mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

16 september 2023 –  Huisartsen registreerden in het tweede kwartaal van 2023 een toename van zelfdodingsgedachten en -pogingen onder jongeren in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Ondanks de toename in zelfdodingsgedachten en -pogingen, stabiliseert de mentale gezondheid onder jongeren. Deze inzichten komen voort uit het Gezondheidsmonitor COVID-19 kwartaalonderzoek van juni 2023. Dit…

bewegen en mentale gezondheid , conditie, depressie , bewegen, welzijn op recept

28 juni 2023 – We weten uit onderzoek dat bewegen een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid. Maar wat is precies het effect van sporten en bewegen op mentale gezondheid? En hoe kan het de mentale gezondheid bevorderen en beschermen? In het nieuwe kennisdossier is, in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen, informatie gebundeld over…

zelfdoding in het suïcidepreventie , onderwijs, universiteiten, burn-out, leraren, mentale gezondheid, cluster 4-en praktijkonderwijs, Taboeiend, CITO, autisme en onderwijs, mentaal welbevinden

22 mei 2023 – Leraren kunnen helpen bij het herkennen van psychische problemen bij scholieren en daardoor jongeren eerder verwijzen naar professionele hulpverlening.  Deze studie onderzoekt of docenten in het secundair onderwijs in Duitsland de aanwezigheid en ernst van psychische stoornissen bij leerlingen kunnen detecteren en beoordelen, en welke factoren een verwijzing naar professionele hulpverlening…

mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

20 mei 2023 – Van 22 tot en met 28 mei 2023 is de Europese Week van de Mentale Gezondheid. In deze week is er in veel landen binnen Europa, waaronder Nederland, extra aandacht voor dit belangrijke thema. Het GGD programma Thrive Amsterdam Mentaal Gezond doet ook mee en richt de aandacht op de Amsterdamse jongeren. Samen…

leefstijl, mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

4 mei 2023 – 16 Europese organisaties pleiten voor het meewegen van mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen. We moeten meer stilstaan bij—en actie ondernemen op—hoe overheidsbeleid buiten de zorg de mentale gezondheid beïnvloedt. Dat is de gedeelde visie van 16 partijen in Europa, waaronder het Trimbos-instituut. Zij presenteerden hun visie aan de Europese Commissie in Luxemburg…

europese unie

17 maart 2023 – Het versterken van de mentale veerkracht staat niet alleen op de agenda van VWS, maar ook op de agenda van de Europese Unie. Hiertoe deed de Europese Commissie een oproep om input te geven op de vraag hoe de EU kan bijdragen aan een mentaal gezondere samenleving. Samen met het Trimbos-instituut,…

angst, zwarte muisjes, stress, zwangerschap

26 januari 2023 – Ruim één op de tien vrouwen ervaart na de zwangerschap mentale klachten. Zij voelen zich bijvoorbeeld vaak ongelukkig, zenuwachtig of somber. Dit blijkt uit de nieuwe resultaten van de landelijke Monitor Middelengebruik en Zwangerschap van het Trimbos-instituut. Deze resultaten zijn een eerste stap naar het beter in beeld krijgen van mentale…

leefstijlpreventie

19 december 2022 –  Op woensdag 14 december debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met staatssecretaris Maarten van Ooijen over ‘Leefstijlpreventie’. Een enorm breed debat waarin de ontwikkelingen rondom preventie bij alcohol, tabak, sport en bewegen, gehoorschade, voeding en ook mentale gezondheid stonden geagendeerd. De Nederlandse ggz schreef samen met VVGN een brief aan Kamerleden,…

mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

22 november 2022 – Jongeren (12-25 jaar) hebben in september 2022 minder mentale klachten dan drie maanden ervoor, in juni 2022. Dit blijkt uit het nieuwste, vijfde, kwartaalonderzoek (september 2022) van het Netwerk GOR, die is vergeleken met het vorige, vierde meting in juni 2022. Jongeren voelen zich iets minder eenzaam en ervaren minder stress….

geldzorgen, unicef, MENTUPP, werkgever, uitval, handreiking, angsten, grip op werk, angststoornis

15 oktober 2022 – Het MENTUPP-project (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings) is een vierjarig door Horizon 2020 gefinancierd project dat in januari 2020 van start is gegaan en tot doel heeft de mentale gezondheid op het werk te verbeteren. Dit gebeurt door een interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren…

leefstijl, mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

24 mei 2022 – Mentale gezondheid is bijna dagelijks in het nieuws. Steeds meer partijen houden zich hiermee bezig: denk bijvoorbeeld aan burgers, zorgverleners, het onderwijs, onderzoekers en beleidsmakers. Maar heeft iedereen wel hetzelfde beeld bij mentale gezondheid? Daarom is er nu één definitie voor mentale gezondheid. Eén definitie voor mentale gezondheid In praktijk worden…