Begeleiding van psychische klachten in de huisartsenpraktijk moet beter

Facebooktwitterlinkedinmail
huisarts
10 maart 2016 – GGZ-cliënten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen op een aantal belangrijke punten voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een enquête van het Landelijk Platform GGz onder haar achterban. De klachten worden wel serieus genomen, maar verbeterpunten zijn de informatievoorziening, deskundigheid en begeleiding.

Van de 300 respondenten vindt 40% de informatievoorziening ontoereikend. Van de ondervraagden is 33% is ontevreden over de medicatiebegeleiding, vanwege een gebrek aan pro-actieve monitoring en afbouwmogelijkheden. Een cliënt meldt: “ik gebruik al ruim 4 jaar dezelfde anti-depressiva, maar we hebben het er nooit over”. Er is weinig aandacht voor familie of naasten in de thuissituatie. Van de ondervraagden geeft 44% aan dat de huisarts hen onvoldoende ondersteunt en begeleidt.

Deskundigheid POH-GGZ

Ongeveer twee op de vijf ondervraagden heeft contact gehad met een praktijkondersteuner bij de huisartsenpraktijk: de POH-GGZ. Deze praktijkondersteuner GGZ krijgt bij 40% van de ondervraagden een onvoldoende voor de mate waarin zij zich geholpen voelen. En ruim 40% acht de POH-GGZ onvoldoende deskundig op het gebied van hun psychische klachten.

Richtlijnverbetering en deskundigheidsbevordering

Het Landelijk Platform GGz is over de uitkomsten van deze enquete in gesprek met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (branchevereniging van de gezondheidscentra). Het Landelijk Platform GGz wil met hen afspraken maken hoe de zorg aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk kan worden verbeterd.

Bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en de NHG wordt aan nieuwe of verbetering van richtlijnen of zorgstandaarden gewerkt. Een goede implementatie van deze zorgstandaarden is van groot belang om de kwaliteit van de zorg aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Bevorderen zelfregie

Het Landelijk Platform GGz wil daarnaast de eigen regie van cliënten stimuleren, door het ontwikkelen van (digitale) hulpmiddelen voor cliënten en professionals.

Een voorbeeld is www.zelfmanagementggz.nl, een website met een toolkit en een zelftest voor professionals over zelfmanagement, vanuit het perspectief van cliënten. In 2016 wordt gewerkt aan een website met informatie en tools over eigen regie voor cliënten, familie en naasten.

Meer informatie

Enquête huisartsenzorg LPGGz (Pdf)

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2925 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail