Reactie GGZ Nederland op omstreden uitspraak Rotterdamse politie over verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail

21 december 2017 – GGZ Nederland reageert op  het bericht van de Rotterdamse politiechef die verwarde personen ‘dodelijker dan terrorisme’ noemde.  GGZ Nederland herkent het beeld dat kwetsbare mensen met allerlei problemen tussen wal en schip kunnen vallen. GGZ Nederland voelt zich verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan een mentaal gezonde, veilige en inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.

Het aantal meldingen bij de politie over mensen met verward gedrag (de zogenaamde E 33 cijfers) stijgt inderdaad, maar deze stijging is lastig te duiden. Uit de cijfers is niet te halen met welke problemen mensen kampen, hoeveel personen het betreft (vaak zijn er meerdere meldingen over een persoon) en waar het incident of de situatie over gaat.

We nemen de signalen van de politie zeer serieus en gaan hierover in gesprek. GGZ Nederland werkt op landelijk en regionaal niveau goed samen met de politie en vindt dat de politie goed werk verricht voor deze groep mensen. Wij betreuren het beeld dat nu over verwarde personen wordt neergezet ten zeerste. Dit is zeer stigmatiserend. Het lijkt alsof alle mensen met verward gedrag psychiatrische problemen hebben en mensen met psychiatrische problemen allemaal geweldsincidenten veroorzaken. Een cijfermatige onderbouwing voor deze stigmatiserende uitspraak is er niet. Mensen met psychische problemen wonen veelal gewoon thuis. Een deel van hen heeft extra hulp en ondersteuning nodig.

GGZ Nederland ziet geen stijging van het aantal meldingen van crisissen in de acute ggz. Wel worden de problemen steeds ernstiger op het moment dat mensen in zorg komen. Er is een grote groep burgers die door een beperking (een verstandelijke beperking, psychische problemen, dementie of psychosociale problemen) steeds meer in de knel komt. Ze krijgen schulden, hebben geen woning en werk meer en daardoor weinig sociale contacten. Verward gedrag ontstaat ook omdat het voor kwetsbare mensen steeds ingewikkelder wordt om met instanties en regels om te gaan. GGZ Nederland benadrukt daarom het belang van vroegsignalering in de wijk. Door tijdige interventie kan verergering van de problemen beter voorkomen worden.

Het is aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en alle partijen in het sociale domein om te zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In regio’s wordt hier door de ‘integrale aanpak personen verward gedrag’ (het schakelteam) hard met elkaar aan gewerkt. Zo is er een grote toename van het aantal beoordelingslocaties waar mensen naar toegebracht kunnen worden. In de afgelopen anderhalf jaar is dit van enkele plekken naar een landelijke dekking van tachtig procent gestegen.

Zie het artikel ‘Rotterdamse politiechef noemt verwarde mensen ‘dodelijker dan terrorisme’

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 10368 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail