Afwijzende reacties op Haags plan verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail
 verward, verwarde personen

8 juli 2016 –Het Landelijk Platform GGZ is verbijsterd over het voorstel van ministers Schippers om de Wet verplichte ggz aan te scherpen in het kader van de aanpak van verwarde personen.

Minister Schippers is met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij onder andere een verplichte time out-procedure aan om verwarde personen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen drie dagen te observeren. Het Landelijk Platform GGz vindt dit onacceptabel. De Minister zoekt hiermee de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers te kunnen opsluiten. Omwille van het beschermen van de openbare orde gaat zij hiermee voorbij aan de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben. Daarmee is de Wvggz in strijd met internationale verdragen, zoals het onlangs geratificeerd VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

LPGGz bepleit omslag naar persoonsgerichte aanpak
De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland. Bovendien lost het instellen van een observatie maatregel de problemen van verwarde personen op straat niet op. Het LPGGz pleit voor een omslag naar een persoonsgerichte aanpak, preventie en vroegsignalering. Investeer juist in vrijwillige zorg (zoals bijvoorbeeld bed op recept), werk de wachtlijsten in de ggz weg en volg de aanbevelingen op van het aanjaagteam verwarde personen.

Pijnlijk detail is dat de wijziging in het wetsvoorstel gekomen is naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra inzake de dood van Els Borst. Zij heeft zich in het verleden juist hard gemaakt tegen een dergelijke maatregel.

Psychiaters

Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ziet niets in het observatievoorstel van Schippers. De vereniging noemt het een “onwenselijk en onhaalbaar voorstel dat vrijheidsberoving in de hand werkt”. Dat is noch in het belang van de patiënt, noch in dat van de maatschappij, meent de NVvP. Ook D66-Kamerlid Pia Dijkstra is kritisch. Zij meldt in een tweet dat zij veel vragen over dit plan heeft.

Bron: platformggz.nlnos.nl

Dit bericht is 5161 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail