Monitor Transitie Jeugd: Ouders hebben behoefte aan concrete informatie over jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail
Jeugd-en-gezin3
29 juni 2016 – In het tweede kwartaal van 2016 heeft de Monitor Transitie Jeugd een verdieping gemaakt op het onderwerp ‘informatievoorziening jeugdhulp’. Uit de resultaten blijkt, dat ouders zich vaak niet goed geïnformeerd voelen over de gang van zaken rondom jeugdhulp.

In de anderhalf jaar dat de Monitor Transitie Jeugd signalen ophaalt komt in elke rapportage terug dat melders zich niet geïnformeerd voelen. Er lijkt in het jeugdstelsel weinig aandacht te zijn voor informatie- en verwachtingsmanagement. Het tweede kwartaal van 2016 heeft de Monitor Transitie Jeugd daarom een extra vragenlijst over de informatievoorziening uitgezet. Deze vragenlijst is in korte tijd, nog geen drie weken, 110 keer ingevuld. Naast de extra vragenlijst ontving de Monitor Transitie Jeugd in het tweede kwartaal 87 meldingen. In een groot deel van deze meldingen komt naar voren, dat het jongeren en ouders niet lukt om hulp te krijgen die aansluit op hun behoefte. De afzonderlijke cliëntorganisaties horen deze signalen ook steeds vaker terug uit hun achterban.

Informatievoorziening: zo concreet mogelijk en via verschillende kanalen

Uit de extra uitvraag over informatievoorziening blijkt, dat jongeren en ouders precies willen weten waar ze aan toe zijn: hoe loopt het proces van jeugdhulp, wat is het tijdspad? Maar ook: wat zijn mijn rechten en plichten, hoe wordt omgegaan met mijn privacy? Duidelijkheid is belangrijk en biedt rust in de (vaak kwetsbare) gezinnen met een hulpvraag. Daarnaast blijkt, dat jongeren en ouders informatie willen via verschillende kanalen. Zo is bijvoorbeeld het (keukentafel)gesprek voor veel respondenten een belangrijke plek om informatie te krijgen, maar ook willen respondenten alles kunnen nalezen. Bij dit laatste wordt de voorkeur gegeven aan informatie op de website van de gemeente, in een brief of in een folder.

Laat de behoefte van jongeren en ouders centraal staan

Een groot deel van de melders voelt zich niet gehoord en heeft het gevoel dat de hulpvraag niet centraal staat. In plaats daarvan wordt uitgegaan van het aanbod: de zorg die is ingekocht, de beleidsregels of het budget. Melders geven aan dat indien er meer aandacht voor de concrete hulpvraag is, en de deskundigheid bij de wijkteammedewerkers groter is, er dan meer passende en daarmee ook effectievere hulp ingezet kan worden. Een aanbeveling vanuit de Monitor Transitie Jeugd is dan ook: zorg voor deskundige medewerkers die met aandacht voor de behoefte van de cliënt en los van financiële prikkels de hulpvraag kunnen onderzoeken en verdiepen.

De volgende rapportage

De Monitor Transitie Jeugd blijft tot eind 2016 meldingen verzamelen en rapportages uitbrengen. De volgende rapportage verschijnt oktober 2016, ook hierin zullen we weer een onderwerp uitdiepen door middel van verdiepingssessies met jongeren, ouders en betrokkenen en de input uit activiteiten van ouder- en cliëntorganisaties.

Contact

  • Bent u geïnteresseerd om een verdiepingssessie met ouders en jongeren te organiseren in uw regio? Mail voor meer informatie naar info@monitortransitiejeugd.nl.
  • Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de Monitor Transitie Jeugd, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
  • Bent u een ouder, jongere, professional of andere betrokkene, en wilt u een melding doen van knelpunten in de jeugdhulp? Ga naar www.monitortransitiejeugd.nl

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2252 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail