Zeven projecten lokale cliënten- en familieorganisaties gehonoreerd

Facebooktwitterlinkedinmail

14 november 2018 – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft onlangs subsidie toegezegd aan zeven projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van regionale cliënten- en familieorganisaties. Het gaat om organisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid (voor & door cliënten, familieleden en/of naasten).

Het doel van de subsidie is dat zij hiermee regionaal hun stem beter kunnen laten horen. Regio’s waar nog weinig cliënten-, familie- en/of naasten initiatieven zijn, hebben we daarbij voorrang gegeven, net als projecten die de regionale samenwerking versterken en daarbij gebruik maken van de bouwstenen voor participatie en herstel.

MIND Landelijk Platform zet zich in om de regionale stem van cliënten- en familieorganisaties in de ggz te versterken. Daarvoor is het programma Regie in de Regio opgezet. Binnen dit programma is ook in voorgaande jaren subsidie verstrekt aan regionale cliënten- en familie-organisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dat is belangrijk, omdat het beleid ten aanzien van mensen met een psychisch kwetsbaarheid steeds meer op regionaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. Daarom heeft MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid dit subsidieprogramma ingesteld. Hieronder vind je een overzicht van de gehonoreerde projecten voor een totaalbedrag van € 29.645.

  • Ouderplatform Zuid-Holland Zuid ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het project Themabijeenkomsten Regie in de regio. Ze willen in navolging van vorige jaren vier grote regiobijeenkomsten organiseren met wisselende thema’s. Een nieuwe activiteit is de organisatie van het “Stoom Uit Je Oor Koor” om de deelnemende ouders in het proces van het schrijven van liedjes, oefenen en optreden te versterken.
  • Zebra Voorlichting over zelfbeschadiging ontvangt een bijdrage van € 3.600 voor het project Lotgenotengroepen voor cliënten en naasten in Nijmegen. In het afgelopen jaar hebben ze dit gedaan in Twente.
  • Cliënten Perspectief (CLIP)GGz in Flevoland ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het project GGz Panel. Ze gaan het bestaande panel dat is opgericht om cliënten een stem te geven in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, uitbreiden met mensen die nu nog niet bereikt worden.
  • Ypsilon ontvangt een bijdrage van € 3.560 voor het project Samenwerken in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Een lokale initiatiefgroep gaat een evenement organiseren in de gemeente Sluis dat moet bijdragen aan het wegnemen van stigma.
  • Labyrint-In Perspectief ontvangt een bijdrage van € 3.690 voor het project Ondersteuning naasten regio Nijmegen en Arnhem om behoeften te inventariseren en een regionale werkgroep van de grond te krijgen.
  • Het Bruisnest in Midden-Holland ontvangt een bijdrage van € 3.795 voor het project Meedoen in de samenleving in Waddinxveen. Zij gaan een aantal activiteiten starten voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid.
  • Tenslotte ontvangt het Platform Noord- en Midden Limburg GGZ & OGGZ een bijdrage van € 5.000 voor het project Gezamenlijk naar volwaardige cliëntmedezeggenschap. Omdat er nog steeds zorgorganisaties in de regio actief zijn die geen volwaardig functionerende cliëntmedezeggenschap hebben willen ze de betrokken cliënten helpen in het opzetten van een cliëntenraad en daarmee tevens de eigen organisatie versterken.

Dit bericht is 2245 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail