werkwens, ontslag, IPS-trajecten, hoofdzaak werk, yulius, baan, deeltijdwerk, CBS, 45-plussers, werknemers, werken , recruiter, IPS-traject, werk, uitkering, onderzoek

18 maart 2024 –  Psychische klachten hebben vaak grote impact op iemands leven. Bij vier op de tien mensen die arbeidsongeschikt raken, komt dit door psychische klachten. In totaal moeten 800.000 mensen in Nederland door arbeidsongeschiktheid leven van een uitkering. Maar het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de aandacht voor preventie schieten tekort. Het stelsel bevat nog teveel…

zorg en werk, werkgevers, sollicitanten, arbeidsmarkt, banenafspraak

29 februari 2024 – Mensen die werken ervaren een betere kwaliteit van leven en gezondheid. Werk biedt niet alleen financiële zekerheid, maar ook sociale contacten, structuur en afleiding. Het huidige systeem van sociale zekerheid en zorg in Nederland belemmert veel mensen echter om te (blijven) werken. Het is tijd voor verandering. Op uitnodiging van de…

psychische diversiteit, werk, training

10 februari 2024 –  Psychisch verzuim komt steeds meer voor en de krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat meer mensen psychisch vastlopen op het werk. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen met een psychische aandoening een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Als HR-medewerker of manager kan dit ingewikkeld zijn om met psychische…

partnergeweld, huiselijk geweld, mishandeling

3 januari 2024-  De beleidsopvatting over het aanpakken van partnergeweld stelt dat het bevorderen van economische zelfstandigheid de beste bescherming biedt tegen partnergeweld. ‘Dit is een onjuiste én gevaarlijke aanname’, stelt Suzanne Bouma, die in december 2023 promoveerde met het proefschrift ‘Werk als oplossing? Narratieven over de waarde van werk ter preventie van en herstel…

psychische klachten, ontslag

2 januari 2024 – In de afgelopen twaalf maanden had ongeveer een op de vier volwassenen last van psychische klachten. Het gaat hierbij om respectievelijk 26 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit de kerncijfers van psychische aandoeningen die door Trimbos zijn gepubliceerd. Een schokkende hoeveelheid mensen ervaart dus op regelmatige basis psychische klachten. De…

zelfstandigen in zorg en welzijn , zelfstandigen, zzp

25 november 2023 – Het aantal zelfstandigen werkzaam in zorg en welzijn is in 2022 met 22 duizend toegenomen naar 178 duizend. Deze toename ging binnen enkele branches gepaard met een afname van het aantal flexwerknemers. Dit blijkt uit analyses van het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB). In zorg en welzijn groeide…

werkmonitor, dashboard

24 november 2023 – Kenniscentrum Phrenos heeft onlangs in samenwerking met Hoofdzaak Werk, Divosa en Akwa GGZ, de eerste versie van het openbaar dashboard van de landelijke werkmonitor beschikbaar gesteld! U kunt deze direct inzien via: https://werkmonitor.ggzdataportaal.nl/landelijk. Waarom een openbaar dashboard?  Kenniscentrum Phrenos voert, sinds eind 2022, in opdracht van Hoofdzaak Werk de landelijke werkmonitor…

werkstress, herstel van burnout, burn-out, overvraging, congres

13 november 2023 –  In 2022 hebben 1,6 miljoen werknemers last van burn-out gerelateerde klachten. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 2021, toen hadden nog 1,3 miljoen werknemers hiermee te maken. Bij burn-out gerelateerde klachten is sprake van emotionele uitputting door werkstress, en dit kan op termijn ernstige gevolgen hebben voor werknemers en organisaties….

Expertisecentrum Digitalisering, digitalisering, sterk door werk, benzodiazepinen, psychische variatie, online therapie, online haat, dialyse-patiënten, zelfmoordpreventie, informatieveilig gedrag , WRR, schermgebruik, online pesten, dialyse-patienten,

7 november 2023 – Werken draagt bij aan herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden. Sterk door Werk is een landelijk programma dat deze mensen helpt om zo vroeg mogelijk weer betrokken te raken bij het arbeidsproces. Ook als sociaal werker in de wijk kun je hierbij een rol spelen. Monique Wassenburg legt uit hoe. Sterk…

werknemers, ziekteverzuim, pyshisch verzuim, beroepsziekten, ondernemers, hoge werkdruk, burn-out, psychiaters, stress, burn-outklachten , eCoaching, ziekteverzuim, dopamine, burn-out preventie, MKB, stress, beroepsziekten, burnout, psychische klachten

2 november 2023 – Nederlandse medewerkers zijn van alle werknemers wereldwijd het minst gestrest, zo blijkt uit onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de internationale zorgverzekeraar Cigna Healthcare. ‘Slechts’ 64% van de Nederlandse respondenten ervaart stress. In België, waar medewerkers het meest last hebben van stress, is dat 81%.   Hoewel het aantal Europese werknemers dat…

verzuimpercentage, verzuimcijfers, Verzuim in de zorgsector, verzuim, ziekteverzuim, verzuim

30 oktober 2023 – Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het eerste en tweede kwartaal van 2023 was het verzuim lager dan in 2022. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Vernet. In vergelijking…