europese unie

17 maart 2023 – Het versterken van de mentale veerkracht staat niet alleen op de agenda van VWS, maar ook op de agenda van de Europese Unie. Hiertoe deed de Europese Commissie een oproep om input te geven op de vraag hoe de EU kan bijdragen aan een mentaal gezondere samenleving. Samen met het Trimbos-instituut,…

angst, zwarte muisjes, stress, zwangerschap

26 januari 2023 – Ruim één op de tien vrouwen ervaart na de zwangerschap mentale klachten. Zij voelen zich bijvoorbeeld vaak ongelukkig, zenuwachtig of somber. Dit blijkt uit de nieuwe resultaten van de landelijke Monitor Middelengebruik en Zwangerschap van het Trimbos-instituut. Deze resultaten zijn een eerste stap naar het beter in beeld krijgen van mentale…

leefstijlpreventie

19 december 2022 –  Op woensdag 14 december debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met staatssecretaris Maarten van Ooijen over ‘Leefstijlpreventie’. Een enorm breed debat waarin de ontwikkelingen rondom preventie bij alcohol, tabak, sport en bewegen, gehoorschade, voeding en ook mentale gezondheid stonden geagendeerd. De Nederlandse ggz schreef samen met VVGN een brief aan Kamerleden,…

mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

22 november 2022 – Jongeren (12-25 jaar) hebben in september 2022 minder mentale klachten dan drie maanden ervoor, in juni 2022. Dit blijkt uit het nieuwste, vijfde, kwartaalonderzoek (september 2022) van het Netwerk GOR, die is vergeleken met het vorige, vierde meting in juni 2022. Jongeren voelen zich iets minder eenzaam en ervaren minder stress….

geldzorgen, unicef, MENTUPP, werkgever, uitval, handreiking, angsten, grip op werk, angststoornis

15 oktober 2022 – Het MENTUPP-project (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings) is een vierjarig door Horizon 2020 gefinancierd project dat in januari 2020 van start is gegaan en tot doel heeft de mentale gezondheid op het werk te verbeteren. Dit gebeurt door een interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren…

leefstijl, mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

24 mei 2022 – Mentale gezondheid is bijna dagelijks in het nieuws. Steeds meer partijen houden zich hiermee bezig: denk bijvoorbeeld aan burgers, zorgverleners, het onderwijs, onderzoekers en beleidsmakers. Maar heeft iedereen wel hetzelfde beeld bij mentale gezondheid? Daarom is er nu één definitie voor mentale gezondheid. Eén definitie voor mentale gezondheid In praktijk worden…

bewegen, mentale gezondheid en sociaal gedrag, mentale gezondheid, sociaal gedrag, ovv-rapport, Silly Little Walk , cognitieve gedragstherapie

5 mei 2022 – Hoogleraar Neurobiologie Martien Kas van de Rijksuniversiteit Groningen is recent een onderzoek gestart naar mentale gezondheid en sociaal gedrag binnen Lifelines. Kas gebruikt een smartphone-app genaamd Behapp om zo accuraat mogelijk te meten hoeveel sociaal gedrag mensen vertonen. Met de resultaten van het onderzoek hopen Kas en andere wetenschappers in de toekomst…

leefstijl, mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

28 april 2022 – Een betere mentale gezondheid leidt tot een afname van zorgkosten en minder verzuim op het werk. Voor het eerst berekenden onderzoekers hoeveel geld bespaard kan worden: als de mentale gezondheid van een miljoen volwassen met 5 procent verbetert, kan dit €144 miljoen besparen. Daarvoor is de inzet van bewezen effectieve interventies en…

Mind us

25 maart 2022 – Hare Majesteit Koningin Máxima lanceert op woensdag 30 maart stichting MIND Us, een nieuwe stichting die zich richt op de mentale gezondheid van jongeren.  MIND Us zet zich in voor de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Koningin Máxima wordt erevoorzitter van MIND Us. De lancering vindt plaats…

hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

5 maart 2022 – Nederland mist landelijk representatieve gegevens over de psychische problemen die kinderen en jongeren hebben en welke behandeling zij krijgen. En dat terwijl deze kennis hard nodig is om de zorg voor hen goed in te richten. Tien concrete adviezen maken duidelijk welke stappen nodig zijn om meer zicht te krijgen op…

2 december 2021 – Onderzoekers gebruiken vaak verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid, zoals ‘psychische gezondheid’, ‘mentaal welbevinden’ of ‘emotionele problemen’. Hierdoor is het lastig om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid te komen. In het rapport ‘Mentale gezondheid in kaart gebracht’ beschrijft het Trimbos-instituut samen met het…