PGB

30 december 2021 – Een persoonsgebonden budget is bedoeld voor inwoners die zelf regie willen en kunnen hebben over hun leven, dus ook over hun hulpvraag. Het is vanzelfsprekend dat gemeenten hierover hun inwoners op de juiste manier informeren. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Hoe gaan gemeenten met een pgb om? En wat levert…

corona, coronastress, coronacrisis

23 december 2021 – Sinds medio december 2021 is Nederland opnieuw in een lock-down, is de huidige golf van Coronabesmettingen gaande en is de Omikron-variant aan een opmars bezig. MIND is onverminderd betrokken bij alle ggz en corona overleggen en vraagt de Tweede Kamer om op 21 december tijdens het coronadebat aandacht te besteden aan…

bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

17 december 2021 – Gemengde gevoelens overheersen bij het lezen van het Coalitieakkoord. De aandacht voor de mentale gezondheid van individuele burgers en van de maatschappij is goed, en moet inderdaad verbeterd worden. Psychologen willen en kunnen nadrukkelijk hun bijdrage leveren bij de vraagstukken die leven in o.a. de zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en klimaatverandering. De verbreding…

preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

16 december 2021 –   MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit de Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef aspecten die samenhangen met onze mentale gezondheid, namelijk wonen, werken onderwijs, financiën, sport en ontspanning en zorg en ondersteuning. Samen met de toevoeging van mentale gezondheid aan het huidige Preventie…

begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

12 december 2021 – Afgelopen week stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend bij het begrotingsdebat over jeugdzorg. De Kamerleden waren tijdens dat debat al zeer kritisch op het uitblijven van concrete verbeteringen en het in de toekomst parkeren van oplossingen. Dit leidde er toe dat de Tweede Kamer maar liefst 18 moties…

preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

11 november 2021 –  Op dinsdag 9 november behandelde de Vaste Kamercommissie voor VWS in een Commissiedebat de onderwerpen ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Woordvoerders van de fracties gingen in debat met demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis over deze brede onderwerpen. In een brief aan Kamerleden heeft de Nederlandse ggz vooraf expliciet aandacht gevraagd voor o.a….