bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

31 december 2019 – Nederlandse gemeenten kampen met financiële tekorten omdat zij de hoeveelheid zorg waar jongeren en ouderen om vragen, hebben onderschat. Gemeenten kregen op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, de ondersteuning van ouderen en mensen met beperkingen en de begeleiding voor mensen zonder regulier werk. Hiermee kregen lokale overheden verantwoordelijkheid voor…

kindermishandeling, huiselijk geweld, save the children, moeilijke jeugd, kindertrauma, decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

8 november 2019 – De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kwetsbare kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing. Deze kwetsbare kinderen moeten zonder vertraging de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarom moeten  direct stappen…

traumagerelateerd problemen, trauma, geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

12 oktober 2019 – Er moet dringend iets veranderen in de jeugd-ggz. “We laten kinderen met een psychisch probleem nu in de kou staan”, zeggen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NvK), zo meldt de NOS.  “Kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen worden dagelijks geconfronteerd met kwetsbare kinderen die niet de…

traumagerelateerd problemen, trauma, geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

30 augustus 2019 – Vakbond FNV kondigt een staking aan in de jeugdzorg op 2 september, omdat het personeel onder druk staat door de toenemende vraag, personeelstekorten en administratieve lasten. Veel gemeenten kampen met aanzienlijke financiële tekorten door bezuinigingen en het toegenomen beroep op jeugdhulp. Daardoor komen jeugdhulpaanbieders onder steeds grotere financiële druk en blijft de…

kindermishandeling, huiselijk geweld, save the children, moeilijke jeugd, kindertrauma, decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

7 augustus 2019 – Kinderrechters slaan alarm over het tekort aan jeugdzorgwerkers, waardoor de wachtlijsten voor kinderen bij de jeugdbescherming groeien. De rechters hebben tientallen geanonimiseerde zaken openbaar gedeeld op rechtspraak.nl om te laten zien met wat voor problemen kinderen te maken krijgen, meldt RTL Nieuws gisteren. Susanne Tempel, werkzaam bij rechtbank Zeeland-West-Brabant,  publiceerde elf uitspraken…

27 juni 2018 – Uit onderzoek blijkt dat de opbouw van de ambulante ggz achter blijft. Er is gebrek aan continuïteit en onvoldoende afstemming binnen het zorgnetwerk. Daardoor zijn er risico’s voor mensen met chronisch psychische aandoeningen die thuis wonen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) vindt dat deze risico’s moeten afnemen. Vandaag publiceert…