GGZ Nederland: Investeer in veiligheid personeel forensische zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

18 juni 2018 – Het personeel in de forensische sector moet op een veilige manier kunnen werken. GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen of dit op dit moment het geval. Recente onderzoeken naar de veiligheid in de forensische klinieken laten een verontrustend beeld zien van onveilige situaties op de werkvloer en een verminderde kwaliteit van zorg. Het is tijd de negatieve spiraal van incidenten, vertrekkend personeel, en extra regelgeving te stoppen, vindt GGZ Nederland. Een investering van twintig miljoen euro vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is nodig om de veiligheid in de sector te borgen. GGZ Nederland heeft hierover vandaag een brief verstuurd aan de Tweede Kamer.

“Behandelaren en verpleegkundigen verdienen het om hun werk in een veilige omgeving te kunnen uitvoeren”, zegt directeur Veronique Esman van GGZ Nederland. “De patiënten waarmee zij werken zijn mensen met hele ingewikkelde problemen, die we van nieuwe criminaliteit proberen te weerhouden. Daar is ruimte voor nodig.” Uit het rapport ‘Forensische Zorgen’ van AEF dat de Tweede Kamer op 21 juni bespreekt blijkt dat personeel deze ruimte onvoldoende heeft.

Veronique Esman: “Dit rapport bevestigt wat GGZ Nederland al eerder in een brandbrief heeft laten weten. Het is nu aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om met concrete maatregelen te komen die deze problemen wegnemen.” Door een combinatie van krappe financiële kaders, hoge administratieve lasten, toenemende problematiek van de patiëntenpopulatie en personeelstekorten, is de werkdruk in de sector te hoog opgelopen. De maximale belastbaarheid van de sector is overschreden, zo concluderen de onderzoekers..

Sectorbreed
De brancheorganisatie benadrukt dat het om een sectorbrede problemen gaat, waar alle klinieken en afdelingen mee in meer of mindere mate kampen. Het gaat verder dan individuele incidentrapportages met verbeterplannen voor één zorgaanbieder. Om de veiligheid opnieuw te borgen is volgens GGZ Nederland een sectoroverstijgende agenda nodig met drastische maatregelen, waarvoor een bedrag van twintig miljoen euro nodig is. Gesprekken hierover met het ministerie van Justitie en Veiligheid lopen op dit moment.

Wat er precies moet gebeuren verschilt per onderdeel van de forensische zorg. In de FPA’s en FPK’s is bijvoorbeeld sprake van afslagen op de door de NZa vastgestelde tarieven die moeten worden teruggedraaid. In de tbs is dat niet het geval maar is er veel behoefte aan opleidingsmogelijkheden. “Voor alle sectoren geldt dat investeringen nodig zijn om kwaliteit en veiligheid op orde te brengen”, aldus Veronique Esman.

Administratieve lasten
Een ander belangrijk probleem is dat personeel in de forensische zorg haar tijd op dit moment onvoldoende kan besteden aan de patiëntenzorg. Het onderzoek van AEF laat zien dat een psychiater in de forensische zorg maar liefst 45 procent van zijn of haar werkweek kwijt is aan administratieve lasten. Voor verplegend personeel ligt dit percentage zelfs nog hoger. Veronique Esman: “Al die tijd besteden hulpverleners hun tijd niet waar ze het moeten besteden: aan patiënten. Dit moet en kan anders en liever vandaag dan morgen.” Zorgaanbieders streven daarbij naar een vermindering van de huidige administratieve last met minimaal 25 procent. GGZ Nederland is hiervoor de campagne Minder regelgekte, meer zorg gestart om de regeldruk in de ggz en de forensische zorg te verminderen.

Krappe arbeidsmarkt
De krappe arbeidsmarkt zorgt voor personeelsproblemen in de zorgsector. In de forensische zorg is deze problematiek nog erger. De sector heeft meer dan 200 onvervulde vacatures. Het negatieve imago van de sector schrikt nieuw personeel af. Tegelijkertijd vertrekt er veel zittend personeel vanwege de problemen op het gebied van veiligheid, terwijl forensische zorgaanbieders juist behoefte hebben aan meer en ervaren personeel.

GGZ Nederland pleit voor een meerjarige arbeidsmarktagenda om de instroom van nieuw, soms lager opgeleid, personeel te verhogen. Daarnaast moet er alles aan gedaan worden om bestaand personeel binnen te houden. Door te investeren in de veiligheid op de werkvloer en de opleidingsmogelijkheden van medewerkers moet de sector weer een goede werkplek worden.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 6828 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail