schermgebruik, online pesten

15 juni 2021 – “Werk als medicijn,” was begin juni de reden van het kabinet om meer geld te besteden aan re-integratie trajecten voor mensen met psychische klachten. Maar om aan werk te komen, is nog niet zo eenvoudig. Instanties zoals het UWV en gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. MIND onderzocht het afgelopen jaar…

burn-outklachten, mentale gezonde werkvloer , mentale gezondheid, examenstress, burn-out klachten, studenten, unicef, stress, prestatiedruk

10 juni 2021 – Schriftelijk verzoek  van de Nederlandse ggz aan nieuwe kabinet om een ontwikkelprogramma voor het versterken van mentale gezondheid op de werkplek. De Nederlandse ggz roept samen met AWVN, MIND, Cedris, Valente en Samen Sterk zonder Stigma een volgend kabinet op mentale gezondheid op de werkvloer hoog op de agenda te zetten….

IPS-traject, werk, uitkering, onderzoek

7 juni 2021 – Werk is voor iedereen belangrijk. Werk maakt gelukkig en draagt bij aan een gezond leven. Het geeft economische zelfstandigheid, structuur aan je leven, vergroot je eigenwaarde en biedt kansen om jezelf te ontwikkelen. Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is werk essentieel om psychisch gezond te blijven of weer gezond(er)…

17 mei 2021 – Zicht op een mooie loopbaan, ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zeggenschap over het eigen werk én een goed salaris: het is allemaal belangrijk om voldoende, gemotiveerde en goed opgeleide zorgmedewerkers te hebben, nu en in de toekomst. Het SER-advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt” is…

uitkering, kwartiermaker ervaringsdeskundigheid

8 mei 2021 – Met het experiment Meedoen meedelen onderzoeken vier arbeidsmarktregio’s hoe gemeenten, UWV, GGZ en zorgverzekeraars mensen met een psychische kwetsbaarheid sneller en beter kunnen helpen naar werk. In arbeidsmarktregio Holland Rijnland leeft goede hoop dat het experiment blijvende resultaten gaat opleveren. Werk als medicijn voor mensen met een psychische aandoening. Als je…

veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides

1 mei 2021 – De coronacrisis heeft gevolgen voor het stelsel van werk en inkomen. De druk op gemeenten en UWV neemt toe doordat zij nieuwe taken kregen:  het uitvoeren van de economische steunmaatregelen. Ook zijn er meer verzoeken om reguliere ondersteuning, als gevolg van de stijgende werkloosheid, schulden en armoedeproblematiek. Inspectie SZW onderzocht de…

schermgebruik, online pesten

29 april 2021 – Psychisch kwetsbare mensen aan het werk krijgen én houden vormt al vele jaren een uitdaging. Niet in de laatste plaats door een overvloed aan zwart-witdenken. Dit gebeurt zowel bij werkgevers als bij (overheids)instanties die een belangrijke rol spelen op het gebied van werkgelegenheid. Ervaringsdeskundige Nathalie Kelderman schetst de huidige situatie en ziet een…

IPS-traject, werk, uitkering, onderzoek

1 maart 2021 –  Wanneer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan, ontvangen veel van hen een aanvulling op hun salaris vanuit een uitkering. Binnen het UWV-subsidieonderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’ deden Muzus en Optimalistic onderzoek naar hoe de inkomstenverrekening wordt ervaren, op initiatief van de Landelijke Cliëntienraad (LCR) en UWV. Het blijkt dat verrekenen in veel…

ziekteverzuim, dopamine, burn-out preventie, MKB, stress, beroepsziekten, burnout, psychische klachten

18 februari 2021 – De helft van de Nederlandse mkb-medewerkers heeft last van toename  mate van stress sinds ze zijn overgestapt op werken vanuit huis. Zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Capterra onder 882 werkenden uit het Nederlandse mkb in de maand januari 2021. Iets meer dan een kwart (27%) van de thuiswerkers zegt dat…

KOPP/KOV, moeders

22 januari 2021 – Moeders worstelen met de combinatie van online thuiswerken en zorg voor hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek onder moeders in China, Italië en Nederland tijdens de eerste lockdown in april en mei 2020.  Het onderzoek is op 13 januari gepubliceerd in Psychological Medicine. Door de verlenging van de sluitingen van scholen…