gemeenten, ervaringsdeskundigheid

17 oktober 2021 – Steeds meer organisaties – ook gemeenten – maken gebruik van ervaringsdeskundigen. Wat levert het ze op wat zijn do’s en don’ts bij het inzetten van ervaringsdeskundigen? Movisie doet er onderzoek naar, samen met vrijgevestigd deskundige Ed van Hoorn. Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur bij Movisie, deelt enkele belangrijke inzichten. Het vertrouwen van…

zelfhulp, samenwerking, keten, suicide

28 juli 2021 – Zelfhulp is het verlenen van hulp aan elkaar door mensen die hetzelfde probleem hebben, zonder tussenkomst van professionele hulpverleners. De ondersteuning tussen lotgenoten op vrijwillige basis blijkt effectief. Voor gemeenten zijn er een aantal aandachtspunten om zelfhulp te ondersteunen. Net zoals mantelzorg en vrijwillige inzet heeft zelfhulp baat bij ondersteuning. De…

naasten, ervaringsdeskundigheid in de ggz, ervaringskennis, Ervaringskennisplein , onbegrepen gedrag, ervaringskennis, peer support, kwartiermaker, ervaringskennis, jonge ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, peer expertise, ervaringsdeskundigheid

8 juni 2021 – Veel gemeenten willen anno 2021 samenwerken met ervaringsdeskundigen. Maar hoe geef je de individuele inbreng van mensen met ervaringskennis effectief een plek? Movisie, NJi en Cliëntenbelang Noord-Holland organiseren hierover een leertraject voor maximaal vijf gemeenten in Noord-Holland. De eerste sessie is op 1 juli. Tijdens het leertraject helpen de organisaties gemeenten…

schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

30 december 2020 – Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om persoonlijk contact te zoeken met inwoners met schulden. Met woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers is afgesproken dat zij zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden door geven aan de gemeenten. Op die manier moet voorkomen worden dat inwoners in  problematische schulden raken.  Deze methoden vroegsignalering van…

zorgpolis, aandacht, Forensisch Netwerk, belastingaangifte, bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

31 december 2019 – Nederlandse gemeenten kampen met financiële tekorten omdat zij de hoeveelheid zorg waar jongeren en ouderen om vragen, hebben onderschat. Gemeenten kregen op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, de ondersteuning van ouderen en mensen met beperkingen en de begeleiding voor mensen zonder regulier werk. Hiermee kregen lokale overheden verantwoordelijkheid voor…

22 mei 2019 – Gemeenten zien mensen met een verslaving als klanten en hulpverleners als winkelier, constateert Els Bransen. Maar de verslavingszorg is geen winkel. En mensen met een verslaving gedragen zich zelden als kooplustige klant. In Nederland zien we het graag zo: iemand heeft een probleem en gaat met een hulpvraag naar de huisarts…

23 april 2019 – Zeker tientallen jongeren met grensoverschrijdend seksueel of gewelddadig gedrag worden op dit moment niet of niet door de juiste instellingen behandeld, zegt polikliniek voor forensische ggz de Waag. Alleen al in de regio Rotterdam is het aantal jongeren dat door forensische specialisten wordt behandeld voor zulk risicovol gedrag meer dan gehalveerd….

30 oktober 2018 – Het maakt Nico Molenaar radeloos. Net nu zijn zeer suïcidale dochter na vele omzwervingen in de zorg eindelijk in Heerhugowaard aan een traumabehandeling is begonnen, staat de huidige zorg daar onder druk. Achttien gemeenten, waaronder de gemeente Heerhugowaard, willen komend jaar met een andere zorgaanbieder voor jeugdzorg in zee. De instelling…

27 februari 2018 – Minister De Jonge van Volksgezondheid belooft haast te maken met de invoering van een registratieplicht voor jeugdzorgaanbieders. Gemeenten zouden dit nodig hebben om goed toezicht te kunnen uitoefenen, waarvoor zij deels verantwoordelijk zijn, zo staat op Gemeente.nu te lezen. De Inspectie Jeugdzorg pleit al jaren voor een dergelijke registratieplicht. SP-Kamerlid Nine…

27 februari 2018 – Jeugdzorg Nederland stuurt samen met FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ een brandbrief aan de toekomstige gemeenteraden in Nederland. Hoewel de brief pas na de gemeenteraadsverkiezingen wordt verstuurd, roepen de partijen jeugdzorg-medewerkers op om hem nu te ondertekenen. Dit meldt Zorgvisie. De situatie in de jeugdzorg is…