werkvloer, werkwens, ontslag, IPS-trajecten, hoofdzaak werk, yulius, baan, deeltijdwerk, CBS, 45-plussers, werknemers, werken , recruiter, IPS-traject, werk, uitkering, onderzoek

16 juli 2024 –  Psychisch verzuim komt steeds meer voor en de krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat meer mensen psychisch vastlopen op het werk. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen met een psychische aandoening een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Als HR-medewerker of manager kan dit ingewikkeld zijn om hiermee om…

eliminatiedieet, voeding, depressie, ADHD, onderzoek

15 juli 2024 – In de geestelijke gezondheidszorg is de behandeling van depressie onderwerp van intensief onderzoek. Recentelijk is de focus verschoven naar de potentiële impact van voeding en micronutriënten op psychische aandoeningen. Specifiek de rol van B-vitaminen wordt onderzocht vanwege de invloed op neurologische processen en stemming. Rol van B-vitaminen in de neuropsychologie B-vitaminen…

meldpunt, autonomie bevorderend beleid, zorgvraagtypering, gedwongen zorg, CQi, herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

15 juli 2024 – MIND stelt een meldpunt autonomie bevorderend beleid in. Hiermee roepen wij jongeren, volwassenen of naasten op om hun ervaring te delen met autonomie bevorderend beleid, ook wel ‘hoog risicobeleid’ genoemd. Zowel klinisch als ambulant. MIND maakt zich grote zorgen over de toepassing en de gevolgen van autonomie bevorderend beleid, dat ook…

TOPGGz

12 juli 2024 – Rieneke de Wit is benoemd als voorzitter van het bestuur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz). Zij volgt 1 september 2024 prof. dr. Werner Brouwer op. Werner Brouwer vertrekt na negen jaar vanwege het verstrijken van het maximale aantal termijnen. Werner Brouwer: “Met heel veel plezier heb ik de afgelopen negen…

arnoede, financieringsproblemen, bestaansonzekerheid, geldzorgen, bezuinigen, bijstandsschuld, armoederisico ,armoedebeleid, sociale problematiek, financiële problemen

11 juli 2024 –  Armoede en psychische aandoeningen hangen niet alleen samen, maar er blijkt ook een oorzakelijk verband te zijn. Dit concluderen onderzoekers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Psychiater Marco Boks van Amsterdam UMC: “Deze studie geeft aan dat bepaalde psychische problemen iemands financiële situatie onzeker kunnen maken. Maar andersom zien we…

lvb in de ggz

10 juli 2024 – Ben jij werkzaam binnen de psychiatrie? Dan is de kans erg groot dat je patiënten/cliënten in behandeling hebt die naast hun psychische problematiek functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB). Uit onderzoek is gebleken dat iemand met een LVB drie tot vier keer meer kans heeft op het…

EPA

9 juli 2024 – Maandagochtend 8 juli was het officiële ondertekenmoment van de EPA-aanpak in gemeente Smallingerland. GGZ Friesland, Carins, Verslavingszorg Noord Nederland en de gemeente Smallingerland werken nu samen volgens de ‘EPA-aanpak’. Met de EPA-aanpak helpen we mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) die ook uitdagingen ervaren op gebied van werk, sociaal netwerk,…

alcoholpreventie, alcoholschade, dry january, suicidaal gedrag, FASD, alcoholbeleid, NIX18-afspraak drinkgedrag, alcoholgebruik, alcoholreclame, alcoholverslaving, rook- en drinkgedrag, reclamecode, Wat drink jij, alcohol, IJslands preventiemodel

8 juli 2024 – 10 projecten gaan aan de slag met onderzoeksthema’s en kennisvragen uit de Kennisagenda Alcoholpreventie 2023. Met als doel: wetenschappelijke kennis opbouwen op het gebied van alcoholpreventie. De projecten dragen bij aan een sterk en effectief alcoholbeleid, aan de ontwikkeling en implementatie van effectieve maatregelen en interventies rondom alcoholpreventie én aan een…