gewelddadige games, problematisch gamegedrag, game-therapie, videogame, autisme, gameverslving

3 februari 2023 –  “Game-therapie kan jongeren met complex trauma helpen om hun emoties beter te leren reguleren”, stelt onderzoeker en psycholoog Angela Schuurmans. “De verbetering in emotie-regulatie vaardigheden en de positieve ervaring die wordt opgedaan met therapie, dragen bij aan effectieve vervolgbehandeling gericht op de onderliggende trauma’s.” Op 28 oktober vorig jaar promoveerde zij…

DNA-test, schizofrenie, DNA, bijwerkingen

3 februari 2023 – Patiënten van wie de dosering van medicatie wordt afgestemd op hun DNA, hebben 30% minder last van ernstige bijwerkingen. Dat schrijft een team van internationale onderzoekers, onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in The Lancet. Dit is de eerste studie wereldwijd die laat zien dat het voorschrijven van medicijnen…

1 februari 2023 –  In de podcast God zegene de greep duiken Menno en Youri in de wereld van angst- en dwangstoornissen. Menno Oosterhoff is psychiater, en Youri Moggré ervaringsdeskundige. Echter is Menno niet alléén psychiater, maar óók ervaringsdeskundige. Bovendien heeft Menno Youri jarenlang behandeld. Samen duiken ze in de verschijnselen, de vele vormen, de…

PETITIE, het vergeten kind

1 februari 2023 – ‘Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn!’ Dat is de oproep die Stichting Het Vergeten Kind doet. De Nederlandse ggz ondersteunt dit en namens deze stichting tekende voorzitter Ruth Peetoom de petitie. Jeugdhulp moet pas stoppen als een kind er klaar voor is. Dat vraagt om maatwerk.  Het doet Peetoom…

31 januari 2023  – De Landelijke Vereniging POH-GGZ kent 5 punten toe aan de ‘Op de sofa’ cursus over Acceptance en Commitment Therapie (ACT) die op vrijdag 31 maart 2023 in het AFAS Experience Center in Leusden wordt gehouden.  Wat is ACT? Volgens het landelijk kennisnetwerk PsyQ is ACT een vorm van gedragstherapie waarbij het…

31 januari 2023 – De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) speelt een cruciale rol in het verlenen van hulp en behandeling aan mensen met psychiatrische aandoeningen. Echter, het werk in de GGZ kan ook gepaard gaan met uitdagingen en gevaren, waaronder agressie en geweld tegen medewerkers en patiënten. Daarom is het belangrijk om de juiste maatregelen te…

WAMS, Wet verplichte ggz, wvggz, forensische zorg, gedwongen zorg, antidepressiva, VGZ, dwang in de zorg, afbouwmedictie, zorgkantoren, Wlz, dwang, spoedreparatiewet, verplichte zorg

30 januari 2023 –  Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen. Zo kan die…

drugsverslaving, Nationale Drug Monitor, drugsgebruik, persona's, middelengebruik, Europees Drugsrapport, Drug Monitor, verslaving, psychostimulantia

30 januari 2023  – Een drugsverslaving wordt veelal gezien als een chronische (hersen) ziekte, maar dit idee staat haaks op nieuwe kennis over het herstel van verslaving. Mensen kunnen wel degelijk herstellen en daarbij groeien op persoonlijk, sociaal én maatschappelijk gebied. Dit is geen kwestie van een aan- of uitknop, maar een langdurig en complex proces,…