Subsidieverstrekkers werken steeds vaker samen met mensen met ervaringskennis

Facebooktwitterlinkedinmail

24 maart 2023 –  Ervaringskennis is zeer waardevol om in te zetten bij onderzoeksprojecten. Deze kennis helpt om de onderzoeksvragen nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van de mensen die baat hebben bij het onderzoek. Des te eerder ervaringskennis betrokken wordt bij de opzet van onderzoek, de aanvraag van subsidie en de uitvoering van het onderzoek, des te beter.

Steeds meer subsidieverstrekkers van onderzoek naar psychische gezondheid werken samen met mensen met ervaringskennis. Zij hebben daarbij wel behoefte aan een visie en strategie op welke manier dit het beste kan. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van een netwerk van financiers, IAMHRF, waar MIND samen met ZonMw aan meegewerkt heeft. De resultaten zijn op 22 maart gepubliceerd in het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Nature Mental Health.

Adviserende en uitvoerende rol bij onderzoek en subsidieaanvragen
Het onderzoek waaraan 31 wereldwijde subsidieverstrekkers (ook wel ‘funders’ in het Engels) van onderzoek naar psychische gezondheid meewerkten, toont aan dat zij meer mensen met ervaringskennis betrekken in hun werk. Bij 77% van de subsidieverstrekkers is dit het geval. Dit gebeurt zowel binnen hun eigen organisatie als op programma-niveau. Met name de laatste vijf jaar zijn subsidieverstrekkers meer mensen met ervaringskennis gaan betrekken. Mensen met ervaringskennis krijgen vaak een adviserende rol. In sommige gevallen krijgen zij ook beslisbevoegdheid of voeren daadwerkelijk onderzoek mee uit. Veel subsidieverstrekkers zoeken nog wel naar de juiste vormen van ondersteuning voor mensen met ervaringskennis, de rekrutering en welke impact het werken met mensen met ervaringskennis daadwerkelijk heeft.

Roep om raamwerk voor inzet ervaringskennis
Het onderzoek is gehouden door het internationale netwerk, de IAMHRF. In samenwerking met de Nederlandse subsidieverstrekker ZonMw heeft MIND-onderzoeker Monique van den Eijnden de resultaten verwerkt tot een publicatie. De IAMHRF wil graag dat er een raamwerk komt voor ‘funders’ om elkaar te steunen in het vinden van de juiste manier om mensen met ervaringskennis zo goed mogelijk bij onderzoeks- en subsidieverleningswerk te betrekken. Deze resultaten en aanbevelingen zijn op 22 maart 2023 gepubliceerd in het nieuwe tijdschrift Nature Mental Health. Er wordt in het artikel opgeroepen om een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen om mensen met ervaringskennis serieus te betrekken bij subsidieverstrekking.

Bijdrage aan onderzoek door MIND
MIND werkt al jaren samen met zowel onderzoekers als met subsidieverstrekkers zoals ZonMw en NWO. We hebben door cliënten en naasten een eigen Onderzoeksagenda laten opstellen die onder meer benut wordt door ZonMw. Mensen uit de achterban van MIND werken mee aan het beoordelen van onderzoeksaanvragen. Tot slot zijn we ook betrokken bij het zoeken naar meer samenwerking en middelen om hersen- en psychische gezondheid (onder meer via domein overstijgend onderzoek) te verbeteren. Lees meer over dit Nationaal Plan Hoofdzaken op de site.

Bron: wijzijnmind.nl

Dit bericht is 1217 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail