corona, scp
9 juli 2020 – Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt met de publicatie Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid wat veel mensen al aanvoelden: De coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid en de economie, maar waarschijnlijk ook een gro…

ggz-tarieven
8 juli 2020 – Branchepartijen en verschillende individuele zorgaanbieders hebben bezwaar gemaakt tegen de tarieven voor de ggz en de fz 2020. De tarieven zijn gebaseerd op een uitgebreid kostenonderzoek dat in 2018 en 2019 heeft plaatsgevonden. Bij het kostenonderzoek en de daaruit voortvloei…