De GGZ kan verder aan de slag in de acute zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

30 maart 2018 – GGZ Nederland is blij dat het ministerie van VWS het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over bekostiging van acute ggz heeft overgenomen. Dit blijkt uit de brief van staatssecretaris Blokhuis van VWS afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Directeur Veronique Esman: “Versnippering van aanbod kan met hulp van dit advies worden voorkomen. In elke regio maken een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder straks afspraken over het organiseren van acute ggz. Dit betekent dat in elke regio twee partijen het voortouw nemen voor het inrichten van een passende zorgketen”.

Al in 2015 constateerden aanbieders van ggz en ketenpartners naar aanleiding van een analyse van adviesbureau SiRM dat er knelpunten bestonden in de acute ggz. Vooral de beschikbaarheid van de ggz-crisisdienst werd door de cliënten en door partijen zoals politie, huisartsen als onvoldoende ervaren. Voornaamste oorzaak was de bekostiging van de acute ggz die gericht was op de individuele persoon en niet op de acute ggz als collectieve voorziening. Samen met Zorgverzekeraars Nederland heeft GGZ Nederland de afgelopen jaren bij NZa gepleit voor een passende bekostiging en vooral een andere manier van inkoop van acute ggz. In het huidige advies van NZa is nu ook gekozen voor een andere marktordening en een budgetsystematiek, waardoor de beschikbaarheid van de crisisdienst wordt vergoed.

Verbeteringen

Wij geloven dat uitvoering van het NZa-advies over de bekostiging van de acute ggz kan leiden toe belangrijke verbeteringen in de acute ggz keten en zijn blij dat we hier nu uitvoering aan kunnen geven. Tevens draagt het bij tot uitvoering van de bouwstenen van het Schakelteam Personen verward gedrag, zoals Melding en vervoer, om tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te komen. Wel ziet GGZ Nederland een risico dat de uitvoering van het advies tot extra administratieve lasten en regeldruk kan leiden, aangezien er gekozen is voor twee vormen van inkoop op de gehele acute ggz.

De basis voor de nieuwe bekostiging is de inhoud van zorg zoals beschreven in de generieke module Acute psychiatrie, een kwaliteitsstandaard die ontwikkeld is door de professionals, cliënten en hun naasten, maar ook door bijvoorbeeld huisartsen, politie, ambulancezorg. GGZ Nederland neemt verder verantwoordelijkheid voor de implementatie van de generieke module Acute psychiatrie. Ggz-organisaties gaan in regio’s aan de slag met hun ketenpartners om gezamenlijk de module vorm te geven. GGZ Nederland draagt zorg voor de indiening van deze module bij het kwaliteitsregister van het Zorginstituut om zo te zorgen voor borging van de kwaliteit en toegankelijkheid. Zodat iedereen die dat nodig heeft, ook in een crisis, tijdige en passende geestelijke gezondheidszorg krijgt.

Voor meer informatie, lees het het position paper van GGZ Nederland (Pdf) over het advies van de NZa of de Kamerbrief van het ministerie van VWS.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 7973 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail