armoede, schulden, stress

30 december 2020 – Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om persoonlijk contact te zoeken met inwoners met schulden. Met woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers is afgesproken dat zij zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden door geven aan de gemeenten. Op die manier moet voorkomen worden dat inwoners in  problematische schulden raken.  Deze methoden vroegsignalering van…

langdurige zorg

31 december 2019 – Nederlandse gemeenten kampen met financiële tekorten omdat zij de hoeveelheid zorg waar jongeren en ouderen om vragen, hebben onderschat. Gemeenten kregen op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, de ondersteuning van ouderen en mensen met beperkingen en de begeleiding voor mensen zonder regulier werk. Hiermee kregen lokale overheden verantwoordelijkheid voor…

22 mei 2019 – Gemeenten zien mensen met een verslaving als klanten en hulpverleners als winkelier, constateert Els Bransen. Maar de verslavingszorg is geen winkel. En mensen met een verslaving gedragen zich zelden als kooplustige klant. In Nederland zien we het graag zo: iemand heeft een probleem en gaat met een hulpvraag naar de huisarts…

23 april 2019 – Zeker tientallen jongeren met grensoverschrijdend seksueel of gewelddadig gedrag worden op dit moment niet of niet door de juiste instellingen behandeld, zegt polikliniek voor forensische ggz de Waag. Alleen al in de regio Rotterdam is het aantal jongeren dat door forensische specialisten wordt behandeld voor zulk risicovol gedrag meer dan gehalveerd….

30 oktober 2018 – Het maakt Nico Molenaar radeloos. Net nu zijn zeer suïcidale dochter na vele omzwervingen in de zorg eindelijk in Heerhugowaard aan een traumabehandeling is begonnen, staat de huidige zorg daar onder druk. Achttien gemeenten, waaronder de gemeente Heerhugowaard, willen komend jaar met een andere zorgaanbieder voor jeugdzorg in zee. De instelling…

27 februari 2018 – Minister De Jonge van Volksgezondheid belooft haast te maken met de invoering van een registratieplicht voor jeugdzorgaanbieders. Gemeenten zouden dit nodig hebben om goed toezicht te kunnen uitoefenen, waarvoor zij deels verantwoordelijk zijn, zo staat op Gemeente.nu te lezen. De Inspectie Jeugdzorg pleit al jaren voor een dergelijke registratieplicht. SP-Kamerlid Nine…

27 februari 2018 – Jeugdzorg Nederland stuurt samen met FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ een brandbrief aan de toekomstige gemeenteraden in Nederland. Hoewel de brief pas na de gemeenteraadsverkiezingen wordt verstuurd, roepen de partijen jeugdzorg-medewerkers op om hem nu te ondertekenen. Dit meldt Zorgvisie. De situatie in de jeugdzorg is…

15 december 2017 – Het kan nog! Meedoen met Grip op Werk – een innovatieve online interventie voor werklozen met psychische klachten. U kunt zich als gemeente nog aanmelden voor Grip Op Werk. Grip Op Werk is een online groepsinterventie voor mensen zonder werk met depressie en/of angstklachten die hen belemmeren in hun arbeidsparticipatie. De interventie…

26 oktober 2017 – Veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp zijn niet tevreden. Bij een vijfde tot een kwart van hen worden de problemen op het gebied van huishoudelijke hulp en ondersteuning onvoldoende opgelost, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zo bericht NU.nl. Gemeenten hebben sinds 2015…

15 september 2017 – Net als alle andere ouders wil ik dat mijn kinderen gezond en gelukkig opgroeien. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is professionele hulp van een kinderpsycholoog of kinderpsychiater nodig om kinderen weer een toekomst te bieden. Als brancheorganisatie maakt  GGZ Nederland zich grote zorgen over deze gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg…

27 juli 2017 – Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers te ondersteunen. Dat geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Zij maken, zoals alle burgers, onderdeel uit van de wijk. In de publicatie van Movisie: GGZ in de wijk: Hoe bied je een welkome plek voor iedereen? en bijbehorende infographic staan tips en werkzame elementen…

5 april 2017 – Jeugd-ggz aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeugdzorg. In een position paper informeert GGZ Nederland gemeentes welke onderwerpen voor de jeugd-ggz van groot belang zijn om te bespreken ter voorbereiding op aanbestedingen of elders in het traject van contacteren. GGZ Nederland wil regio’s…