Reactie GGZ Nederland op inspectierapport over ambulante GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

27 juni 2018 – GGZ Nederland herkent de aandachtspunten en conclusies uit het rapport Toezicht op de ambulante ggz dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag bekend heeft gemaakt. Samen met ketenpartners werken zorgaanbieders aan het leveren van zo goed mogelijke ambulante zorg, bijvoorbeeld door het instellen van meer teams van deskundige hulpverleners die cliënten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving behandelen (FACT en IHT). Uitgangspunt is dat cliënten de juiste zorg krijgen op de juiste plek. Zorgaanbieders werken nauw samen met gemeenten, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Gezamenlijk maken ze regionale afspraken over bijvoorbeeld het op- en afschalen van zorg en ondersteuning. Eigen regie en herstel van cliënten vormen hierbij de basis, zoals ook vastgelegd in de recent vastgestelde kwaliteitsstandaarden.

Het ministerie van VWS, de GGZ-sector, ZN en de VNG voeren op dit moment gesprekken over bestuurlijke afspraken voor deze kabinetsperiode. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de wachtlijsten en de tekorten op de arbeidsmarkt. Ook de bekostiging voor zorg op de juiste plek is een belangrijk onderwerp. GGZ Nederland pleit voor meer samenwerking in de wijk en inzet en duurzame bekostiging van ervaringsdeskundigheid. Om expertise vanuit de ggz nog beter te benutten en samenwerking met andere domeinen te ondersteunen, is volgens GGZ Nederland een passende financiering en bekostiging van samenwerking en de consultatiefunctie nodig. Deze voorstellen zijn onmisbare elementen in het bereiken van een positief effect op de ambulante zorg in de ggz. GGZ Nederland voert daarnaast met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) overleg om de samenwerking tussen ggz en huisartsen te verbeteren.

De aanbevelingen die de Inspectie doet in haar rapport zijn concreet voor alle betrokken regionale en landelijke partijen, zoals samenwerkingsafspraken op lokaal niveau. GGZ Nederland roept partijen op om met elkaar, zowel regionaal als landelijk, naar oplossingen te zoeken.

Lees hier het bericht over het Rapport Toezicht op de ambulante ggz

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2761 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail