Videogames , games, gaming,

21 november 2023 – Depressie komt veel voor onder jongeren, maar vaak krijgt deze doelgroep niet de hulp die ze nodig hebben. Boeken, beweging en andere depressiepreventieprogramma’s behalen niet voor iedereen het beoogde resultaat. Met games bereik je mogelijk een ander deel van die doelgroep. Anouk Tuijnman co-ontwikkelde twee toegepaste videogames voor depressie bij jongeren…

begrip, zelfstigma

2 maart 2023 – Stigma speelt een belangrijke rol bij het uitsluiten van mensen met een psychische of verstandelijke kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. Zij worden gelabeld als ‘anders’ op basis van vooroordelen en stereotype beelden en worden vervolgens afgekeurd, uitgesloten en dus gediscrimineerd. Dit maakt het vinden en behouden van een baan voor hen steeds…

KIND VAN

13 februari 2023 – Vanaf afgelopen weekend hangen er negentien portretten van kinderen die zijn opgegroeid met ouders met psychische en/of verslavingsproblemen bij het station Bijlmer Arena in Amsterdam.  De tentoonstelling ‘Kind Van’ wil hun verhalen laten zien aldus  organisator Mirjam Bekker-Stoop van stichting Open Mind. Zij hoopt dat daarmee een taboe wordt doorbroken en dan…

baankansen , pestgedrag

5 februari 2023 –  Op maandag 23 januari brachten minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) een werkbezoek aan ggz-instelling Reakt. Tijdens het werkbezoek werd uitgebreid gesproken over het belang van goede ondersteuning bij het naar werk gaan van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zowel werknemers als…

psychische kwetsbaarheid, Destigmatisering , LVB, stigma, zelfstigma, begrip, stigmatisering

19 december 2022 – Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met vooroordelen en stereotypen vanwege hun kwetsbaarheid. Zo ook op de werkvloer. Treiterijen, pesten en geen begeleiding krijgen, zijn ervaringen van ervaringsdeskundigen Sander Griek en Tim Holierhoek. Hoe voorkomen we deze vooroordelen en discriminatie? De combinatie van wat werkt…

psychische kwetsbaarheid, Destigmatisering , LVB, stigma, zelfstigma, begrip, stigmatisering

30 november 2022  –  Ook binnen de ggz, inclusief verslavingszorg, komt stigmatisering voor. Dat is nader onderzocht vanuit het perspectief van cliënten (leden van het panel Psychisch Gezien) en hulpverleners. Meer dan de helft van de panelleden had in de afgelopen twee jaar te maken gehad met stigmatisering door ggz-hulpverleners, vooral door een afstandelijke houding…

walging, zelfbeeld, zelfstigma, mooi, cosmetische chirurgie ,BDD, stigmatisering, zelfbeeld, BDD

8 oktober 2022 – Kenniscentrum Phrenos heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en eerste resultaten (pilotstudie) van Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT).  NECT is een groepsinterventie, ontwikkeld in Israël, die zich richt op het verminderen van zelfstigma bij cliënten met een vroege psychose of ernstige psychische problemen. In deze interventie krijgen cliënten…

openheid, stigma, werk , arbeidsmarkt, re-integratie, uitkering, kwartiermaker ervaringsdeskundigheid

22 september 2022 – Kim Janssens schreef bij de Tilburg University het proefschrift Decisions on disclosure of mental illness in the workplace: een  evaluatie van een interventie voor stigmatisering voor werklozen met een psychische aandoening over het dilemma tussen openheid en stigmatisering.  Werk is belangrijk voor mensen en draagt – onder goede voorwaarden – bij aan…

psychische kwetsbaarheid, Destigmatisering , LVB, stigma, zelfstigma, begrip, stigmatisering

21 juni 2022- Na een periode van 4 jaar heeft Kenniscentrum Phrenos besloten te stoppen met de coördinatie van het Kennisconsortium. Dit heeft gevolgen voor het voortbestaan van het Kennisconsortium in de huidige vorm. Gebrek aan duurzame financiële basis  Kenniscentrum Phrenos heeft, vanuit maatschappelijk belang, de afgelopen jaren de coördinatie en ondersteuning van het Kennisconsortium grotendeels…

moordenaar

28 mei 2022 – Zijn alle moordenaars berekenende psychopaten met een obscene voorliefde voor bloederige kettingzagen? Als je Hollywood mag geloven wel, maar in de echte wereld gaat het toch vooral om alledaagse mensen met een problematische achtergrond. Hoogleraar Geweld en Interventies Marieke Liem roept daarom op tot ontmythologisering van de moordenaar. ‘Ik wil vanuit…