psychedelica, ketamine, esketamine, depressie, onderzoek

16 februari 2023 –  Esketamine kan mensen met een therapieresistente depressie helpen. Zorgverzekeraars zijn echter te terughoudend in de inkoop ervan waardoor het geneesmiddel niet beschikbaar is voor mensen met ernstige depressie die het hard nodig hebben. Op 27 oktober vroeg de NVvP in de media aandacht voor de beperkte inkoop door zorgverzekeraars van Esketamine….

zorgverzekering en ADHD, zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

10 december 2022 – Als je ADHD hebt en hiervoor medicatie gebruikt, is december altijd het moment om te checken of je nog de beste zorgverzekering hebt voor het komende jaar. Impuls & Woortblind, de vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie verzamelde informatie over zorgverzekering en ADHD 2023 om je…

zorgverzekering en ADHD, zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

3 december 2022 – Het einde van het jaar nadert: dit betekent dat de zorgverzekeraars hun zorgpolissen voor het nieuwe jaar bekend maken en welke voorwaarden zij daarbij stellen. Tot 31 januari 2023 heeft iedereen de tijd om de verzekeringssoort aan te passen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Als je gebruik maakt…

zorgverzekeraars, Zilveren Kruis , restitutiepolis., contractering, contracten, restitutiepolissen, coronakosten, basispakket

9 november 2022 – De op één na grootste verzekeraar van Nederland schaft de vrije zorgkeuze af: VGZ stopt met de zogenaamde restitutiepolissen, waarmee je 100 procent vergoeding krijgt bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook FBTO stopt met haar restitutiepolis. Beide verzekeraars maken niet-gecontracteerde wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg fors duurder. Wie zulke zorg afneemt,…

psychedelica, ketamine, esketamine, depressie, onderzoek

2 november 2022 – Donderdag 27 oktober kwam de NVvP in het nieuws omdat zij zich samen met de Depressievereniging en de Nederlandse ggz zorgen maken over de beperkte toegankelijkheid van esketamine neusspray voor patiënten met een therapieresistente depressie. Gezamenlijk hebben ze een brief aan minister Helder en de vaste kamercommissie geschreven om hiervoor aandacht…

zorgverzekeraars, Zilveren Kruis , restitutiepolis., contractering, contracten, restitutiepolissen, coronakosten, basispakket

16 september 2022 – Alle prijzen schieten de lucht in tegenwoordig, dus als we ergens op kunnen besparen dan doen we dat. De zorgverzekering is zo’n voorbeeld van waar mensen jaarlijks honderden euro’s op kunnen besparen. Hoe? Simpel, door elk jaar over te stappen naar een andere zorgverzekering. Wij mensen zijn vaak te loyaal of…