eenzaamheid, welbevinden op school, opleidingsplekken, GZ-psychologen, mentaal welbevinden, leerlingen met autisme, depressie, maatschappelijke participatie, screening, zelfdoding, autisme, staat van het onderwijs

4 januari 2024 – Wetenschapsfinancierder NWO heeft vijf onderzoeksprojecten gehonoreerd binnen het programma ‘NWA Eenzaamheid’. Er wordt ruim vijf miljoen verdeeld onder projecten die ‘wetenschappelijk vernieuwend en relevant onderzoek met maatschappelijke impact’ uitvoeren. In één daarvan, Building 4 Belonging, speelt de Universiteit Twente een prominente rol. Prof. Carolien Rieffe en het onderzoeksteam meten met slimme…

eenzaamheid, oranjefonds,

8 december 2023 – Maarten van Ooijen, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak vandaag in Rotterdam met verschillende organisaties die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen. Een urgent vraagstuk aangezien bijna de helft van de Nederlandse volwassenen zich eenzaam voelt. Een op de zeven voelt zich zelfs erg eenzaam. De organisaties ontvingen…

suïcidale gedachten, dementie, mentale gezondheid, seksueel geweld, eenzaam, mentale gezondheid jongeren, eenzaam, CBS, PTSS, eenzaamheid, psychotherapie, ketamine, depressie, anorexia, coronacrisis, coachingssessies, eenzaamheid, stay fine

6 oktober 2023 – Eenzaamheid is een groot taboe. Terwijl eenzaam zijn bij het leven hoort, stelt eenzaamheidsonderzoeker Jan Willem van de Maat. In deze week van de eenzaamheid (27 september tot 4 oktober) vertelde hij hoe we allemaal iets kunnen doen tegen eenzaamheid. ‘Een praatje van een paar minuten is al genoeg. Echt!’ Eigenlijk…

zorgrobots, eenzaamheid

28 september 2023  – Onderzoek van Hogeschool Inholland toont aan dat zorgrobots helpen tegen eenzaamheid. Tien jaar geleden al bleek dat de simpele robots die toen voorhanden waren, toch positieve invloed hadden op de eenzaamheidservaring van ouderen. Zij voelden zich snel verbonden met de robot en het bood hun verlichting bij het doorkomen van de…

7 augustus 2023- Tijdens de interventie Creatief Leven leren jongeren en volwassenen hoe ze hun gevoelens van eenzaamheid kunnen verminderen. Door hun zintuigen aan te spreken en actief aan de slag te gaan, komen deelnemers erachter wat ze kunnen. Ze krijgen hun zelfvertrouwen terug en gaan vitaler leven. Movisie ging in gesprek met Jeannette Rijks…

Aan de slag met eenzaamheid, eenzaamheid, vakantieperiode, depressiepreventie, een tegen eenzaamheid, apathie, eenzaamheid, depressie, eenzaam

3 augustus 2023 – De drukte bij de Luisterlijn houdt aan, en helemaal nu tijdens de vakantieperiode. “Doordat bij veel mensen het gevoel van eenzaamheid toeneemt in de zomervakantie, en vrijwilligers ook genieten van een welverdiende vakantie, is het flink aanpoten om alle oproepen te beantwoorden, zegt Yvon Schmitz, trainer en begeleider bij de Luisterlijn….

Aan de slag met eenzaamheid, eenzaamheid, vakantieperiode, depressiepreventie, een tegen eenzaamheid, apathie, eenzaamheid, depressie, eenzaam

2 juni 2023 – Oudere mensen die alleen wonen kunnen te maken krijgen met langdurige sociale isolatie en een gebrek aan emotionele verbondenheid. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben deelgenomen aan een internationale samenwerking om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en te bestrijden. Dit euPrevent PROFILE-project heeft niet alleen geresulteerd in wetenschappelijke artikelen, maar ook…

Aan de slag met eenzaamheid, eenzaamheid, vakantieperiode, depressiepreventie, een tegen eenzaamheid, apathie, eenzaamheid, depressie, eenzaam

28 april 2023 – Eén van de centrale maatschappelijke vraagstukken in de sociale sector is voorkomen dat mensen vereenzamen. We willen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving, zich gewaardeerd en gezien voelt èn terug kan vallen op anderen als dat nodig is. Tegelijkertijd worstelt ruim tien procent van de Nederlanders met sterke…

persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

28 maart 2023 – Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen. Ton Coenen, directeur van GGD GHOR Nederland:…

suïcidale gedachten, dementie, mentale gezondheid, seksueel geweld, eenzaam, mentale gezondheid jongeren, eenzaam, CBS, PTSS, eenzaamheid, psychotherapie, ketamine, depressie, anorexia, coronacrisis, coachingssessies, eenzaamheid, stay fine

30 september 2022 –  In 2021 voelde 11 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam. Dat zijn er meer dan twee jaar eerder (9 procent). Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. In 2021 gaven jongeren van 15 tot 25 jaar het vaakst aan zich sterk emotioneel eenzaam…