toegang tot zorg, druk op de ggz ,ondernemen met ADHD, slaapstoornissen, prikkelverwerking, ADHD, dopamine, ADHD bij volwassenen

29 november 2023 –  Het Zorginstituut Nederland brengt in het signalement ‘Niemand kan het alleen’ belangrijke thema’s en uitdagingen in de zorg rondom psychische problemen in kaart. Steeds meer mensen vragen hulp, vooral jongeren en mensen in een achterstandspositie. En de toegang tot zorg voor mensen met complexe psychische problemen staat onder druk. Deze knelpunten…

zorgstandaard, zorgstandaarden

29 november 2023 – Standaarden op GGZ Standaarden beschrijven goede zorg bij een specifieke aandoening of rond een specifiek thema. Voor deze standaarden werden verschillende namen gebruikt: zorgstandaard, over een specifieke aandoening en generieke module, over een overkoepelend thema zoals diagnostiek of zingeving. In de praktijk gebruiken professionals deze standaarden vaak in combinatie met elkaar….

de druk

29 november 2023 – De druk op de ggz neemt steeds verder toe: jongeren ervaren steeds meer stress en prestatiedruk, terwijl ouderen zich eenzaam voelen en veel volwassenen te maken krijgen met angst en depressie. Ook de negatieve mentale gevolgen van de coronatijd zijn de wereld nog niet uit.  Uit het langlopende landelijke NEMESIS onderzoek…

complexe echtscheiding, gescheiden ouders, conflictscheidingen, scheiding, hechtingsproblemen,

28 november 2023 – Geschat wordt dat 15 tot 20 procent van de echtscheidingen, waar kinderen bij betrokken zijn, uiterst moeizaam en ernstig verloopt. Er zijn voortdurende ruzies, beschuldigingen, manipulaties en soms zelfs jarenlange juridische geschillen. Bij ongeveer de helft van deze complexe scheidingen is ook sprake van huiselijk geweld. Jaarlijks maken duizenden kinderen dergelijke…

samenleving, wachtlijsten in de ggz, langdurige ggz, wachttijden in de ggz, zorgvraagtypering, lange wachtlijsten, werk, zorgplicht, wachttijden ggz, langdurige zorg, versnellers, wachtlijsten, starttijd, wachttijd, wachtlijsten, transfermechanisme, wachtlijsten,wachtkracht,

28 november 2023 –  De Nederlandse samenleving schiet ernstig tekort bij de zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Deze vaststelling doet Zorginstituut Nederland in het ‘Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen: niemand kan het alleen’. Het Zorginstituut komt daarin met adviezen om de zorg en ondersteuning voor mensen met complexe psychische problemen…

beweging in kwetsbaarheid, Ggz en sociaal domein, in het hoofd van, Ggz en sociaal domein, podcast, movisie, lichaamsgericht therapiën, gescheiden ouders, liegen, ADHD Dingen, kamerbreed, suïcide, Radio, alcohol, podcast, de facto trauma

27 november 2023 – Deze podcast-serie gaat over het includeren van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in onze samenleving. Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien. En wat er nodig is om dat te bereiken. In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én…

Jaap van Weeghel Penning

27 november 2023 –  Tijdens de Phrenos Werkconferentie op 6 maart 2024 wordt voor de tweede keer de Jaap van Weeghel Penning uitgereikt! De werkconferentie staat in het teken van vakmanschap en samenwerking in relatie tot de zes thema’s van Phrenos. De Jaap van Weeghel Penning is een aanmoedigingsprijs die naast de penning zelf bestaat…

groene psychiatrie, buiten werken, buitenlucht, groen, de groene ggz, groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

27 november 2023 – Iedereen kan iets doen voor een beter klimaat. Dus ook de beroepsgroep van psychiaters, zo stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In de Nationale Klimaatweek presenteerde de NVvP de Handreiking Groene Psychiatrie met adviezen, tips en mogelijke acties die psychiaters kunnen inspireren om in hun werk een positieve bijdrage te…

zelfstandigen in zorg en welzijn , zelfstandigen, zzp

25 november 2023 – Het aantal zelfstandigen werkzaam in zorg en welzijn is in 2022 met 22 duizend toegenomen naar 178 duizend. Deze toename ging binnen enkele branches gepaard met een afname van het aantal flexwerknemers. Dit blijkt uit analyses van het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB). In zorg en welzijn groeide…

werkmonitor, dashboard

24 november 2023 – Kenniscentrum Phrenos heeft onlangs in samenwerking met Hoofdzaak Werk, Divosa en Akwa GGZ, de eerste versie van het openbaar dashboard van de landelijke werkmonitor beschikbaar gesteld! U kunt deze direct inzien via: https://werkmonitor.ggzdataportaal.nl/landelijk. Waarom een openbaar dashboard?  Kenniscentrum Phrenos voert, sinds eind 2022, in opdracht van Hoofdzaak Werk de landelijke werkmonitor…

lectorat vaktherapie

24 november 2023 – Op woensdag 22 november markeerden HAN University of Applied Sciences en GGNet, zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg, een belangrijk moment. Per dit studiejaar wordt het HAN Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen namelijk voortgezet als regulier lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg. Het lectoraat heeft als missie om vaktherapie te verduidelijken en te onderbouwen…

agressieprobleem, huiselijk geweld, partnergeweld, relatie

22 november 2023 – Heb jij een kort lontje? Een agressieprobleem? Raak je vaak betrokken bij opstootjes? Bij Universiteit van Nederland legt onderzoeker Josanne van Dongen uit hoe je door je hersenen een klein beetje onder stroom te zetten meer grip krijgt op je emoties. Ja, we geven toe dat dit best wel spannend klinkt….