groen, de groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

11 oktober 2021 – Groen is belangrijk voor je mentale gezondheid. Met de toenemende verstedelijking hebben stadsbewoners minder toegang tot groen. Tegelijk is in de afgelopen 15 jaar het aantal Europeanen met mentale problemen met 16% toegenomen. Dat is een punt van zorg. Sjerp de Vries, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, is voorzitter van een werkgroep…

psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides

7 september 2021 – In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de mentale gezondheid, niet zo hoog geweest. De mentale gezondheid is gemeten via een vragenlijst waarin wordt…

mentale gezondheid

28 mei 2021 – Onze mentale gezondheid is in gevaar. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. De ggz kan de toenemende vraag niet aan. Dit tij moet keren. Door aan de voorkant te voorkomen dat mensen mentale problemen krijgen. Dat kan alleen door…

12 mei 2021 – 2020 was voor vele van ons een apart jaar en ook vooral een zwaar jaar. Altijd dezelfde muren, weinig contact met je naasten en de buitenwereld heeft voor vele mensen een tol geëist op hun mentale gezondheid. Voor veel mensen is het ook nog moeilijk om hulp te vragen, dit kan…

groen, de groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

16 april 2021 – Op donderdag 15 april 2021 hebben Marco Verheul, Raad van Bestuur van Dimence Groep, Joline de Weerdt, directeur Oost IVN en Gert-Harm ten Bolscher, gedeputeerde landbouw & natuur bij Provincie Overijssel hun handtekening onder een partnerschap gezet. Met het ondertekenen van dit document van partnerschap verklaren ondertekenaars graag bij te willen…

stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid

26 januari 2021 – Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk – zeker in de huidige coronatijden. Maar hoe doet u dat in úw gemeente? De nieuwe handreiking ‘Bevordering mentale gezondheid Jeugd’ die het Trimbos instituut samen met het Pharos opgesteld heeft helpt gemeenten stap voor stap op weg. De handreiking Bevordering mentale gezondheid…

prestatiedruk, burn-outklachten, mentale gezonde werkvloer , mentale gezondheid, examenstress, burn-out klachten, studenten, unicef, stress, prestatiedruk

21 januari 2021 – Studentenwelzijn in het hoger onderwijs vereist een integrale aanpak: een op alle studenten gerichte gezondheidsbenadering die universiteiten en hogescholen integreren in hun curriculum én waarbij mentale gezondheid de basis vormt voor welzijn en studiesucces van studenten – tijdens hun studie en daarna. Preventie staat voorop, en zowel een ‘sense of belonging’ als…

steden

20 februari 2020 – Acht promovendi starten dit voorjaar met interdisciplinair onderzoek aan het Centre for Urban Mental Health van de Universiteit van Amsterdam. In hun projecten focussen zij op mentale gezondheid in de stad: ze onderzoeken psychische problemen en aandoeningen – zoals depressie, angst en verslaving – bij individuen en (kwetsbare) groepen in stedelijk…