JEUGDZORG

7 december 2023 – Zorginstellingen met een gecombineerd zorgaanbod van bijvoorbeeld jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg leiden in de helft van de gevallen verlies op hun jeugdzorg. Volgens hen komt dit veelal door te lage tarieven of te weinig tariefdifferentiatie vanuit gemeenten. Om het verlies te compenseren passen gecombineerde zorginstellingen regelmatig kruissubsidiëring toe waarbij geld…

onbeperkt luisteren, eenzaamheid, de luisterlijn, empathie

7 december 2023 – Onbeperkt Luisteren is speciaal voor vrijwilligers die, vanwege met name een lichamelijke beperking, niet naar een locatie kunnen reizen of waarvoor de locatie onvoldoende toegankelijk is. Met Onbeperkt Luisteren, een virtuele locatie, krijgen vrijwilligers de training volledig online, begeleiding op afstand en kunnen zij vanuit huis werken.  Lees meer over vrijwilligerswerk…

Veilig thuis, huiselijk geweld, jeugdbeschermingsketen , jeugdbescherming, kinderbescherming, jeugdbescherming, getraumatiseerd kind, DDP, kindermishandeling, huiselijk geweld, save the children, moeilijke jeugd, kindertrauma, decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

6 december 2023 – De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang. Het lukt geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties om hun taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Kinderen en ouders moeten te lang wachten op de afhandeling van een melding of een onderzoek bij Veilig Thuis. Dit is een…

ADHD-medicatie, slaapmiddelen, voorschrijven, PSY-PGx onderzoek, oxycodon, kijksluiter, serotonine , medicatie in psychiatrie , ADHD, methylfenidaat, meditatieafbouw, bloeddrukmedicijn, typeringsstrips, afbouw antidepressiva , afbouwmedicatie, afbouwen, antidepressiva

5 december 2023 –  Het is een koud kunstje om online zeer verslavende medicatie, zoals kalmeringsmiddelen, te bestellen zonder recept van een arts. Dit blijkt uit een steekproef van het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) onder vijf webshops. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt de bevindingen van Kassa “erg zorgwekkend”. Die onderstrepen volgens haar het belang…

hervormingsagenda jeugd, herstellen, vrouwen, antipsychotica , meisjes,, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdhulp, jeugd, jeugdzorg motiverende gesprekstechnieken,

5 december 2023 – Tussen juni en oktober 2023 heeft de Nationale Jeugdraad (NJR) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Hervormingsagenda Jeugd getoetst aan de leefwereld van jongeren. De NJR heeft daartoe 648 jongeren in de leeftijd van 12 tot 29 jaar gesproken via een vragenlijst en dialoogsessies. De consultatie…

gender en autonomie

4 december 2023 – Hoogleraar Klinische psychologie Marrie Bekker houdt zich haar hele loopbaan al bezig met gendersensitiviteit in de ggz. Een nieuwe e-learning voor praktijkondersteuners ggz en cliënten met depressie-, angst- en spanningsklachten brengt kennis over gender én autonomie naar de praktijk. Waarom deze e-learning? ‘In de geestelijke gezondheidszorg wordt nog te weinig rekening…

autvinder, autisme

4 december 2023 – Wie is de beste Autvinder van Nederland?’ Autisten zijn misschien wel bovengemiddeld geschikt als uitvinder. In het verleden zijn immers veel belangrijke innovaties bedacht door mensen met autisme. Geholpen door capaciteiten als doorzettingsvermogen, gevoel voor rechtvaardigheid, logica en efficiëntie. En het vermogen om de wereld radicaal anders te zien, dan alle…

STIJN, STUDENTENWELZIJN

2 december 2023 – Deze week is Stijn, het nieuwe, vijfjarige programma Studentenwelzijn voor mbo, hbo en wo gestart. De doelen van Stijn zijn samen werken aan een beter studentenwelzijn en het voorkomen van risicovol middelengebruik onder studenten. Het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) trapten het programma vandaag af met een werkconferentie. Samen…

MULTIPROBLEMATIEK

2 december 2023 –  Wat hebben mensen met multiproblematiek nodig en hoe goed sluit beleid aan op hun behoeften? Dat onderzocht Lieke Reinhoudt-den Boer voor haar proefschrift, “Zorg voor mensen met multiproblematiek: Het gat tussen beleidsambities en de realiteit van mensen met multiproblematiek”. Beleid streeft naar meer sturing door cliënten. Maar haar proefschrift laat zien…

kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

1 december 2023 – Wetenschappers van het Erasmus MC, het Nederlands Herseninstituut en het Portugese Champalimaud Center for the Unknown hebben ontrafeld wat er in het brein gebeurt bij de pavlovreactie. Bij het aanleren van de reactie blijkt niet – zoals gedacht – alleen de cortex van de kleine hersenen betrokken, maar spelen ook de…

kompas

1 december 2023 – Nieuw instrument Kompas helpt zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten verbeteren. Onlangs is een vernieuwde versie verschenen van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie. Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde dit instrument om…

glutensensitiviteit, gluten, brood

30 november 2023 – Ons dagelijks brood wordt steeds vaker als een probleem gezien. Glutensensiviteit is een complex fenomeen en hoewel er niets mis is met het vermijden van gluten, vormt het een serieuze beperking – die niet altijd nodig is. Daisy Jonkers en Marlijne de Graaf onderzochten het effect van de verwachting dat je…