lotgenotencontact

13 april 2021 –  Een van de meest gewaardeerde vormen van informele zorg en steun is deelname aan een lotgenotengroep. Uit onderzoek blijkt nu dat deze vorm van informele zorg niet alleen voor de mensen zelf maar ook voor de maatschappij aanzienlijke meerwaarde heeft. Dit blijkt uit de SROI (Social Return On Investment) kosten-baten analyse…

VR therapie , virtual reality therapie

13 april  2021- Wie aan Virtual Reality denkt, denkt niet direct aan therapievormen om trauma’s te verwerken of angsten te overwinnen. Toch is Virtual Reality Therapie een toekomst die snel dichterbij komt. Psylaris uit Maastricht neemt hierbij het voortouw in Nederland. Met een gratis proefperiode kan nu iedere therapeut kennismaken met deze nieuwe vorm van…

113 , suicides, zelfdodingen, zelfmoordpreventie

12 april 2021 – Coöperatie Laatste Wil (CLW) dagvaardt de Nederlandse Staat wegens schending van het recht op zelfbeschikking uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er is een landelijke publiekscampagne die paginagroot oproept hulp bij zelfdoding in meer situaties mogelijk te maken in ons land. 113 Zelfmoordpreventie is voor een goed bestaan…

Nza, contractering, zorgverzekeraar , coronaregeling

12 april 2021 – Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken bij contractering bijna geen concrete afspraken over passende zorg, het verkorten van wachttijden en het organiseren van de zorg over de schotten heen. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in de monitor contractering geestelijke gezondheidszorg.  In het hoofdlijnenakkoord is wel afgesproken dat de afspraken die partijen hierover maken, in…

WRAP, WRAP handreiking

12 april 2021 – Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut hebben een implementatiehandreiking en een modelgetrouwheidschaal ontwikkeld voor WRAP: Wellness Recovery Action Plan. Deze zijn nu voor iedereen beschikbaar. De WRAP is een zelfhulpinstrument – te volgen als training in acht sessies – die het eigen herstelvermogen van mensen aanboort en versterkt. De producten zijn het resultaat…

euthanasie, zelfdoding,

11 april 2021 – De Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft de Staat voor de rechter  gedaagd om humane zelfdoding mogelijk te maken. De CLW doet dit samen met dertig burgers. De belangrijkste argument is dat het grondrecht niet wordt nageleefd om zelf over de inrichting en het einde van je eigen leven te kunnen beslissen,  zo meldt…

antipsychotica, afbouwpoli, psychofarmaca, afbouw, antidepressiva

11 april 2021 – Antipsychotica zijn primair gelabeld voor de behandeling van ernstige psychische aandoeningen en hebben een gedocumenteerd klinisch nut bij bepaalde neurologische aandoeningen of palliatieve zorg. Off-label gebruik van antipsychotica komt echter veel voor en neemt toe, en eerdere onderzoeken naar het gebruik van antipsychotica hebben niet specifiek gebruikers in de neurologie, palliatieve…

afbouwen, antidepressiva

10 april 2021 – Heel veel mensen slikken antidepressiva, maar ermee stoppen is vaak een lastig verhaal. Daarom blijven ze de pillen slikken, terwijl ze niet meer depressief zijn. Krijgt deze groep voldoende begeleiding? Ruim een miljoen mensen gebruikt in Nederland antidepressiva. In 2016 werden meer dan drie keer zoveel recepten voorgeschreven als in 1997,…

gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

10 april 2021 – Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil. Steeds meer regionale en lokale programma’s…

afbouw psychofarmaca, antipsychotica, medicatievrije behandeling , antidepressiva, taperingstrips

9 april 2021 – Goed nieuws! We zien steeds meer aandacht voor de problemen die mensen kunnen ondervinden bij het afbouwen van psychofarmaca, zoals antidepressiva. Er is veel om blij van te worden; steeds meer mensen vinden gehoor bij hun dokter en apotheker als ze het voornemen om de medicatie te stoppen ter sprake brengen….