zelfdoding, suïcide onder jongeren, jonge mantelzorgers, autonomie-gerichte benadering , pro-ana coach

29 september 2023 –  Diana van Bergen doet onderzoek naar suïcide onder jongeren. Samen met haar collega’s interviewt ze jongeren die een suïcidepoging deden of suïcidale gedachten hebben. Ook spreekt ze met de naasten van jonge mensen die door zelfdoding om het leven kwamen. Door alle levensverhalen op wetenschappelijke wijze in kaart te brengen, hoopt…

Vraagje?!

29 september 2023 – Nederland telt meer dan 2 miljoen mensen met een beperking. Het draagvlak in Nederland om een bijdrage te willen leveren aan een toegankelijke samenleving is groot, toch blijven we achter. Daarom lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de Week van de Toegankelijkheid Vraagje?!. Dit is een digitaal…

psychische diversiteit, training

28 september 2023 –  Psychisch verzuim komt steeds meer voor en de krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat meer mensen psychisch vastlopen op het werk. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen met een psychische aandoening een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Als HR-medewerker of manager kan dit ingewikkeld zijn om hiermee om…

GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

28 september 2023  – Gisteren debatteerde de Tweede Kamer met demissionair minister Helder over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Dit commissiedebat gaat door mede omdat de Kamerleden dit dossier als urgent en niet-controversieel hebben bestempeld. Aan de orde kwamen onderwerpen als administratielast, agressie tegen zorgpersoneel en de Covid-regeling voor medewerkers. Voor de ggz specifiek kwam…

zorgrobots, eenzaamheid

28 september 2023  – Onderzoek van Hogeschool Inholland toont aan dat zorgrobots helpen tegen eenzaamheid. Tien jaar geleden al bleek dat de simpele robots die toen voorhanden waren, toch positieve invloed hadden op de eenzaamheidservaring van ouderen. Zij voelden zich snel verbonden met de robot en het bood hun verlichting bij het doorkomen van de…

ervaringskennis, peer support, kwartiermaker, ervaringskennis, jonge ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, peer expertise, ervaringsdeskundigheid

27 september 2023 – Op 13 september j.l. promoveerde Simona Karbouniaris als sociaal wetenschapper aan de Universiteit Leiden. Ruim vier jaar deed zij onderzoek naar de waarde en waargenomen impact van de ervaringskennis van professionals en hoe de ggz deze ervaringskennis integreren, in haar proefschrift getiteld ‘Let’s tango, integrating professionals’ lived experiences in the transformation…

lotgenotencontact

27 september 2023  – Een verkenning naar lotgenotencontact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: onderzoek en ervaringen van deelnemers, uitgevoerd door Nathalie Kelderman voor Kompassie. Hier onder volgt een korte samenvatting van het artikel Gehoord-en-gezien-lotgenotencontact-voor-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid.  Ik voel me gehoord en gezien: dat is wat deelnemers van lotgenotengroepen vaak zeggen als je vraagt wat hun deelname…

KLIMAATSTRESS, JONFEREN,

26 september 2023 – Milieudefensie Jong heeft Ipsos onderzoek laten doen klimaatstress onder jongeren. 70% van de jongeren maakt zich zorgen over klimaatverandering. En één op de vijf ervaart klimaatstress. Ze voelen zich angstig, moedeloos en machteloos als ze denken aan klimaatverandering. Voorzitter Winnie Oussoren: “Overal om me heen zie ik leeftijdsgenoten die zich zorgen…

koers, evaluatie, behandeldoelen

26 september 2023 – Professionals willen patiënten de best mogelijke zorg bieden en doelgerichtheid in de behandeling ondersteunt dit. Hoe behoud je samen met je patiënt focus op de behandeldoelen? We spreken met Naline Geurtzen, GZ-psycholoog bij Pro Persona en gepromoveerd op zorgafhankelijkheid in de ggz. Zij stelt dat de drukte en complexiteit van de…

walging, zelfbeeld, zelfstigma, mooi, cosmetische chirurgie ,BDD, stigmatisering, zelfbeeld, BDD

26 september 2023 – Veel vrouwen hebben last van een negatief lichaamsbeeld dat niet gemakkelijk verdwijnt. Deze hardnekkigheid wordt mogelijk veroorzaakt door gevoelens van walging ten opzichte van het eigen lijf, ook wel zelfwalging genoemd. Wanneer de zelfwalging niet vermindert, is de kans groot dat ook het negatieve lichaamsbeeld niet verbetert. Deze bevindingen kunnen belangrijk…

pesten, depressieve puber, puberbrein, kritiek, , psychische geweld, pestgedrag

25 september 2023 – Buitengesloten worden, klappen krijgen of online vernederingen. Iedere dag bellen vele kinderen naar De Kindertelefoon met zorgen over pesten. Ze hebben vragen voor zichzelf of een ander en willen dat het pesten stopt. Ook in Leiden buigen wetenschappers zich over dit onderwerp. Wat zijn hun adviezen? Dagelijks voert De Kindertelefoon meer…

pesten, impact in beeld

25 september 2023 – Van 25 tot en met 29 september is het de Week Tegen Pesten. Prof. dr. René Veenstra doet al jaren onderzoek naar pesten. In deze vierde aflevering van Impact in beeld vertelt hij over zijn onderzoek op scholen en over het anti-pestprogrammma KiVa. Wat is de belangrijkste vraag die hij wil…