Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld

Facebooktwitterlinkedinmail

23 april 2019 – Zeker tientallen jongeren met grensoverschrijdend seksueel of gewelddadig gedrag worden op dit moment niet of niet door de juiste instellingen behandeld, zegt polikliniek voor forensische ggz de Waag. Alleen al in de regio Rotterdam is het aantal jongeren dat door forensische specialisten wordt behandeld voor zulk risicovol gedrag meer dan gehalveerd. De gemeente Rotterdam komt met een actieplan, zo meldt de NOS.

Sinds een paar jaar is de jeugdzorg gedecentraliseerd en een taak van de gemeenten. “Er is nu een ongelooflijk ingewikkeld systeem met verschillende manieren van financieren en verschillende regels”, zegt regiomanager Erik van Polen van de Waag.

Minder jongeren

In de regio Rotterdam behandelde de Waag jaarlijks 180 jongeren met risicovol gedrag. Sinds de stelselwijziging is dat aantal meer dan gehalveerd. “En we weten niet waar die jongeren zijn gebleven. Staan ze op wachtlijsten of worden ze behandeld door instellingen die niet zo gespecialiseerd zijn zoals wij? We weten het niet”, zegt Van Polen.

Zelfs als een rechter heeft bepaald dat een gespecialiseerde instelling als de Waag een jongere moet behandelen, gebeurt dat niet altijd. “Ik heb inderdaad gehoord van jongeren bij wie een behandeling als voorwaarde in het vonnis is opgenomen, maar die niet behandeld worden”, beaamt Van Polen.

Volgens Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag, zijn er niet alleen in Rotterdam problemen. “We zien het in het hele land. De helft komt met vertraging bij ons terecht en krijgt te laat de juiste zorg. Dat is zorgelijk en onacceptabel voor de samenleving. Het kan leiden tot meer slachtoffers”, zegt Hoogsteder. “En bovendien bestaat het risico dat jongeren zich in hun probleemgedrag doorontwikkelen en dat de crisis dus groter wordt.”

NOS

Dit bericht is 2515 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail