11 september 2018 – Alle goede bedoelingen ten spijt, leidt een wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen wordt geregeld, tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. GGZ Nederland, roept, samen met andere brancheorganisaties in zorg, de politiek dan ook op om het wetsvoorstel, dat deze week in de Tweede Kamer wordt besproken,…

24 augustus 2018 – Het initiatief van zorgverzekeraar Menzis voor nieuwe, uitkomstgerichte bekostiging van lichte depressiezorg heeft veel discussie los gemaakt. GGZ Nederland vindt het van groot belang dat alle mensen met een depressie goed worden geholpen en dat deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Tegen die achtergrond heeft GGZ Nederland met belangstelling kennis genomen…

2 juli 2018 – Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, nam afgelopen week het plan van aanpak met de veelzeggende titel ‘Werk Herstelt’ in ontvangst. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht werken GGZ-instellingen, gemeenten en UWV samen om mensen met een ernstige psychische aandoening aan betaald werk te helpen. De voorzitter van GGZ Nederland wéét hoe belangrijk…

27 juni 2018 – GGZ Nederland herkent de aandachtspunten en conclusies uit het rapport Toezicht op de ambulante ggz dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag bekend heeft gemaakt. Samen met ketenpartners werken zorgaanbieders aan het leveren van zo goed mogelijke ambulante zorg, bijvoorbeeld door het instellen van meer teams van deskundige hulpverleners die…

31 mei 2018 – GGZ Nederland heeft ingestemd met het sectorplan regeldruk ggz van het ministerie, maar stelt wel de voorwaarde dat alle betrokken partijen duidelijke afspraken maken over de resultaten. GGZ Nederland vindt het teleurstellend dat op cruciale punten de afspraken nog onvoldoende concreet zijn. De ggz heeft te maken met toenemende krapte op de…

30 maart 2018 – GGZ Nederland is blij dat het ministerie van VWS het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over bekostiging van acute ggz heeft overgenomen. Dit blijkt uit de brief van staatssecretaris Blokhuis van VWS afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Directeur Veronique Esman: “Versnippering van aanbod kan met hulp van dit advies…

13 maart 2018  – Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vinden dat de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor kwetsbare burgers beter kan. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid willen meedoen aan de samenleving. Mensen willen wonen, werken of dagbesteding hebben en indien nodig (specialistische) begeleiding. Via de Wmo  bieden gemeenten ook…

13 januari 2018 – GGZ Nederland pleit voor voldoende ggz-expertise in wijkteams zodat mensen met psychische problemen op tijd hulp krijgen. De Wet verplichte ggz die de Eerste Kamer op 15 en 16 januari bespreekt, biedt kansen om hulp in te zetten en gaat uit van behandeling en begeleiding in plaats van gedwongen opname.  Uitvoering,…

28 december 2017 – Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er psychologische hulpverleners komen in wijken. Agenten moeten volgens hem steeds vaker in actie komen voor zaken waarbij mensen met psychische problemen betrokken zijn. GGZ Nederland steunt de oproep van korpschef Erik Akerboom om elke wijk een eigen psychologische hulpverlener te geven,…

21 december 2017 – GGZ Nederland reageert op  het bericht van de Rotterdamse politiechef die verwarde personen ‘dodelijker dan terrorisme’ noemde.  GGZ Nederland herkent het beeld dat kwetsbare mensen met allerlei problemen tussen wal en schip kunnen vallen. GGZ Nederland voelt zich verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan een mentaal gezonde, veilige en…