werknemers, Sekse- en genderverschillen, ptss, eenheidsprijs, alcoholgebruik, alcoholverslaving

24  juni 2022 – In de periode 2015-2020 was ongeveer 1 op de 10 werknemers een overmatig of zware drinker. Dit percentage is – net als in de algemene Nederlandse bevolking- licht dalende. Eveneens 1 op de 10 werknemers gebruikte drugs in het afgelopen jaar. Het gebruik van drugs onder werknemers is in de periode…

Wet langdurige zorg , medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

24 juni 2022 –  Ruim 400.000 mensen vallen onder de zogeheten Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, met name mensen met een arbeidsbeperking. Omdat de wet in haar huidige vorm onvoldoende bijdraagt aan de doelstelling, wordt deze aangepast. Op 21 juni stuurde minister Schouten hierover haar plan…

mentale vitaliteit, mentale gezondheid

3 juni 2022 – Vanaf nu is er subsidie beschikbaar om werkenden te helpen zich weer mentaal sterk en fit te laten voelen en blijven voelen. Want door de coronapandemie hebben veel werkenden extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld bij langdurige gezondheidsklachten of thuis of hybride werken. Programma Mentale vitaliteit van…

30 mei 2022 – In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn worden door ABF Research prognoses gemaakt van de arbeidsmarkt. Hierin wordt de prognose getoond voor de branche geestelijke gezondheidszorg op basis van het referentiescenario. Dit is een beleidsarm scenario waarin wordt gerekend op basis van demografische ontwikkelingen, verwachtingen over de economische ontwikkelingen en de vraag…

werkloos

12 mei 2022 – Econoom Coen van de Kraats toont aan dat de sociale norm van werk een schadelijk effect heeft op het mentale welzijn van personen die niet aan deze norm kunnen voldoen, zoals werklozen en arbeidsongeschikten. De geestelijke gezondheid van deze groep is het slechtst in het midden van hun leven, wanneer de sociale…

arbeidsbeperking

6 april 2022 – De Universiteit Utrecht slaat de handen ineen met vier facilitaire partners, Asito (schoonmaak), Eurest (catering), Maas (koffieautomaten) en Sight Landscaping (groenvoorziening), om samen unieke banen voor mensen met een arbeidsbeperking en/ of psychische kwetsbaarheid te creëren. Op 30 maart ondertekenden deze vijf partijen hiertoe een intentieverklaring. Eddie Verzendaal, directeur Facilitair Service Centrum,…

terugval, depressie, arbeidsongeschiktheid, jongeren, mentale gezondheid, jeugd, de kindertelefoon, scheiding, mentale gezondheid, angst, tieners, somber, kindertelefoon, collectieve angst, wachtlijsten, depressie bij jongeren , vroege aanpak

14 maart 2022 – In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten. Daarmee is dit nog steeds verreweg de meest voorkomende grond voor arbeidsongeschiktheid. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Eind 2020 werden 816 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt aan ruim 758 duizend personen, van wie 365 duizend…

CBS, 45-plussers, werknemers, werken , recruiter, IPS-traject, werk, uitkering, onderzoek

28 februari 2022-  In 2020 had ruim 60 procent van de 15- tot 75-jarigen met een chronische beperking en/of een langdurige psychische aandoening betaald werk. Dit is minder dan mensen zonder een dergelijke diagnose, van wie 82 procent betaald werk had. Mensen met een chronische aandoening werken ook minder uren. Dit is vooral te zien…

VIPP GGZ, MENTUPP , MKB, webinar, Online-offline, werken, mentale gezondheidszorg , videobehandeling, online ggz

25 februari 2022 –  Kenniscentrum Phrenos is betrokken bij MENTUPP: een grootschalig Europees onderzoeksproject waarbij we een programma ontwikkelen en evalueren die zich richt op het verbeteren van mentaal welbevinden, verminderen van psychische klachten en het verminderen van stigma rondom psychische problemen op de werkvloer bij middel- en kleine bedrijven (MKB’s). Pilotstudie met positieve resultaten …

CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

21 december 2021 – De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben vanavond met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz een onderhandelaarsakkoord over de CAO GGZ bereikt voor de ruim 100.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. Naast verhoging van de salarissen en toeslagen, dat kan oplopen tot 9%, zijn er afspraken gemaakt…