GGZ Nederland: geef professionals meer ruimte voor bemoeizorg

Facebooktwitterlinkedinmail

1 juni 2018 – Tragische incidenten maken pijnlijk duidelijk dat we nog niet altijd de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden aan mensen die dit nodig hebben, maar er niet om vragen. GGZ Nederland roept staatssecretaris Blokhuis op om meer te investeren in preventie zodat acuut verward gedrag en opnames voorkomen kunnen worden. De ggz heeft hiervoor de juiste deskundigheid in huis. We vragen de Tweede Kamer deze oproep te steunen tijdens het debat over de ggz op donderdag 31 mei.

Een persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag en het signaleren van personen die zich verward kunnen gaan gedragen, moet de grootste aandacht krijgen als we acuut verward gedrag willen voorkomen. Hiervoor is een netwerk van zorg en/of ondersteuning in de wijken nodig. In deze netwerken werken de ggz, sociale wijkteams, politie, woningbouwcoöperaties, GGD, maatschappelijke opvang, cliëntenorganisaties, herstelacademies en anderen nauw samen. Mensen met meerdere en complexe problemen kunnen geholpen worden met hun herstel, werk, sociale contacten en wonen.

Meer ruimte
Om dit te kunnen doen, hebben de professionals ruimte nodig om die zorg te bieden waar mensen behoefte aan hebben. Deze bewegingsruimte houdt zowel in dat niet precies binnen de financieringskaders (Zorgverzekeringswet, Wmo en Wet langdurige zorg) gewerkt hoeft te worden, maar dat er financiële ruimte is om te doen wat nodig is. Denk daarbij aan direct meer zorg te kunnen regelen als dat nodig is of de inzet van ggz-ervaringsdeskundigen bij het benaderen van iemand die problemen heeft, maar zorg mijdt.

Concrete oproep
De oproep van GGZ Nederland is heel concreet: maak het financieel en wettelijk mogelijk dat professionals de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden aan diegene die het nodig hebben, maar er niet om vragen. Professionals moeten de ruimte krijgen om deze psychische kwetsbare mensen toch te verleiden zich te laten behandelen.

Kamerdebat
Op het juiste moment, de juiste zorg bieden is belangrijk. Naast tijdige toegang vraagt GGZ Nederland daarom bij het Kamerdebat donderdag a.s. aandacht voor oplossingen voor tekorten op de arbeidsmarkt (we willen bijvoorbeeld graag 600 mensen extra in opleiding  nemen als gz-psycholoog). Ook willen we dit jaar nog 25% minder regeldruk. Minder administratieve lasten betekent direct meer tijd en aandacht voor patiënten en cliënten. Lees hier de brief die GGZ Nederland aan de Tweede Kamer stuurde.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3167 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail