arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

12 april 2024 –  Op 11 april debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over ggz en suïcidepreventie. De Nederlandse ggz schreef Kamerleden inbreng, samen met cliëntenorganisatie MIND en de belangenbehartigers van zorgverleners, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De vier organisaties stellen dat de seinen…

Kompassie

20 maart 2024 –  Maandag 18 maart bezochten Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van politieke partijen een door MIND, de Nederlandse ggz, het NIP en de NVvP georganiseerde kennis- en inspiratiesessie bij zelfregie- en herstelorganisatie Kompassie in Den Haag. De belangenbehartigers van patiënten, professionals en instellingen lichtten tijdens de sessie de gezamenlijk oproep ‘Laat de ggz…

arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

2 februari 2024  – Op donderdag 1 februari debatteerde de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Schouten in het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid. MIND en de Nederlandse ggz vroegen bij  Kamerleden aandacht voor het belang van goede armoede- en schuldenbestrijding ter bevordering van de gezondheid van mensen met psychische klachten. Niet alleen…

suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

30 januari 2024 – Op maandag 29 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de jeugd-onderdelen uit de begrotingen van J&V en VWS (2024). Net als de VWS-begroting een week eerder is dit een uitgesteld debat vanwege de recente verkiezingen. Ook in dit debat bleek dat de informerende…

domeinoverstijgende wijkaanpak, ambulante ggz, ggz in de wijk

29 januari 2024 – De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon- en zorgvoorzieningen in de buurt maakt inwoners vitaler en gezonder. Maar de financiering is te ingewikkeld en niet flexibel genoeg om dit goed te organiseren. Daarom moet de overheid inzetten op het simpeler maken…

arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

28 januari 2024 –  Op woensdag 24 en donderdag 25 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over de VWS-begroting (2024). Een uitzonderlijk debat, in de eerste plaats omdat dit niet in het najaar van 2023 plaats kon vinden door de verkiezingen, waardoor we de begroting voor het al…

Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

21 januari 2024 – De komende 3 jaar kan de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld (LCSG) rekenen op ruim € 1,1 miljoen. Dat is een verdubbeling van het basisbedrag van 2023. Het extra geld vloeit voort uit de motie-Van der Laan/Van der Werf over het versterken van de landelijke functie van het Centrum Seksueel Geweld. Het…