ORATIE, mentale gezondheid

9 mei 2024 – Wat is mentale gezondheid eigenlijk, hoe kunnen we het zo goed mogelijk bevorderen en wat is de rol van beleidsmakers, professionals, onderzoekers en systemen daarin? Daarover sprak Prof. Dr. Laura Shields-Zeeman op 6 mei tijdens haar oratie ‘Swimming Upstream’ aan de Universiteit Utrecht. Hiermee aanvaardde zij haar ambt als bijzonder hoogleraar…

mentale gezondheid van jongeren, cliëntondersteuning, (mentale) gezondheid, kwetsbaarheid, jeugdhulp, mentale gezondheid, GUTS, mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

26 april 2024 –  Ruim één op de drie jongeren heeft mentale problemen. Tijdens de coronacrisis nam het aantal jongeren (12-25 jaar) met psychische klachten toe: van 10,9% naar 18%. Verder heeft in 2021 51% van de hbo- en wo-studenten (lichte tot matige) psychische klachten. De politiek en de samenleving móeten ingrijpen om deze beweging…

mentale gezondheid van jongeren, cliëntondersteuning, (mentale) gezondheid, kwetsbaarheid, jeugdhulp, mentale gezondheid, GUTS, mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

16 september 2023 –  Huisartsen registreerden in het tweede kwartaal van 2023 een toename van zelfdodingsgedachten en -pogingen onder jongeren in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Ondanks de toename in zelfdodingsgedachten en -pogingen, stabiliseert de mentale gezondheid onder jongeren. Deze inzichten komen voort uit het Gezondheidsmonitor COVID-19 kwartaalonderzoek van juni 2023. Dit…

bewegen en mentale gezondheid , conditie, depressie , bewegen, welzijn op recept

28 juni 2023 – We weten uit onderzoek dat bewegen een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid. Maar wat is precies het effect van sporten en bewegen op mentale gezondheid? En hoe kan het de mentale gezondheid bevorderen en beschermen? In het nieuwe kennisdossier is, in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen, informatie gebundeld over…

onderwijs, zelfdoding in het suïcidepreventie , onderwijs, universiteiten, burn-out, leraren, mentale gezondheid, cluster 4-en praktijkonderwijs, Taboeiend, CITO, autisme en onderwijs, mentaal welbevinden

22 mei 2023 – Leraren kunnen helpen bij het herkennen van psychische problemen bij scholieren en daardoor jongeren eerder verwijzen naar professionele hulpverlening.  Deze studie onderzoekt of docenten in het secundair onderwijs in Duitsland de aanwezigheid en ernst van psychische stoornissen bij leerlingen kunnen detecteren en beoordelen, en welke factoren een verwijzing naar professionele hulpverlening…

mentale gezondheid van jongeren, cliëntondersteuning, (mentale) gezondheid, kwetsbaarheid, jeugdhulp, mentale gezondheid, GUTS, mentale gezondheid onder jongeren, Week van de Mentale Gezondheid, mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

20 mei 2023 – Van 22 tot en met 28 mei 2023 is de Europese Week van de Mentale Gezondheid. In deze week is er in veel landen binnen Europa, waaronder Nederland, extra aandacht voor dit belangrijke thema. Het GGD programma Thrive Amsterdam Mentaal Gezond doet ook mee en richt de aandacht op de Amsterdamse jongeren. Samen…

leefstijl, mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

4 mei 2023 – 16 Europese organisaties pleiten voor het meewegen van mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen. We moeten meer stilstaan bij—en actie ondernemen op—hoe overheidsbeleid buiten de zorg de mentale gezondheid beïnvloedt. Dat is de gedeelde visie van 16 partijen in Europa, waaronder het Trimbos-instituut. Zij presenteerden hun visie aan de Europese Commissie in Luxemburg…

europese unie

17 maart 2023 – Het versterken van de mentale veerkracht staat niet alleen op de agenda van VWS, maar ook op de agenda van de Europese Unie. Hiertoe deed de Europese Commissie een oproep om input te geven op de vraag hoe de EU kan bijdragen aan een mentaal gezondere samenleving. Samen met het Trimbos-instituut,…