Esketamine neusspray tegen moeilijk behandelbare depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

16 juni 2024 – Afgelopen donderdag vond het werkbezoek plaats van het Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Psychiatrische Unit van het Radboudumc Nijmegen. Dit is 1 van de 22 actieve centra die een behandeling met intranasale esketamine aanbieden in de behandeling van patiënten met ernstige therapieresistente depressie.

Esketamine neusspray is een relatief nieuw middel voor mensen met een moeilijk behandelbare depressie. Het is innovatief doordat het een ander werkingsmechanisme heeft dan de gangbare antidepressiva, waardoor het anders en mogelijk sneller werkt dan de bestaande middelen. Voor patiënten met een moeilijk behandelbare depressieve stoornis – ook wel therapieresistente depressie genoemd – die niet hebben gereageerd op ten minste drie medicamenteuze behandelingen (twee stappen met antidepressiva en tenminste een augmentatiestrategie) wordt behandeling met esketamine neusspray sinds september 2021 vergoed vanuit het basispakket.

Werkbezoek van ZN bij Radboudumc

Tijdens het werkbezoek op 13 juni vertelden twee patiënten hun persoonlijke ervaringsverhalen, na een inhoudelijke toelichting op de behandeling met esketamine neusspray. Zo vertelde 1 van de patiënten dat ze na 120 ECT’s waar ze van behandeling naar behandeling leefde, nu het gevoel heeft echt te zijn gaan leven: “Ik zie weer kleur, de blaadjes aan de bomen zijn weer groen!”. De bezoekers kregen verder een rondleiding in het behandelcentrum en een toelichting over de infrastructuur die nodig is voor behandeling van patiënten met esketamine neusspray. Afgesloten werd met een presentatie van eerste resultaten en inzichten uit de kwaliteitsregistratie van het Esketamine Neusspray Consortium Nederland (ENC-NL). Het was een constructief werkbezoek met een positieve sfeer.

Live data verzameling door ENC-NL

Het Esketamine Neusspray Consortium Nederland (ENC-NL) is opgericht om op landelijk niveau gestructureerd onderzoek te kunnen doen naar de ervaringen met esketamine neusspray. Bijzonder aan dit kenniscentrum is de real life data verzameling. Er zijn o.a. nog onduidelijkheden over de effectiviteit en eventuele bijwerkingen op de lange termijn, over wanneer en hoe patiënten met de behandeling kunnen stoppen, over de budgetimpact en kosteneffectiviteit van de behandeling. Het ENC-NL zet zich de komende jaren in om, door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, antwoorden te vinden op bovenstaande vragen en zo (een aantal van) deze onduidelijkheden weg te nemen.

Beperkte behandelcapaciteit: voor 10% van de patiëntenpopulatie

De behandeling met intranasale esketamine gebeurt in een intensief schema: 2 keer per week in de instelfase van 4-8 weken, daarna een optimalisatiefase van 1 x per week en vervolgens een onderhoudsfase met een zo laag mogelijke frequentie (bijvoorbeeld 1 x per 2 of 3 weken). Een patiënt is daarbij gemiddeld 3 uur aanwezig in de instelling. Doordat het middel alleen onder medische begeleiding en binnen de muren van het ziekenhuis of de GGZ-instelling kan worden toegediend, is er een uitdaging op capaciteitsgebied. Met de huidige capaciteit in de 22 aangesloten behandelcentra kan slechts 10% van de ernstig depressieve patiëntenpopulatie worden behandeld met intranasale esketamine. Het vergroten van de behandelcapaciteit door bijvoorbeeld te onderzoeken of er alternatieve locaties mogelijk zijn in de onderhoudsfase, is een aandachtspunt voor de toekomst.

22 actieve centra & “witte vlekken”

Bij de gespecialiseerde centra die gecontracteerd zijn door zorgverzekeraars is er geen machtiging (een toestemming van de verzekeraar) meer vereist is voor de start van de behandeling met esketamine neusspray. Als je naar de landelijke dekking kijkt zijn er echter nog wel een aantal ‘witte vlekken’ in regio’s waar patiënten nog een langere reistijd hebben, onder andere in Overijsel. Zorgverzekeraars wijzen erop dat voor situaties waarbij de wachttijd lang is of de afstand een probleem is, patiënten (en hun behandelaren) in contact kunnen treden met de afdelingen zorgbemiddeling van de verzekeraar van de patiënt(e). Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan horen wij dit graag terug via d.vandergraaf@nvvp.net.

Bron: nvvp.net

Dit bericht is 1169 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail