WRAP, wmcz, zeggenschap, week van de medezeggenschap, actie ggz, participatie, ondersteuner cliënten­raad, ondersteuners, Resource-groepen, wmcz 2018

9 juni 2024 – Lukt het om het zelfhulpinstrument Wellness Recovery Action Plan (WRAP) toegankelijker te maken voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit samen onderzocht bij zes herstelinitiatieven. Die bieden WRAP…

WRAP

24 mei 2024 –  Lukt het om vanuit herstelinitiatieven de toegankelijkheid van WRAP te vergroten voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit onderzocht samen met zes herstelinitiatieven die WRAP aanbieden. WRAP…

psychose, kwaliteit van leven ,herstel, langdurige ggz, kwaliteitsstatuut ggz, cliëntevaluatie

5 mei 2024 – In hoeverre verbeteren mensen met een psychose in hun persoonlijk herstel en kwaliteit van leven? Kenniscentrum Phrenos heeft, in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC en UMCG, een meta-analyse gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin over veranderingen over tijd in persoonlijk herstel en kwaliteit van leven bij mensen met een psychotische stoornis. De…

doeboek

26 maart 2024 – De kwaliteit van leven van mensen met langdurende psychische problemen blijft nog altijd fors achter bij die van de algemene bevolking. Triadisch werken – waarbij cliënt, diens naasten en zorgverleners met elkaar samenwerken – vergroot de kans op herstel. Vanuit deze wetenschap hebben Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos met financiering van ZonMw…

veteranen, herstel, trauma, ptss

12 maart 2024 – Voor de opleiding tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool Utrecht heeft Ton Müller onderzoek gedaan naar welke interventies het herstel bevorderen van veteranen met aanhoudende PTSS-klachten. “Hoe kan je deze groep cliënten helpen als zij na het doorlopen van een traumabehandeling nog klachten houden?”, vroeg hij zich af. Het onderzoek is…

16 februari 2024 – Herstel is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen met een psychische aandoening. In eerder kwalitatief onderzoek over de zorgstandaard Herstelondersteuning gaf drie kwart van de deelnemende teams aan dat herstelondersteuning een aandachtspunt is en dit graag willen verbeteren. Ook gaven deze teams aan dat maar in 37% sprake is…

struikelen

8 december 2023 – Op 27 februari organiseert het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid van de Nederlandse ggz in samenwerking met Toon Walravens en Rob Deelen Videoproducties de themabijeenkomst ‘Val je terug of mag je struikelen’ in Amserfoort.  Dagelijks keren mensen die mede door hun psychiatrische problematiek risicovol gedrag hebben vertoond na een opname of detentie…

lotgenotencontact

14 november 2023 –  Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een psychische kwetsbaarheid baat hebben bij contact met lotgenoten. Lotgenotencontact – ook wel “peer support” genoemd – is een belangrijk element bij veel herstelacademies en cliëntenorganisaties zoals De Kentering. Patiëntenverenigingen, zoals Anoiksis en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme), faciliteren ook vaak lotgenotencontact. Uit…

herstelondersteunende zorg, laagdrempelige steunpunten, Europese IPS-dag, IPS, hoofdzaken, wachtlijsten, rehabilitatiemethode, maatschappelijke participatie, IRB, lotgenotencontact

31 oktober 2023 – Het Integraal Zorgakkoord maakt zich naast ‘zorg’ ook sterk voor meer mogelijkheden voor zelfregie en herstel. Dit staat in de publicatie Handvatten voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten voor zelfregie en herstel. Deze publicatie is geschreven door de IZA-werkgroep Laagdrempelige Steunpunten. Leden van de werkgroep zijn: VNG, SWN, de…

herstel dichtbij

13 oktober 2023 –  Op 5 oktober was er voor deelnemers aan het programma Herstel Dichtbij in Driebergen een kennisdag georganiseerd (de tweede dit jaar), een mooi moment om elkaar weer te treffen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De ochtend ging van start met een presentatie over financiering van zelfregie- en…

meldpunt, autonomie bevorderend beleid, zorgvraagtypering, gedwongen zorg, CQi, herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

10  augustus 2023 – HSK gebruikt vragenlijsten ter ondersteuning van de evaluatie van het individuele herstelproces van de patiënt. AKWA GGZ sprak met Hanneke Bunt-Bisseling, GZ-psycholoog/gedragstherapeut en teamleider bij HSK, over hoe zij vragenlijsten in haar behandelingen gebruikt. Meten is weten “Ik maak gebruik van vragenlijsten vanuit het simpele principe: meten is weten. Als professional…

veerkracht, KR8

25 mei 2023 – Per 1 mei is Dimence een samenwerking gestart met Healthy Solutions om het herstelprogramma KR8 (Kracht) te gaan implementeren. Het FACT-team in Almelo is het eerste team dat met het KR8-programma aan de slag gaat. Dimence heeft voor KR8 gekozen omdat dit programma een gestructureerde herstelmethode biedt die zorgt voor een…