hersenen, onderzoek

5 juni 2023 – Nieuwe benadering van hersenactiviteit geeft opmerkelijk resultaat. Onze hersenactiviteit is het resultaat van de manier waarop verschillende gebieden in de hersenen met elkaar communiceren via complexe neuronale verbindingen. Dit algemeen aanvaarde idee moet worden aangepast, stellen onderzoekers van het Turner Institute for Brain and Mental Health van Monash University en het Radboudumc in…

WMO, resultaatgericht werken

5 juni 2023 –  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2015 in werking getreden is.  Sindsdien zijn  gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Al jaren zijn er grote problemen in de uitvoering van de wet. Gemeenten geven inwoners geen indicatie op basis…

mentaal welbevinden, lockdown, COVID-19, pandemie, coronapandemie , mentale gezondheid, angst, depressie, WHO, coronapandemie, coronacrisis , psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides, coronapandemie,

4 juni 2023 – Het effect van de coronacrisis en de coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren (0-27 jaar) zijn bijeengebracht in het overzichtsrapport ‘Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis’. Veertig onderzoeken en 26 peilingen uit de periode maart 2020 – april 2022, gedaan door ruim twintig onderzoeksinstellingen, zijn…

een tegen eenzaamheid, apathie, eenzaamheid, depressie

2 juni 2023 – Oudere mensen die alleen wonen kunnen te maken krijgen met langdurige sociale isolatie en een gebrek aan emotionele verbondenheid. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben deelgenomen aan een internationale samenwerking om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en te bestrijden. Dit euPrevent PROFILE-project heeft niet alleen geresulteerd in wetenschappelijke artikelen, maar ook…

PTSS, beroepsgerelateerde PTSS,

1 juni 2023 – Hoe een voormalig undercoveragent de controle over zijn werk en leven verliest. De avontuurlijke Peter Paul werkt zich eind jaren ’90 van politieagent op straat op tot zijn droombaan: specialist bij de Dienst Speciale Recherche Toepassingen (DSRT), beter bekend als de ‘sectie stiekem’. Als undercoveragent plaatst hij afluisterapparatuur. Maar dan komt hij…

vroegsignalering, congres

31 mei 2023 – Ieder kind kent zijn eigen ontwikkeling. Als er sprake is van een afwijkende ontwikkeling hoeft dat dus niet meteen een probleem te zijn. Maar het kan – helaas – wel. In dat geval is vroegsignalering van groot belang. Daarom organiseert 11congressen.nl op donderdag 15 juni 2023 het congres Vroegsignalering, preventie en…

stapeling van problemen, stapeling, stapel

31 mei 2023 – Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt, blijkt dat deze mensen bijvoorbeeld weinig financiële middelen hebben en geen sociaal netwerk om problemen het hoofd te bieden. Daarnaast toont het SCP-onderzoek…

zorgmedewerkers

31 mei 2023 – Deze leidraad beschrijft in vier stappen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen. Uitgelegd wordt waarom deze stappen noodzakelijk zijn en wie wat kan doen. Ook vindt u hier inspirerende praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar handige interventie-overzichten. Waarom deze leidraad? De mentale gezondheid en psychosociale belasting van zorgmedewerkers…

psychotherapie, psychotherapiedoseringen, depressie, diagnose, pointer. misdiagnose

30 mei 2023 –  ‘In de ggz hebben we te maken met druk, onder meer van de zorgverzekeraars, om behandelingen zo kort mogelijk te laten duren. Maar er is nooit onderzocht of met minder sessies wel hetzelfde resultaat bereikt kan worden.’ Aan het woord is Marit Kool, die met haar promotieonderzoek het effect van de…

kidnermishandelnig, huiselijk geweld, veilig thuis, jeugdbescherming, kinderbescherming, kindermishandeling, congres kindermishandeling, hermelding,

29 mei 2023 – Als professional je eigen ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling delen is niet vanzelfsprekend. Toch staan zowel cliënten als (aankomend) professionals hier positief tegenover en menen zij dat dit van meerwaarde is voor cliënten. Professionals die hun eigen ervaringen met huiselijk geweld en kindermishandeling delen, bouwen namelijk makkelijker een vertrouwensband op met…