beroepsziekten, werknemers, ziekteverzuim, pyshisch verzuim, beroepsziekten, ondernemers, hoge werkdruk, burn-out, psychiaters, stress, burn-outklachten , eCoaching, ziekteverzuim, dopamine, burn-out preventie, MKB, stress, beroepsziekten, burnout, psychische klachten

30 mei 2024 – De meest gemelde beroepsziekten in 2023 zijn psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze cijfers zijn het hoogst in de branches overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en industrie. In 2023 zijn er 2.347 meldingen van beroepsziekten geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) afkomstig van 590…

28 mei 2024 – Kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen in opleiding krijgen de mogelijkheid om mee te lopen in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek in Duitsland. Omgekeerd kunnen Duitse behandelaren in opleiding deelnemen aan werkzaamheden van collega’s in Nederland. Karakter en betrokken projectpartners in Duitsland (LVR Bedburg-Hau, LVR Viersen, LVR Essen en LVR Düsseldorf) ontvangen…

sociale cohesie, zelfregie, samenwerking, domeinoverstijgende samenwerking, zorg- en veiligheidsdomein , samenwerking

27 mei 2024 – Het SOCION-consortium, waarin sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro ontvangen. Hoofdaanvrager socioloog Rafael Wittek van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Het weefsel van de samenleving staat onder druk. Oude vormen van sociale samenhang…

jeugdhulp en volwassenen-ggz, mentale gezondheid van jongeren, cliëntondersteuning, (mentale) gezondheid, kwetsbaarheid, jeugdhulp, mentale gezondheid, GUTS, mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

27 mei 2024 – Om kinderen, jongeren én ouders effectief te helpen, is een goede samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen-ggz belangrijk. Een goede verbinding tussen zorgorganisaties is nog niet altijd vanzelfsprekend. Om hier verandering in te brengen, gaan 6 pilots experimenteren met het versterken van deze samenwerking. Het gezin centraal Soms hebben ouders van kinderen…

wachttijd, preventie, wachttijden, starttijd, wachttijdinformatie, wachtlijsten, wachttijden

24 mei 2024 – De Algemene Rekenkamer onderzocht het beleid dat de minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS) in 2023 heeft gevoerd om de wachttijden in de ggz aan te pakken. ‘Matig’, concludeert de Rekenkamer. Ook MIND werd geïnterviewd voor dit rapport. Lees hier waarom de maatregelen onvoldoende bijdragen, en wat er anders moet….

studeren met ADHD

24 mei 2024 – Concentratieproblemen. Moeite met plannen. Snel afgeleid raken. Het zijn bekende symptomen van ADHD. Steeds meer UM-studenten melden zich met ADHD-klachten bij Disability Support. Op welke manieren zit ADHD studeren in de weg? En hoe kun je ADHD-klachten verminderen tijdens je studie? De Universiteit van Maastricht  sprak erover met Sigrid Péters en…

WRAP

24 mei 2024 –  Lukt het om vanuit herstelinitiatieven de toegankelijkheid van WRAP te vergroten voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit onderzocht samen met zes herstelinitiatieven die WRAP aanbieden. WRAP…

richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

24 mei 2024 – Op 23 mei is de vierde revisie van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. De richtlijn is ontwikkeld door de Werkgroep Depressie, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De richtlijn geeft aanbevelingen over het in te zetten behandelbeleid, ter ondersteuning…

drugsgebruik, onderzoek, europa

23 mei 2024 – Online onderzoek naar drugsgebruik in Europa start dit jaar weer. Het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) brengt met dit onderzoek patronen van drugsgebruik in Europa in kaart. 36 landen doen mee. De vragenlijst is vanaf vandaag in te vullen. De ‘European Web Survey on Drugs’ kijkt bijvoorbeeld naar hoe…