maken met de huisarts, fact-team, sociaal wijkteam, persoonlijk begeleider etc. Allemaal met eigen regeltjes, afspraken en wachttijden.

Cliënten, naastbetrokkenen, ervaringsdeskundigen en werkers in de ggz en welzijn ontwikkelen met al hun creativiteit en inzet initiatieven om echte participatie in de samenleving mogelijk te maken. De Werkgroep Langdurige Zorg zet 33 van deze initiatieven in de schijnwerpers in de publicatie: “33 nieuwe parels die wonen, werken, leren, dagbesteden, sporten en samenleven voor velen verrijken”.

Inspiratie

Veel ggz-organisaties zagen zich de afgelopen jaren genoodzaakt te bezuinigen op activiteiten die zij niet primair als hun behandel- en zorgtaken zagen. Met name activiteiten die zich richten op relaties, werk, scholing, creativiteit en zingeving werden daarvan de dupe. Inmiddels hebben gemeenten in het kader van de WMO wat dat betreft een wettelijke verantwoordelijkheid. De publicatie “33 nieuwe parels” biedt inspiratie om deze uitdaging aan te gaan.

Werkgroep Langdurige Zorg

De Werkgroep Langdurige Zorg bestaat uit persoonlijk zeer betrokken mensen die van nabij weten welke vrijwel onoverkomelijke barrières opdoemen voor burgers met een grote psychische kwetsbaarheid om net als ieder ander te participeren in de samenleving.

Meer informatie

U kunt de publicatie “33 nieuwe parels” bestellen via riatrinks@hotmail.com

Lees ook de eerdere uitgave van de Werkgroep Langdurige zorg: “33 inspirerende voorbeelden van herstelbevorderende initiatieven in de verblijfszorg”

Dit bericht is 2885 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail