NIP: Structurele middelen ontbreken voor échte inzet op preventie mentale gezondheid

Facebooktwitterlinkedinmail

10 mei 2024 – Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft samen met de Nederlandse ggz, Verslavingskunde Nederland en de NVvP een brief aan de Tweede Kamerleden van de commissie VWS gestuurd. Aanleiding is het overleg in de Tweede Kamer over leefstijlpreventie op 16 mei. Er zal dan gesproken worden over zaken als de aanpak van alcohol- en tabaksgebruik, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Nationaal Preventieakkoord en de integrale aanpak van mentale gezondheid, waar ook het NIP op diverse momenten input voor heeft aangeleverd.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de structurele financiering van preventieve interventies en -programma’s als het gaat om mentale gezondheid. Deze staat op dit moment onder druk. Zo heeft het kabinet diverse preventieambities enerzijds, maar zijn er anderzijds weinig middelen beschikbaar om deze te behalen of dreigen deze zelfs te worden afgebouwd.

NIP: Structurele financiering voor preventie mentale gezondheid essentieel
Het NIP is groot voorstander van preventie bij de aanpak van mentale gezondheid. Een belangrijke manier om mentaal welzijn te verbeteren is immers door preventie, vroegsignalering en het werken aan verbetering van de mentale gezondheid. Zo vroeg mogelijk in de levensloop van de mens en in het zorgproces. Deze preventie moet dan wel structureel gefinancierd worden en daaraan ontbreekt het nu veelal.

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 522 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail