preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

22 september 2021 – De aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht na de coronacrisis in de troonrede is lovenswaardig. Helaas laat het ook zien waar het demissionaire beleidsvacuüm toe leidt: een derde dinsdag van september waarbij noodzakelijke beleidskeuzes op het gebied van zorg niet gemaakt worden. Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: “Wie er ook besluiten neemt in Den Haag, kwetsbare…

preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

18 september 2021 – FNO’s Team GeestKracht trok deze zomer aan de bel in Den Haag met een petitie voor een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Dit deden we samen met Young in Prison, Stichting SAMAH, Labyrint-In Perspectief, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Nationale Jeugdraad, Stichting ExpEx, MIND, @ease en JongPIT. Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, schreef gisteren…

zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

11 september 2021- De Nederlandse ggz roept, samen met CNV, PSW Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, Actiz, CNV Zorg & Welzijn, FBZ vakbond voor zorgprofessionals, Federatie Medisch Specialisten FNV Zorg & Welzijn, InEen, NU’91, Jeugdzorg Nederland, V&VN, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sociaal Werk…

dwang in de zorg, afbouwmedictie, zorgkantoren, Wlz, dwang, spoedreparatiewet, verplichte zorg

2 augustus 2021 –  Burgemeesters gaven vorig jaar 1.416 keer een inbewaringstelling af waarmee een patiënt in hun gemeente in een spoedsituatie verplicht werd opgenomen op basis van de nieuwe Wet zorg en dwang. Daarnaast gaven burgemeesters 9.421 keer toestemming voor verplichte zorg aan een patiënt omdat in een crisissituatie snel ingegrepen moest worden. Die…

huiselijk geweld

6 juli 2021 – Gisteren lanceerden de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid de campagne ‘hulp bij huiselijk geweld’, waarmee omstanders en slachtoffers worden gewezen op de beschikbare hulp van diverse organisaties. We zijn nog steeds veel thuis. Veel mensen maken zich zorgen en gezinsleden brengen meer tijd met elkaar door. In sommige situaties lopen…

zorglandschap

2 juli 2021 – Het ministerie van VWS is bezig een visie op de inrichting van het Zorglandschap ggz te formuleren. In oktober 2020 schreef MIND al een uitgebreide inbreng en nu zijn ze gevraagd om op de Discussienota te reageren. Uitgangspunt voor hun reactie, nu en de vorige keer, is de mens en zijn…

de verplichting dat je 1,5 meter afstand moet houden, vervalt. Dat betekent dat deze maatregel  ook wordt geschrapt uit de Richtlijn GGZ en corona, psychische klachten, zorgverleners, mondkapjesplicht, coronastress, ggz en corona

14 juni 2021 – Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode staat in het teken van inhaalzorg en het herstel van zorgprofessionals. Het kabinet heeft om die reden besloten de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals…