snelle toets, IGJ, toezicht, zorgverzekering en ADHD, zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

22 april 2024 –  GGZ Noord-Holland-Noord is een zorgaanbieder gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden. Via een snelle toets van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis heeft de zorgaanbieder een positieve beoordeling ontvangen voor het transformatieplan ‘Focus op Herstel’ in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit plan zet GGZ Noord-Holland-Noord actief…

zorgpolis, aandacht, Forensisch Netwerk, belastingaangifte, bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

21 november 2023 –  Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de zorgverzekeraars hun zorgpolissen en bijbehorende premies voor het nieuwe jaar bekend maken. Tot 31 januari 2024 heeft iedereen vervolgens de tijd om het soort zorgpolis aan te passen en/of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Als je gebruik maakt…

huisartsenspoedpost, vrije artsenkeuze, somatische gezondheid, schijnzelfstandigheid, zorgmijding, borguitstel, POH ggz, psychosegevoeligheid, welzijn op recept, verwijzingen

13 november 2023 – Dit weekend maakten de zorgverzekeringen hun zorgpremies en – polissen voor 2024 bekend. CZ, Zilveren Kruis en Stad Holland schrappen de restitutiepolis. Een trend die we de afgelopen jaren onder andere bij VGZ ook al zagen: vrijwel alle zorgverzekeraars hebben de restitutiepolis voor geestelijke gezondheidszorg nu geschrapt. Hierdoor moeten mensen altijd…

kort geding, Langdurige GGZ

12 juli 2023 –  MIND is onaangenaam verrast over het nieuwe Wlz-zorginkoopbeleid 2024-2027 van zorgverzekeraar CZ. In haar inkoopbeleid heeft het zorgkantoor van CZ opgenomen dat er verplicht een overstap moet worden gemaakt van een modulaire naar een integrale bekostiging van langdurige ggz-zorg. Bij integrale bekostiging bepaalt de hoofdzorgverlener, zoals de wooninstelling, welke zorg er…

coalitieakkoord, IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, gegevensuitwisseling, IZA, Vincent van Gogh, loonsverhoging ggz, IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

7 juni 2023 – Zorgverzekeraar CZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid ondertekenden vandaag een zorgovereenkomst GGZ voor een periode van 5 jaar. In deze overeenkomst, die loopt tot 2027, maken zij afspraken over goed toegankelijke en hoogstaande kwaliteitszorg tegen aanvaardbare zorgkosten. Herstel en Positieve Gezondheid zijn de basis De nieuwe zorgovereenkomst kent een…

psychedelica, ketamine, esketamine, depressie, onderzoek

16 februari 2023 –  Esketamine kan mensen met een therapieresistente depressie helpen. Zorgverzekeraars zijn echter te terughoudend in de inkoop ervan waardoor het geneesmiddel niet beschikbaar is voor mensen met ernstige depressie die het hard nodig hebben. Op 27 oktober vroeg de NVvP in de media aandacht voor de beperkte inkoop door zorgverzekeraars van Esketamine….