Privacy statement

 
GGZnieuws verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u hierover informeren en antwoord geven op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van de gegevens:
  • Zorgen dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarom wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.
  • Uitleggen op welke manier en met welk doel wij de persoonsgegevens die u met ons deelt gebruiken.
  • Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u heeft betreffende de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via nieuwsfeit@ggznieuws.nl

Allereerst definiëren wij de begrippen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’:

Persoonsgegevens:
alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Het gaat om uw naam en uw e-mailadres. Andere persoonsgegevens verzamelt GGZnieuws niet. 

Verwerken: 
Alles wat er gedaan kan worden met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.
 

1. Van wie verwerkt GGZnieuwspersoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen waar wij direct een relatie mee hebben. Dit zijn persoonsgegevens van:

Nieuwsbrief abonnees

Alle personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en wekelijks via e-mail  de nieuwsbrief ontvangen met al het nieuws van de afgelopen week.

2. Welke persoonsgegevens worden er bewaard en verwerkt en met welk doel?

  • Identificerende gegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres.

3. Hoe komt GGZnieuws.nl aan mijn persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief. Hierbij maken we gebruik van een widget binnen WordPress genaamd Sumome. 

Of u heeft via de mail een vraag gesteld of een bericht gestuurd aan nieuwsfeit@ggznieuws.nl

Verder maakt GGZnieuws gebruik van google analytics en google adsense waarbij wel algemene gegevens over bezoekers worden verzameld maar geen persoonsgegevens. 

4. Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt GGZnieuws gebruik van Mailpoet. https://www.mailpoet.com/privacy-notice/  

5. Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Binnen GGZnieuws.nl  hebben de redacteur en de websitebeheerder toegang tot de lijst met mailadressen voor de nieuwsbrief.

6. Met welk doel worden de gegevens verwerkt?

Voor het verzenden van de Nieuwsbrief
Om u wekelijks te informeren over het in de afgelopen week verzamelde nieuws

7. Gebruikt GGZnieuws.nl mijn persoonsgegevens ook voor andere doeleinden?

Nee, de mailadressen worden enkel en alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. 

8. Hoe lang bewaart GGZnieuws.nl mijn persoonsgegevens?

Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief wordt u naam en mailadres uit het bestand verwijderd. 

9. Geeft GGZnieuws.nl mijn persoonsgegevens aan derden?

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. 

10. Welke rechten heb ik bij GGZnieuws

Recht op inzage
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u specifiek verwerken. Wij zijn dan verplicht u inzage te geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt.

Recht op correctie
Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht op verwijdering
U kunt ons vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. 

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? 

Dan zullen wij zo’n verzoek beantwoorden binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen.

12. Hoe kun u uw rechten uitoefenen?

Voor een verzoek of vraag over de verwerking van persoonsgegevens door GGZnieuws.nl kunt u mailen naar nieuwsfeit@ggznieuws.nl 

Ingesloten inhoud van andere websites

 Berichten op GGZnieuws.nl  kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.