werken in de zorg

20 januari 2023 – Op woensdag 18 januari 2023 debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met minister Helder over het werken in de zorg. Een zeer actueel en urgent onderwerp, omdat de zorgvraag in Nederland blijft toenemen terwijl er onvoldoende zorgmedewerkers tegenover staan. Ook de ggz heeft met die problematiek te kampen: het is al lange…

zonnetje, vakantie, zomerdepressie

14 januari 2023  – Na een tijd hard werken eindelijk vakantie en dan word je ziek. Volgens de wet mogen werknemers zich dan ziek melden bij hun werkgever, waardoor hun vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. Dan kunnen ze later alsnog die vakantiedagen gebruiken. Maar lang niet iedereen meldt zich ook ziek tijdens een vakantie. Arboned,…

hoofdzaak werk, yulius, baan, deeltijdwerk, CBS, 45-plussers, werknemers, werken , recruiter, IPS-traject, werk, uitkering, onderzoek

13 januari 2023 –  Kenniscentrum Phrenos is, samen met de betrokken ggz-organisaties en arbeidsmarktregio’s, gestart met de werkmonitor van Hoofdzaak Werk! Deze werkmonitor is een essentieel onderdeel om een beeld te vormen of de landelijke doelstellingen geformuleerd door het Convenant Sterk door Werk worden behaald. Samen met alle betrokken partijen werken we met behulp van…

IPS, werk , subsidie

9 januari 2023 –  Het concept van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep is beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten en ggz-instellingen zich voorbereiden op de implementatie van deze regeling, waarin gemeenten een belangrijke rol hebben. De regeling is naar verwachting per 1 maart 2023 van kracht. De Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep heeft als doel de…

psychologische veiligheid, jobcoach, IPS

24 december 2022 – Psychologische veiligheid op werk leidt tot betere prestaties. Of het nu gaat om grensoverschrijdend gedrag of niet jezelf kunnen zijn: de term ‘psychologische veiligheid’ op de werkvloer is actueler dan ooit. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat zijn de gevolgen van een lage en hoge psychologische veiligheid binnen organisaties? Organisatiewetenschapper Elmira Nijhuis…

psychische kwetsbaarheid, Destigmatisering , LVB, stigma, zelfstigma, begrip, stigmatisering

19 december 2022 – Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met vooroordelen en stereotypen vanwege hun kwetsbaarheid. Zo ook op de werkvloer. Treiterijen, pesten en geen begeleiding krijgen, zijn ervaringen van ervaringsdeskundigen Sander Griek en Tim Holierhoek. Hoe voorkomen we deze vooroordelen en discriminatie? De combinatie van wat werkt…

werkgevers, sollicitanten, arbeidsmarkt, banenafspraak

2 december 2022 – De drie belangrijkste hindernissen voor werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen zijn veronderstellingen over hun productiviteit, verwachtingen over hoge kosten en een gebrek aan kennis over wat beperkingen inhouden. Zo blijkt uit literatuuronderzoek van de Universiteit Utrecht. Alhoewel er beleid is dat zich richt op het stimuleren van werkgevers…

23 oktober 2022 – De erkenning dat arbeid als medicijn kan worden werken voor mensen met psychische aandoeningen, is steeds breder geaccepteerd. Voorwaarde is dat dit vanuit een vertrouwde setting gebeurt en in het tempo dat mensen zelf aangeven. Sinds 2017 werkt MIND met zorgverzekeraars, werkgevers, UWV, gemeenten, ggz en cliëntenorganisaties in de vorm van een…

zzp'ers, zzp, ondernemer,

20 oktober 2022 – Het aantal ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2017 stonden bijna 13.000 ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg ingeschreven bij KVK. Dit jaar zijn het er bijna 17.400. Een toename van 35%. Stans Damen, woordvoerder van de netwerkvereniging De Nederlandse ggz ziet vooral het aantal…

hoofdzaak werk, yulius, baan, deeltijdwerk, CBS, 45-plussers, werknemers, werken , recruiter, IPS-traject, werk, uitkering, onderzoek

16 oktober 2022 – Een dagbestedingsprogramma, een sociale werkplaats. Nog heel vaak is dit het voorland van mensen die kampen met complexe psychiatrische problematiek. Maar een groep cliënten van ggz-aanbieder Yulius heeft al enkele jaren een heel ander perspectief. Zij worden dankzij een samenwerking van Yulius, het UWV en de Sociale Dienst waar mogelijk begeleid naar…

geldzorgen, unicef, MENTUPP, werkgever, uitval, handreiking, angsten, grip op werk, angststoornis

15 oktober 2022 – Het MENTUPP-project (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings) is een vierjarig door Horizon 2020 gefinancierd project dat in januari 2020 van start is gegaan en tot doel heeft de mentale gezondheid op het werk te verbeteren. Dit gebeurt door een interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren…

openheid, stigma, werk , arbeidsmarkt, re-integratie, uitkering, kwartiermaker ervaringsdeskundigheid

22 september 2022 – Kim Janssens schreef bij de Tilburg University het proefschrift Decisions on disclosure of mental illness in the workplace: een  evaluatie van een interventie voor stigmatisering voor werklozen met een psychische aandoening over het dilemma tussen openheid en stigmatisering.  Werk is belangrijk voor mensen en draagt – onder goede voorwaarden – bij aan…

jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

9 september 2022 – Het voortschrijdend jaarpercentage van het verzuim onder jonge werknemers in de zorg komt in het tweede kwartaal 2022 uit op 5,98. Dit is een stijging van bijna 26 procent ten opzichte van een jaar geleden. Ouderen kennen nog steeds het hoogste verzuim in de sector. Het ziekteverzuim onder jonge werknemers in…