onbegrepen gedrag, preventie, coalitieakkoord, suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

31 mei 2024 –  Het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over ‘verward’ en onbegrepen gedrag op 30 mei belichtte de complexiteit en uitdagingen rondom dit onderwerp. Experts, politici, en specialisten deelden hun inzichten in drie sessies met de Kamerleden, waarbij de noodzaak van integrale samenwerking en vroegsignalering centraal stond. Namens de Nederlandse ggz nam Albert…

onbegrepen gedrag, actieprogramma grip op onbegrip, zonmw, RAPID RESPONDER

3 februari 2024 – Kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag maken een onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Welke rol kan actiegericht onderzoek spelen bij de preventie, aanpak, herstelgerichte zorg en passende ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag? Vanuit de programmapijler Zorg en Samenleving zoekt ZonMw antwoorden op deze vragen. Leefwereld centraal Samenleven met onbegrepen gedrag…

Samenwerking politie en ggz’, verward gedrag, ptss, autisme, ambassade

11 december 2023 –  De politie en branchevereniging de Nederlandse ggz zijn overeengekomen dat de inhoud van het convenant van 2012 verouderd is. Zij hebben een factsheet ‘Samenwerking politie en ggz’ opgesteld waarin de nieuwe ontwikkelingen en landelijke afspraken van de laatste jaren beschreven zijn. Dit landelijke kader biedt duidelijkheid in de samenwerking tussen politie,…

delier

18 oktober 2022 –  Patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis, raken soms ernstig in de war. Die verwardheid, een ‘delier’ genoemd, verdwijnt meestal snel. Maar na drie maanden zijn de verbindingen in het hersennetwerk van deze mensen nog steeds verzwakt. Dat ontdekte een onderzoeksteam van het UMC Utrecht Hersencentrum. Hoe erger de verbondenheid in…

Samenwerking politie en ggz’, verward gedrag, ptss, autisme, ambassade

22 november 2021 – Onderzoek in de gemeenten van de provincie Limburg laat een behoorlijke stijging zien van het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag. Slechts een kleine groep blijkt verantwoordelijk voor een relatief groot aantal meldingen. Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag De gemeenten in de provincie Limburg doen onderzoek naar de politiemeldingen…