eetstoornis

17 maart 2021 – Het 50ste TOPGGz-keurmerk is maandag 15 maart 2021 toegekend aan het Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN), de samenwerkende zorgprogramma’s eetstoornissen van PsyQ, Youz (beide Parnassia Groep) en Emergis in Zeeland. Samen hebben we onze krachten gebundeld in één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het eerst is hiermee een netwerk…

risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid

23 december 2020 – Er is een forste stijging van het aantal crisismeldingen bij jeugd ggz-instellingen. Dat blijkt uit een uitvraag van de Nederlandse ggz onder haar leden. Crisiszorg is zorg die verleend wordt aan kwetsbare kinderen en jongeren in een acute crisis, zoals een ernstige depressie, acuut suïciderisico of een acute eetstoornis die dwangvoeding noodzakelijk…

eetstoornis

10 december 2020 – Novarum, Centrum voor eetstoornissen en obesitas, heeft het TOPGGz-keurmerk ontvangen. Zij krijgt dit keurmerk voor de behandeling van eetstoornissen.  TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze afdelingen (expertisecentra) bieden…

eetstoornissen, chatgroep, eetstoornis, zelfvertrouwen

30 oktober 2020 – Vanaf zaterdag 7 november kunnen mensen die worstelen met een eetstoornis terecht in een speciale online chatgroep van Proud2Bme.nl. Het platform is de grootste online community in Nederland en België voor mensen met een eetstoornis of eetprobleem. Proud2Bme biedt deze service gratis aan, waarbij deelnemers anoniem kunnen meepraten en –lezen. De groepschat…

eetstoornis

29 juli 2020 – Perioden van slecht eetgedrag komen vaker voor bij jonge kinderen. “In 5-10% van de populatie kinderen bestendigen deze”, vertelt Eric Dumont, gedragswetenschapper in Vakblad Vroeg  Hij benadrukt het belang om tijdig te starten met een behandeling, bij voorkeur multidisciplinair. “Dit kan voorkomen dat het probleem zich ontwikkelt tot een eetstoornis, want…

eetstoornis

25 juli 2020 – De maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. De mentale gevolgen zijn fors en met name mensen die al in geestelijke nood verkeerden of instabiel waren, krijgen het door thuisquarantaine extra moeilijk. De combinatie van sociale onthouding en angst…

eetstoornis

13 juni 2020 – Al jaren behoort anorexia, officieel anorexia nervosa genoemd, tot een van de grootste zorgenkindjes binnen de Nederlandse zorg. Waar bijvoorbeeld verslavingen samenhangen met het economisch welzijn van de Nederlandse bevolking, staat anorexia hier grotendeels los van. Anorexia kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van pesterijen, of van een zeer negatief zelfbeeld. Zo’n…