Leo Kannerhuis, jubileumcongres

17 juni 2024 – Het Leo Kannerhuis, onderdeel van Youz, is een nationaal behandel- en kenniscentrum voor autisme. Het centrum heeft het TOPGGz-keurmerk en biedt clienten hoogspecialistische (topklinische) zorg die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Die kennis delen we graag met vakgenoten tijdens het jubileumcongres.. We organiseren dit jaar verschillende activiteiten. Op 21…

masterpsychologen

17 juni 2024 – Goede begeleiding, scholing en intervisie van masterpsychologen in de zorg is essentieel voor de kwaliteit van de zorg. Op het moment dat psychologen een wetenschappelijke opleiding psychologie hebben afgerond en gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante werkvelden, hebben zij in de meeste gevallen nog weinig praktijkervaring. Masterpsychologen kunnen op…

esketamine, neusspray, depressie

16 juni 2024 – Afgelopen donderdag vond het werkbezoek plaats van het Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Psychiatrische Unit van het Radboudumc Nijmegen. Dit is 1 van de 22 actieve centra die een behandeling met intranasale esketamine aanbieden in de behandeling van patiënten met ernstige therapieresistente depressie. Esketamine neusspray is een relatief…

jeugdhulp en volwassenen-ggz, mentale gezondheid van jongeren, cliëntondersteuning, (mentale) gezondheid, kwetsbaarheid, jeugdhulp, mentale gezondheid, GUTS, mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

16  juni 2024 – Een grote meerderheid van de jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Het aantal jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten daalt gestaag sinds 2022. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd is de berichtgeving over deze cijfers zorgelijk: jongvolwassenen denken…

vergroening , groene omgeving, groene psychiatrie, buiten werken, buitenlucht, groen, de groene ggz, groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

15 juni 2024 –  Tijdens de Groene GGZ bijeenkomst bij de Dimence Groep in Deventer werd een belangrijke stap gezet in de vergroening van GGZ-terreinen. De Nationale Postcode Loterij maakte bekend bijna 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vergroening van terreinen. Dit biedt de mogelijkheid om vele onbenutte hectaren van deze GGZ-terreinen om…

DE LUISTERLIJN

14 juni 2024 – In 2023 hebben vrijwilligers van de Luisterlijn opnieuw het indrukwekkende aantal van 313.682 gesprekken gevoerd via telefoon, chat en mail. De telefonische hulplijn, die voor iedere inwoner van Nederland dag en nacht bereikbaar is, meldt dat de vraag naar een luisterend oor onverminderd groot blijft. Veel mensen zoeken contact vanwege eenzaamheid…

#chatsafe

10 juni 2024 – Vandaag lanceren staatssecretaris van Ooijen, MIND en 113 Zelfmoordpreventie #Chatsafe in Nederland. Dit van oorsprong Australische initiatief heeft als doel jongeren op social media veilig te laten communiceren over heftige onderwerpen als zelfbeschadiging en zelfdoding. #Chatsafe leert jongeren omgaan met de risico’s van social media, en speelt tegelijkertijd in op de…

WRAP, wmcz, zeggenschap, week van de medezeggenschap, actie ggz, participatie, ondersteuner cliënten­raad, ondersteuners, Resource-groepen, wmcz 2018

9 juni 2024 – Lukt het om het zelfhulpinstrument Wellness Recovery Action Plan (WRAP) toegankelijker te maken voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit samen onderzocht bij zes herstelinitiatieven. Die bieden WRAP…

leefstijl, combinatietherapie, ouderen, persoonlijkheidsstoornis

9 juni 2024 – Zestigplussers met een persoonlijkheidsstoornis, zoals narcisme of borderline, hadden nog geen goede therapie. Die is er nu wél, door onderzoek van wetenschappers in het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). De wetenschappers puzzelden een combinatietherapie in elkaar: schematherapie, samen met therapie in een gymzaal, en dit alles in de vorm van groepssessies. Het…