gewelddadige games, problematisch gamegedrag, game-therapie, videogame, autisme, gameverslving

3 februari 2023 –  “Game-therapie kan jongeren met complex trauma helpen om hun emoties beter te leren reguleren”, stelt onderzoeker en psycholoog Angela Schuurmans. “De verbetering in emotie-regulatie vaardigheden en de positieve ervaring die wordt opgedaan met therapie, dragen bij aan effectieve vervolgbehandeling gericht op de onderliggende trauma’s.” Op 28 oktober vorig jaar promoveerde zij…

jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

17 januari 2023 – Vandaag heeft de Jeugdautoriteit haar Jaarplan voor 2023 gepubliceerd. In het komende jaar werkt de Jeugdautoriteit aan doorontwikkeling van haar belangrijkste taken: vroegsignalering en toezicht, advies in casuïstiek, stelselonderzoek en kennisdeling. Dit doet de Jeugdautoriteit onder meer door het Early Warning System uit te breiden, (toezicht)gesprekken met jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpregio’s te…

STROOMOP

13 januari 2023 – Met de StroomOP app kunnen jongeren van 16-23 jaar die jeugdhulp ontvangen, ouders met een kind dat jeugdhulp ontvangt en jeugdhulpprofessionals hun jeugdhulp ervaringen delen. De informatie die appgebruikers geven, brengt inzicht in wat verbeterd kan worden in de jeugdhulp. De appgebruikers vormen samen het StroomOP panel. Elke maand staat er…

podcast, de bange scholier,

9 januari 2022 – In De bange scholier, een nieuwe, extra aflevering van De angstpodcast, reizen Daan Heerma van Voss en Remy van den Brand af naar middelbare school Greijdanus Hardenberg. Sinds de lockdowns vallen de vele berichten op over jongeren die in toenemende mate angstig en/of somber zijn. Is covid-19 de boosdoener, of is…

eetstoornis, ARFID

9 januari 2023 – Wat is ARFID? Sommige mensen kennen ARFID (afkorting van avoidant/restrictive food intake disorder) onder de noemer ‘vermijdende en restrictieve voedselinname’. Rita Maris is inmiddels een bekendheid op het gebied van ARFID. Ze is ervaringsdeskundige ouder én schrijfster van de boeken ‘ARFID te lijf!’, waarvoor ze 80 wetenschappers, specialisten en ervaringsdeskundigen interviewde, Over…

smartphonegebruik, shame sexting, infobesitas, digistress, stress, eetstoornis, eetstoornissen, chatgroep, eetstoornis, zelfvertrouwen

30 december 2022  – De campagne van Slachtofferhulp Nederland tegen shame sexting behoort tot de beste campagnes van 2022. De redactie van Adformatie, een Nederlands vakblad en website over reclame, marketing, communicatie, zette de beste 22 camapgnes van 2022 op een rij. Volgens het vakblad de ‘enige, geheel subjectieve, lijst die er écht toe doet’. Adformatie schrijft…

hervormingsagenda jeugd, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

23 december 2022 – De Nederlandse ggz betreurt het dat de Hervormingsagenda Jeugd opnieuw stil ligt vanwege een financieel conflict tussen Rijk en gemeenten. Hierdoor loopt het proces om de jeugdhulp voor kwetsbare kinderen en hun ouders/verzorgers te verbeteren wéér vertraging op. Oorspronkelijk zou een verbeterplan voor de jeugdsector er al op 1 januari 2022 liggen….