Goed initiatief voor het versterken van mentale gezondheid voor jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

2 november 2023 –  De mentale gezondheid van jongeren staat enorm onder druk. De Nederlandse ggz ondersteunt de oproep om het versterken van de mentale gezondheid van jongeren met prioriteit aan te pakken, inclusief bijbehorende financiering. Jongeren die zorg nodig hebben moeten erop kunnen rekenen dat die zorg er is.

Daarnaast vragen we aandacht voor maatschappelijke factoren die een rol spelen in het ontstaan van gezondheidsproblemen (Health in all policies) en mogelijkheden om in te zetten op preventie en op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vroeg ingrijpen in verdere ontwikkeling van de aandoening kan veel persoonlijke en maatschappelijke schade voorkomen.

Mentale gezondheid van jongeren staat onder druk
Al jaren zijn er signalen dat de mentale gezondheid van jongeren onder druk staat. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS dat één op de vijf van de 12 tot 25-jarigen zich psychisch ongezond voelt (CBS, 2022). Bovendien blijkt dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart, zoals angst en somberheid, waarvan 12% in ernstige mate (Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR, 2022). De organisaties stellen dat het vanuit de overheid nog ontbreekt aan concrete doelen en een structurele investering in de mentale gezondheid van jongeren: ‘het budget is veelal niet geoormerkt, verstopt in losse subsidieregelingen of aparte ministeriebegrotingen’. In een speciale aanpak van het ministerie van VWS is 1,1 miljoen gereserveerd voor het versterken van de mentale gezondheid van jongeren, dit beslaat 0,001% van de totale zorgbegroting.

Lees meer >>>

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1039 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail