GGZ Nederland: meer regeldruk en hogere kosten door nieuwe WMCZ

Facebooktwitterlinkedinmail

11 september 2018 – Alle goede bedoelingen ten spijt, leidt een wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen wordt geregeld, tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. GGZ Nederland, roept, samen met andere brancheorganisaties in zorg, de politiek dan ook op om het wetsvoorstel, dat deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, op belangrijke punten te wijzigen.

Wijziging wet medezeggenschap
Medezeggenschap van cliënten is in de zorg van grote waarde. Op basis van de huidige Wet op de medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zijn er cliëntenraden ingesteld bij ggz-organisaties en andere zorginstellingen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over een wijziging van de Wmcz. Het wetsvoorstel dat voorligt, biedt meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren, op de manier die het beste past bij de wensen van de cliënten.

Toename van regeldruk
Helaas zijn er ook zorgen over het wetsvoorstel. Samen met andere brancheorganisaties in de zorg constateert de NVZ dat het wetsvoorstel verschillende onevenwichtigheden kent. Deze kunnen ertoe leiden dat er onnodige juridisering, lange procedures en knelpunten in de verdeling van de verantwoordelijkheden ontstaan. Op zijn beurt leidt dit weer tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. En dat is in een tijd, waarin de politieke wil om de zorg te “ontregelen” groot is, niet uit te leggen.

Vijf voorstellen ter verbetering
De Tweede Kamer debatteert op 12 september over de nieuwe wet. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) doet vijf concrete voorstellen om het wetsvoorstel te verbeteren. GGZ Nederland  hoopt dat de politiek de voorstellen van  overneemt, zodat een evenwichtiger wet wordt aangenomen.

De BoZ bestaat uit GGZ Nederland, ActiZ, NVZ, VGN en NFU. De brief van de  Brancheorganisaties Zorg aan de Tweede Kamer staat hieronder.

Dit bericht is 2509 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail