Miljoenensubsidie voor programma verbetering kwaliteit jeugdzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

30 augustus 2023  – Toekenning van ruim 5 miljoen euro vanuit Nationale Wetenschapsagenda voor ontwikkelen nieuwe benaderingen van professionalisering in de Nederlandse jeugdzorg.

Het Doing What Works for Children consortium onder leiding van lector jeugdzorg HvA en bijzonder hoogleraar UvA Leonieke Boendermaker en hoogleraar UvA Bram Orobio de Castro heeft een subsidie van 5 miljoen ontvangen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het consortium gaat met dat geld de komende zes jaar onderzoeken hoe de kwaliteit in de jeugdzorg verbeterd kan worden door professionals meer op de werkvloer te laten leren en ontwikkelen.

‘Ik ben super blij met de toekenning van onze aanvraag. En trots op ons brede consortium, waarin onder andere drie praktijkorganisaties kernpartners en co-financier zijn en vier andere jeugdzorgorganisaties de aanvraag hebben ondersteund en samenwerkingspartner zijn’, aldus Boendermaker.

Samenwerken met professionals in de praktijk
Een interdisciplinaire groep onderzoekers en ontwikkelaars van vijf hogescholen (naast de HvA: HU, Saxion, NHL Stenden en HAN) en vier universiteiten (naast UvA: UU, OU en RUN) gaat samen met ruim 20 samenwerkingspartners (waaronder vertegenwoordigers van cliënten, professionals en beleid) de komende zes jaar verschillende projecten uitvoeren. Zij werken nauw samen met professionals in de praktijk om manieren van leren op de werkvloer te ontwikkelen. Een ontwerp-lab met een inhoudelijke- én een technische groep maakt deel uit van het project.

Leren op de werkvloer
Leonieke Boendermaker: ‘Ik verwacht veel van het opzetten van het ontwerp-lab. Er zijn al voorbeelden van het oefenen van gesprekstechnieken met een virtuele acteur op je computer of met een VR-bril op. Maar ik denk ook aan apps met reminders. Of aan het zelf gericht terugkijken van een opname van een sessie met ouders of jeugdigen in een veilige online omgeving. Allemaal voorbeelden van het gebruik van technologie om te leren op de werkvloer die we graag op effectiviteit willen onderzoeken en als het werkt willen borgen in de praktijk van de jeugdzorg. Voor dat laatste, het borgen van leren op de werkvloer, is tot nu toe nog nauwelijks aandacht in de jeugdzorg. Leren wordt vooral gezien als een individuele aangelegenheid van professionals. Daarom richt een deel van het programma zich op het ontwikkelen van een infrastructuur voor leren op de werkvloer op team- en organisatieniveau.’

Het programma gaat in november 2023 van start met een startconferentie aan de Hogeschool van Amsterdam. Meer informatie over het project en de consortiumpartners is binnenkort te vinden via www.hva.nl/jeugdzorg.

Over de Nationale Wetenschapsagenda
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC).

In de NWA-ORC werken interdisciplinaire consortia aan het portfolio van de 25 NWA-routes, waarmee maatschappelijke impact en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De NWA stimuleert productieve ineteracties en team science, zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd in de onderzoeksprojecten. In deze ronde ontvingen 19 consortia financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken.

Bron: uva.nl

Dit bericht is 661 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail