Wetsvoorstel selectieve woningtoewijzing leidt tot stigmatisering en uitsluiting

Facebooktwitterlinkedinmail
woningtoewijzing
23 maart 2016- Het Landelijk Platform GGz vreest dat het wetsvoorstel ‘Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening’ leidt tot stigmatisering en uitsluiting van mensen met een psychische kwetsbaarheid, die in een periode van verwardheid overlast hebben bezorgd of strafrechtelijke overtredingen hebben begaan. Dit schrijft het platform in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de bespreking van het wetsvoorstel op 21 maart.
VNG: Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden in bepaalde aangewezen complexen, straten of gebieden te weren waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme woningzoekenden met justitiële en strafvorderlijke antecedenten op het gebied van extremistische activiteiten ook te weren in bepaalde gebieden.

Het wetsvoorstel nodigt gemeenten en woningcorporaties uit om te kiezen voor uitsluiting in plaats van te investeren in huisvesting en een integrale ondersteuningsstructuur, aldus het Landelijk Platform GGz. Het staat daarmee haaks op de uitgangspunten van ambulantisering en sociale inclusie die centraal staan in de aanpak ‘verwarde personen’ (tussenrapportage aanjaagteam), de toekomstvisie beschermd wonen (rapport van de commissie Dannenberg) en in het beleid rond ambulantisering in de ggz (rapporten Trimbos-instituut).

Het Landelijk Platform GGz vreest bovendien dat het wetsvoorstel averechts zal werken als het gaat om overlast tegen te gaan en veilige wijken te creëren, omdat het de toegang tot de woningmarkt bemoeilijkt voor mensen die vanuit beschermd wonen, ggz-instellingen of forensische zorg doorstromen.

Meer informatie

Brief LPGGz n.a.v. wetsvoorstel Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing obs screening (docx)

Bron: platformggz.nl  /vng.nl 

Dit bericht is 2415 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail