arnoede, financieringsproblemen, bestaansonzekerheid, geldzorgen, bezuinigen, bijstandsschuld, armoederisico ,armoedebeleid, sociale problematiek, financiële problemen

11 juli 2024 –  Armoede en psychische aandoeningen hangen niet alleen samen, maar er blijkt ook een oorzakelijk verband te zijn. Dit concluderen onderzoekers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Psychiater Marco Boks van Amsterdam UMC: “Deze studie geeft aan dat bepaalde psychische problemen iemands financiële situatie onzeker kunnen maken. Maar andersom zien we…

jongeren, schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

30 april 2024 – Elke dag maken vijf mensen in Nederland een eind aan hun leven. Elke zelfdoding raakt weer ongeveer 135 mensen. Dit is een groot maatschappelijk probleem. Het huidige preventiebeleid is incidenteel en projectmatig terwijl de problematiek structureel is. De Tweede Kamer behandelt daarom een nieuw wetsvoorstel met een breed pakket aan preventiemaatregelen….

jongeren, schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

20 december 2023 – In Armoede en Sociale uitsluiting, 2023 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest Door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te beschrijven, plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief. Om armoede…

bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

17 juli 2023 – De gemeente Rotterdam haalde in 2019 een streep door een groot aantal verjaarde bijstandsschulden. Hoogleraar economie Pierre Koning onderzocht samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden en van Tilburg University of de arbeidsmarktuitkomsten en de mentale gezondheid van de huishoudens met schulden daardoor verbeterden. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse huishoudens…

Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

17 juli 2023 – Ook in Amsterdam krijgen straks 300 gezinnen met een bijstandsuitkering twee jaar lang maandelijks 150 euro extra bijgeschreven. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het geld, behalve dat de Hogeschool van Amsterdam de gezinnen wil volgen om te zien hoe het initiatief uitpakt. Amsterdam wordt na de gemeente Zaanstad en Tilburg,…

arnoede, financieringsproblemen, bestaansonzekerheid, geldzorgen, bezuinigen, bijstandsschuld, armoederisico ,armoedebeleid, sociale problematiek, financiële problemen

16 maart 2023 –  Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin liepen dus later geen risico op armoede. In totaal maakte bijna 5,5 procent van de inwoners van…

Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

30  november 2022 – Harry Michon van Movisie wijst op wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen inkomen, mentale gezondheid en welbevinden. Geld maakt niet gelukkig. ‘Maar dat geldt vooral voor de mensen met geld’, zei mijn oma al. Een tijdje terug werd ik via LinkedIn geattendeerd op een artikel in The Lancet* over de relatie tussen…

bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

19 november 2022  – Mensen met financiële problemen kunnen vaak ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Jansje van Middendorp promoveert op 24 november op een onderzoek naar de effectiviteit van die ondersteuning. ‘Vrijwilligers kunnen ernstigere financiële problemen helpen voorkomen. Maar soms is de problematiek te complex of vallen hulpvragers voortijdig uit, waarna de problemen juist kunnen toenemen en…

jongeren, schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

25 april 2022 – Mensen met problematische schulden moeten sneller worden geholpen. Ondersteuning vanuit de gemeente is daarbij essentieel. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het advies ‘Van schuld naar schone lei’ dat 20 April is aangeboden aan minister Carola Schouten. In Nederland hebben ruim 600.000 huishoudens problematische schulden. Slechts een derde…