Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

30 augustus 2023  – Toekenning van ruim 5 miljoen euro vanuit Nationale Wetenschapsagenda voor ontwikkelen nieuwe benaderingen van professionalisering in de Nederlandse jeugdzorg. Het Doing What Works for Children consortium onder leiding van lector jeugdzorg HvA en bijzonder hoogleraar UvA Leonieke Boendermaker en hoogleraar UvA Bram Orobio de Castro heeft een subsidie van 5 miljoen…

IPS, werk , subsidie

9 januari 2023 –  Het concept van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep is beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten en ggz-instellingen zich voorbereiden op de implementatie van deze regeling, waarin gemeenten een belangrijke rol hebben. De regeling is naar verwachting per 1 maart 2023 van kracht. De Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep heeft als doel de…

wachtkracht, wachttijden, zorgplicht, samenleving, wachtlijsten in de ggz, langdurige ggz, wachttijden in de ggz, zorgvraagtypering, lange wachtlijsten, werk, zorgplicht, wachttijden ggz, langdurige zorg, versnellers, wachtlijsten, starttijd, wachttijd, wachtlijsten, transfermechanisme, wachtlijsten,wachtkracht,

1 augustus 2022 – De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Dit komt door meerdere problemen tegelijkertijd, en inmiddels heeft de Stuurgroep Wachttijden GGZ verschillende acties uitgezet om die aan te pakken. Eén daarvan is het inzetten van een ‘versneller’: iemand die helpt met het opzetten…

klein geluk, happyles, gelukkig, geluk, welzijn, werk,

7 juli 2022 – Het programma Klein Geluk van FNO nodigt organisaties uit vanaf 1 september 2022 een subsidieaanvraag in te dienen. Klein Geluk richt zich op het verbeteren van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Het programma heeft acht miljoen euro beschikbaar om de komende zeven…

Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

9 juni 2022 – Het UMCG ontvangt een subsidie van €906.632 euro van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Hiermee gaat het met diverse partners de psychische gezondheid verbeteren van inwoners van de provincie Groningen, met name jongvolwassenen. Dit door initiatieven op het gebied van psychische gezondheid te bundelen. Met een gezamenlijke aanpak kunnen gemeenten, scholen, zorgverleners…

MIND Us studententour, scholieren en studenten, mentale gezondheid, studentenwelzijn, studenten, prestatiedruk, #goedgenoeg, examenstress , zwaartekrachtsubsidie, stress, studenten, prestatiedruk, burn-mbo- en hbo-studenten, outklachten, mentale gezonde werkvloer , mentale gezondheid, examenstress, burn-out klachten, studenten, unicef, stress, prestatiedruk

2 mei 2022 – De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) krijgt de Zwaartekrachtsubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om stress in het dagelijks leven te meten als ook te reduceren en hierdoor het ontstaan van stress-gerelateerde ziekten te voorkomen. Door deze subsidie kunnen onderzoekers van de VU…

13 maart 2020 – FNO wil de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16–35 jaar. Met het Programma ‘GeestKracht’ (looptijd 5 jaar vanaf maart 2020) richt FNO zich op (elkaar versterkende) preventie en participatie. GeestKracht streeft via een programmatische aanpak naar het verkleinen van achterstanden voor deze grote (840.000) en diverse groep jongvolwassenen met…

28 augustus 2019 – Veel ouderen voelen zich eenzaam. Om dit terug te dringen, kan subsidie worden aangevraagd  bij ZonMw voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale initiatieven tegen eenzaamheid. ZonMw heeft daartoe twee subsidieoproepen geplaatst.  Reageer snel. U kunt namelijk alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 12 september 2019…

14 november 2018 – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft onlangs subsidie toegezegd aan zeven projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van regionale cliënten- en familieorganisaties. Het gaat om organisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid (voor & door cliënten, familieleden en/of naasten). Het doel van de subsidie is dat zij…

2 januari 2017  –  21 regionale praktijkprojecten hebben voor 2018 subsidie gekregen om de hulp aan mensen met verward gedrag te verbeteren. Deze subsidies zijn het resultaat van de 4e subsidieronde van het Actieprogramma voor mensen met verward gedrag. Met het actieprogramma draagt ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg…

12 mei 2017 – In de komende weken starten nieuwe projecten met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Onder meer gemeenten, veiligheidsregio’s, welzijnsorganisaties, cliëntenorganisaties en GGz-instellingen werken in deze projecten samen aan een lokale sluitende aanpak. De projecten worden gefinancierd door het Actieprogramma lokale initiatieven…