16 februari 2024 – Herstel is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen met een psychische aandoening. In eerder kwalitatief onderzoek over de zorgstandaard Herstelondersteuning gaf drie kwart van de deelnemende teams aan dat herstelondersteuning een aandachtspunt is en dit graag willen verbeteren. Ook gaven deze teams aan dat maar in 37% sprake is…

struikelen

8 december 2023 – Op 27 februari organiseert het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid van de Nederlandse ggz in samenwerking met Toon Walravens en Rob Deelen Videoproducties de themabijeenkomst ‘Val je terug of mag je struikelen’ in Amserfoort.  Dagelijks keren mensen die mede door hun psychiatrische problematiek risicovol gedrag hebben vertoond na een opname of detentie…

lotgenotencontact

14 november 2023 –  Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een psychische kwetsbaarheid baat hebben bij contact met lotgenoten. Lotgenotencontact – ook wel “peer support” genoemd – is een belangrijk element bij veel herstelacademies en cliëntenorganisaties zoals De Kentering. Patiëntenverenigingen, zoals Anoiksis en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme), faciliteren ook vaak lotgenotencontact. Uit…

herstelondersteunende zorg, laagdrempelige steunpunten, Europese IPS-dag, IPS, hoofdzaken, wachtlijsten, rehabilitatiemethode, maatschappelijke participatie, IRB, lotgenotencontact

31 oktober 2023 – Het Integraal Zorgakkoord maakt zich naast ‘zorg’ ook sterk voor meer mogelijkheden voor zelfregie en herstel. Dit staat in de publicatie Handvatten voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten voor zelfregie en herstel. Deze publicatie is geschreven door de IZA-werkgroep Laagdrempelige Steunpunten. Leden van de werkgroep zijn: VNG, SWN, de…

herstel dichtbij

13 oktober 2023 –  Op 5 oktober was er voor deelnemers aan het programma Herstel Dichtbij in Driebergen een kennisdag georganiseerd (de tweede dit jaar), een mooi moment om elkaar weer te treffen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De ochtend ging van start met een presentatie over financiering van zelfregie- en…

herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

10  augustus 2023 – HSK gebruikt vragenlijsten ter ondersteuning van de evaluatie van het individuele herstelproces van de patiënt. AKWA GGZ sprak met Hanneke Bunt-Bisseling, GZ-psycholoog/gedragstherapeut en teamleider bij HSK, over hoe zij vragenlijsten in haar behandelingen gebruikt. Meten is weten “Ik maak gebruik van vragenlijsten vanuit het simpele principe: meten is weten. Als professional…

veerkracht, KR8

25 mei 2023 – Per 1 mei is Dimence een samenwerking gestart met Healthy Solutions om het herstelprogramma KR8 (Kracht) te gaan implementeren. Het FACT-team in Almelo is het eerste team dat met het KR8-programma aan de slag gaat. Dimence heeft voor KR8 gekozen omdat dit programma een gestructureerde herstelmethode biedt die zorgt voor een…

kompassie, zelfregiecentra

21 april 2023 – Steeds meer mensen met psychische klachten weten in Nederland de weg te vinden naar een zelfregiecentrum of herstelorganisatie. Sinds 2016 is het aantal centra verdrievoudigd naar circa 120 waarmee jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met een psychische kwetsbaarheid worden bereikt. Deze laagdrempelige vormen van hulp en steun krijgen hoge waarderingen en dragen wetenschappelijk…

herstelondersteunende zorg, laagdrempelige steunpunten, Europese IPS-dag, IPS, hoofdzaken, wachtlijsten, rehabilitatiemethode, maatschappelijke participatie, IRB, lotgenotencontact

18 februari 202 –   De Stichting Vriendendiensten in Deventer probeert mensen met (dreigende) mentale problemen te ondersteunen door laagdrempelige hulp te bieden en onderlinge contacten aan te moedigen, zo meldt het FD. In het integraal zorgakkoord (IZA)  staat  afgesproken dat door het hele land dit soort laagdrempelige ondersteuning op maat aan mensen moet worden aangeboden,…

naasten, ervaringsdeskundigheid in de ggz, ervaringskennis, Ervaringskennisplein , onbegrepen gedrag, ervaringskennis, peer support, kwartiermaker, ervaringskennis, jonge ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, peer expertise, ervaringsdeskundigheid

19 oktober 2022 – Mensen met psychische problemen, zoals depressie, angst en psychose, kunnen profiteren van elkaars steun. Hoewel lotgenotencontact al langer als waardevol wordt gezien in de zorg, bleef wetenschappelijk bewijs hiervoor tot nu toe uit. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Depressie Vereniging en het Nijmeegse Expertisecentrum Depressie, onderdeel van GGz-instelling Pro…

open dialoog

12 oktober 2022 – Dienke Boertien, programmamedewerker herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie Phrenos, en Floortje Scheepers, directeur Wetenschap Phrenos, hebben op Zorg&Sociaalweb een artikel gepubliceerd waarin zij pleiten voor het gebruik van Peer-Supported Open Dialogue/ Open Dialoog. Daarbij wijzen zij op de successen die in de praktijk al worden opgetekend. Open dialoog (OD) is een herstelondersteunende…

18 september 2022 – Onder grote belangstelling opende wethouder Fleur Spijker afgelopen vrijdag het Respijthuis Leidse regio.  Directeur Bart Smith van de regionale clientenbelangenorganisatie stichting Lumen Holland Rijnland, sprak zijn dank uit aan de vele mensen die tot de realisatie van deze logeerplekken hebben bijgedragen.   Het Respijthuis is met financiering van de gemeenten Leiden,…