jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

23 september 2021. – Veel te veel tijd en geld in de jeugdzorg gaan op aan formulieren invullen en verslagen maken. Dat liet KRO NCRV Pointer zien in hun uitzending over de paarse krokodil in de jeugdzorg. Maar doorgeslagen bureaucratie lijkt niet het enige probleem.Een Groningse hoogleraar meldde zich bij Pointer, ze maakt zich zorgen…

preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

22 september 2021 – De aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht na de coronacrisis in de troonrede is lovenswaardig. Helaas laat het ook zien waar het demissionaire beleidsvacuüm toe leidt: een derde dinsdag van september waarbij noodzakelijke beleidskeuzes op het gebied van zorg niet gemaakt worden. Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: “Wie er ook besluiten neemt in Den Haag, kwetsbare…

moeilijke jeugd, kindertrauma, decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

20 september 2021 – Voldoende lichaamsbeweging en een gezond dieet in je jeugd dagen bij aan volwassenen die minder angst hebben, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.  Decennia aan onderzoek toont aan hoe negatieve gebeurtenissen in de kindertijd – zoals misbruik of verwaarlozing – een nadelige invloed kunnen hebben op de fysieke en psychische gezondheid op de lange…

cluster 4-en praktijkonderwijs, Taboeiend, CITO, autisme en onderwijs, mentaal welbevinden

18 september 2021 – Voor het eerst zijn er landelijke cijfers over de mentale gezondheid van leerlingen in het cluster 4-en praktijkonderwijs. Cluster 4-leerlingen (leerlingen met psychische- en/of gedragsproblemen) geven gemiddeld een lager cijfer voor hun leven dan leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo-b. Ook ervaren zij meer druk door schoolwerk en minder steun dan hun…

KOPP/KOV

11 september 2021 – Preventiewerkers willen meer handvatten om kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) en hun ouders  zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Er waren diverse trainingen beschikbaar voor KOPP/KOV-interventies, zoals de Doe-praat groep en de Jongerengroep. Maar het volgen van meerdere trainingen kost veel tijd, geven preventiewerkers aan. Te veel tijd….

psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides

7 september 2021 – In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de mentale gezondheid, niet zo hoog geweest. De mentale gezondheid is gemeten via een vragenlijst waarin wordt…

moeilijke jeugd, kindertrauma, decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

28 augustus 2021 – Volwassenen met een kindertrauma , die in hun jeugd misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn, hebben aanzienlijk meer kans op chronische lichamelijke ziekten, al dan niet in combinatie met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de VU en het Trimbos-instituut. Dat het meemaken van seksueel misbruik, fysieke of psychische mishandeling of verwaarlozing…

jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

19 augustus 2021 – Politieke partijen leggen momenteel de laatste hand aan hun verkiezingsprogramma. Een belangrijk thema daarin is het lokaal jeugdbeleid. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft politieke partijen op grond van beschikbare kennis input voor hun verkiezingsprogramma’s. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn belangrijk voor kinderen, jongeren en gezinnen. Gemeenten staan in hun lokale jeugdbeleid voor grote…

cognitieve gedragstherapie

6 augustus 2021 – Programma’s met cognitieve gedragstherapie zijn effectief bij het verminderen van angst- en depressieklachten bij jongeren. Het toepassen van effectieve elementen bij cognitieve gedragtherapie gebeurt nu nog te weinig, zegt hoogleraar klinische psychologie Maaike Nauta, projectleider van het consortium Angst en depressie bij jongeren. Cognitieve gedragstherapie (CGT) komt uit onderzoek naar voren…

ECT, onderzoek, obesitas, deep brainstimulation, diepe hersenstimulatie

30 juli 2021 – Kindermishandeling en verwaarlozing kunnen beide leiden tot posttraumatische stressstoornis (PTSS). Wel zijn de effecten van ervaren verwaarlozing en ervaring mishandeling op het brein verschillend. Zo concludeert Lisa van den Berg in haar promotieonderzoek. Haar proefschrift draagt de titel ‘The Impact of Trauma’ en was een breed opgezette studie naar de gevolgen…

psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides

26 juli 2021 – Ondanks de coronacrisis voelt 80 procent van de jeugdzorgwerkers zich veerkrachtig. Dat blijkt uit een online vragenlijst met 499 respondenten, uitgezet door Garage2020 en PGGM&CO. De respondenten zeggen dat zij ook tijdens de coronacrisis in staat waren te herstellen van stress en tegenslag en daarvan te leren. Jeugdbeschermers voelen zich echter minder…