ZonMw subsidie inzet versnellers voor betere samenwerking in de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

1 augustus 2022 – De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Dit komt door meerdere problemen tegelijkertijd, en inmiddels heeft de Stuurgroep Wachttijden GGZ verschillende acties uitgezet om die aan te pakken. Eén daarvan is het inzetten van een ‘versneller’: iemand die helpt met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden. ZonMw is op verzoek van het ministerie van VWS een nieuw programma gestart om de inzet van versnellers voort te zetten en uit te bereiden.

Meerdere problemen tegelijkertijd veroorzaken lange wachttijd
Met brancheorganisaties, verzekeraars en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over wat redelijke wachttijden in de ggz zijn, ook wel de Treeknormen genoemd. Als je nu een behandeling in de ggz nodig hebt, moet je langer wachten dan de Treeknormen. Dit komt door meerdere problemen die allemaal invloed op elkaar hebben. Zo zijn er steeds meer mensen die een behandeling nodig hebben. Tegelijkertijd is er een tekort aan personeel. Ook kan de samenwerking tussen partners meer worden gestructureerd en verbeterd.

Landelijke partijen werken samen voor mogelijke oplossingen
Het ministerie van VWS heeft een Stuurgroep Wachttijden GGZ ingesteld om advies te geven over mogelijke oplossingen voor de lange wachttijden. De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse ggz (deNLggz), MeerGGZ, Sociaal Werk Nederland (SWN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Landelijke huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) en MIND. Inmiddels hebben zij verschillende acties uitgezet om de wachttijden in de ggz terug te dringen.

Verbinden van relevante partijen om wachttijden te verkorten
Eén van die acties is het inzetten van een versneller in de regio. Versnellers zijn mensen die helpen met het versterken van de samenwerking tussen partijen in een regio om de wachttijd voor de ggz binnen de Treeknormen te brengen. Zij kijken  bovendien naar de mogelijkheden om geslaagde samenwerkingen in de toekomst te behouden. Daarnaast zijn ze bezig betere grip te krijgen op de in- door- en uitstroom van mensen die een behandeling nodig hebben of hadden. De versneller is onafhankelijk en werkt niet voor één van de partijen in de regio.

Evaluatie versnellers blijkt positief
In 2020 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s. Na een evaluatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Daarom heeft het ministerie van VWS aangegeven de inzet van een versneller voort te willen zetten. En het mogelijk te maken om in meerdere regio’s te starten met een versneller.

ZonMw organiseert de voortzetting en uitbreiding van de inzet van versnellers
Het nieuwe ZonMw-programma Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg staat volledig in het teken van het inzetten van versnellers om een samenwerkingsverband op te zetten of voort te zetten. Om zo de toegankelijkheid van de ggz zo optimaal mogelijk te maken zodat wachttijden, waar dat kan, worden verkort. Er zijn met dat doel twee subsidieoproepen opengesteld: een voor een startsubsidie en een voor een uitvoeringssubsidie:

Startsubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een nieuwe samenwerking willen opzetten.
Uitvoeringssubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een bestaand samenwerkingsverband willen voortzetten of uitbreiden. –

LET OP! U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen voor beide subsidieoproepen als u vóór 15 augustus 2022 een vooraanmelding heeft gedaan.

Evaluatietraject
Tijdens de looptijd van het programma wordt een evaluatie gestart om te kijken of de doelen worden behaald en hoe de opgedane kennis het beste kan worden toegepast. De evaluatie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Meer informatie 

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 1400 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail