20 mei 2016 – De groeiende wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg brachten het Landelijk Platform GGz er gisteren toe een brandbrief naar de Tweede Kamer te sturen, zo meldt het AD.nl  Wie in nood aanklopt bij een psycholoog of psychiater kan halverwege 2016 al te horen krijgen dat hu…

26 februari 2016 – Patiëntenkoepel Landelijk Platform GGz wil dat er een autoriteit met doorzettingsmacht komt waar kinderen en ouders terecht kunnen die te lang moeten wachten op zorg of niet de juiste zorg krijgen aangeboden. Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg hebben te…

16 februari 2016 – Shared decision making: luisteren, doorvragen en op basis daarvan samen met de cliënt en zijn naasten een beslissing nemen over de meest passende behandeling. Overal wordt gezamenlijke besluitvorming nadrukkelijk genoemd. Kijk naar de nieuwe handreikingen die in de maak zij…