9 december 2019- GGZ Nederland maakt zich ernstige zorgen over de inkoop in de geestelijke gezondheidszorg. De aangekondigde patiëntenstop bij Nederlands grootste ggz-aanbieder onderstreept de knellende situatie. Eenzelfde signaal gaat uit van het handhavingsverzoek dat GGZ Nederland  vorige week indiende bij de Nederlandse Zorgautoriteit over het inkoopproces van de acute zorg. De contractonderhandelingen die ggz-instellingen voeren…

zorgpolis, aandacht, Forensisch Netwerk, belastingaangifte, bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

25 september 2019 – Ondanks alle inspanningen van GGZ Nederland en vele andere partijen is de administratieve lastenvermindering op de werkvloer niet of nauwelijks merkbaar. Recente cijfers van adviesbureau Berenschot bevestigen dit beeld. In de langdurige zorg zeggen medewerkers gemiddeld ruim een derde van hun werkbare tijd (35 procent) aan administratieve taken te besteden. Dit…

verkennend gesprek, samen beslissen, mentaal fit, suicidepreventietraining gatekeeper,, onafhankelijke clientondersteuning, zorggerelateerde preventie

21 september 2019 – De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het jaarlijks overzicht van het aantal (pogingen tot) suïcides in GGZ-instellingen gepubliceerd. Uit het overzicht blijkt dat in 2018 in totaal 764 suïcides hebben plaatsgevonden bij patiënten die op dat moment onder behandeling waren. In 2017 waren dit er 759. Het zijn verdrietige cijfers, aldus GGZ Nederland: achter deze getallen gaat veel…

29 april 2019 – De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld. Uitgangspunt voor de verklaring is het behoud van goede patiëntenzorg. Kernpunten zijn inspraak van en…

23 april 2019 – De veiligheid van cliënten en hun omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het waarborgen van de veiligheid van onze cliënten, hun familie en buren kunnen we alleen samen met andere partijen. Dit stelt GGZ Nederland naar aanleiding van het rapport ‘Zorg voor veiligheid’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de veiligheid…

15 maart 2019 – De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg.   De Brancheorganisaties zorg (BoZ) en Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben vandaag in een brief aangeven dat het openbaar maken van calamiteitenrapporten niet zomaar mag…

12 februari 2019 – Voor werkgeversorganisatie GGZ Nederland en staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) is de oplossing duidelijk: het doen van nacht- en weekenddiensten en crisisdiensten moet voor iedere psychiater – zzp’er of niet – verplicht zijn en onderdeel uitmaken van de uitoefening van het beroep.   Regie voor meerdere beroepsgroepen Daarnaast vindt GGZ Nederland dat, vanwege het personeelstekort,…

7 februari 2019 – Er is geen een-op- een relatie tussen een calamiteit en het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg. Dit zegt GGZ Nederland in een reactie op het artikel in Trouw waarin wordt gemeld dat het nijpende personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg leidt tot calamiteiten met mogelijke dodelijke afloop. Volgens de bracheorganisatie zijn er…

19 december 2018 – In de ledenvergadering van 7 december van GGZ Nederland heeft Zero Suïcide haar ambitie gepresenteerd door middel van o.a. een indrukwekkend filmpje, aan de leden van GGZ Nederland. Zij willen een land waar niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. GGZ Nederland heeft er dan ook voor gekozen, volgens het Next…

26 november 2018 – Voorzitter Jacobine Geel tekent namens GGZ Nederland het Nationaal Preventieakkoord voor het deelakkoord Roken. De brancheorganisatie onderschrijft het grote maatschappelijke belang van dit akkoord en beschouwt het Preventieakkoord als een belangrijke stap in de richting van een rookvrije geestelijke gezondheidszorg. Ggz-aanbieders werken al actief aan een rookvrije zorg. Dit akkoord is een…