Eerste deel debat over mentale gezondheid jongeren en studenten

Facebooktwitterlinkedinmail

27 april 2024 – Afgelopen donderdag vond in de Tweede Kamer met minister Dijkgraaf en staatssecretaris Van Ooijen het debat over de mentale gezondheid van jongeren en van studenten plaats. In meerdere opzichten een bijzonder debat. In de eerste plaats omdat het -ondanks dat het over de mentale zorg en gezondheid gaat- niet onder de Vaste Commissie voor VWS werd gevoerd, maar bij de Commissie voor OCW. Daardoor lag de focus vooral op de raakvlakken met onderwijs en opleiden. In de tweede plaats omdat vanwege de hectische Kameragenda vlak voor het reces het debat niet afgemaakt kon worden: een vervolg van het debat is op 18 juni van 18:00 tot 20:00 uur.

Spreken over aanpak…
De Nederlandse ggz schreef Kamerleden een brief samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Daarin deden we de oproep om de beperkte ruimte in het debat niet te veel te spenderen aan een discussie over de oorzaken: daar zijn wetenschappelijke rapporten over en het betreft deels zaken die de invloedssfeer van de politiek overschrijden. In de brief vragen ze de tijd vooral in te zetten om de aanpak te bespreken. We wijzen onder meer op het belang van vroegsignalering en concrete interventies bij mentale gezondheidsproblemen.

…of toch oorzaken
Toch ging het grootste deel van de inbreng van Kamerfracties in op oorzaken. De effecten van social media en algoritmes werden veel genoemd, maar ook prestatiedruk, het beeld van maakbaar succes en een grote rol voor financiële beperkingen en bestaanszekerheid. Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Van Ooijen wezen ook op de bestaande rapporten en kennis hierover, en bepleitten dat het kabinet in het algemeen en hun ministeries in het bijzonder hun rol pakken in het normaliseren en adresseren van deze zaken.

Aandacht voor initiatieven
In de bijdragen van Paternotte (D66), Krul (CDA), Martens-America (VVD) en Van Zanten (BBB) kwamen initiatieven op het grensvlak tussen onderwijs en ggz wel aan de orde. Er werden vragen gesteld over de (structurele) financiering daarvan. Helaas werd het debat afgebroken precies in het blok waarin minister Dijkgraaf inging op de concrete aanpak en ondersteuning van dit soort initiatieven. Tot dusver gaven de bewindspersonen de indruk dat de financiering wel op orde is, maar gezien onze signalen uit het veld lijkt het er dan op dat initiatieven die vanuit de zorgsector worden ontplooid onvoldoende hun weg naar de onderwijs-financiering weten te vinden.

Andere invalshoeken
Hoewel er veel overlap zit in de inbreng van fracties, waren er enkele opvallende invalshoeken. Krul (CDA) benoemde het zorgwekkend drugsgebruik onder studenten, Ceder (ChristenUnie) vraagt of er niet een regeringscommissaris mentale gezondheid moet komen en Van Zanten (BBB) brak een lans voor leerlingen en studenten met een beperking. Op deze onderdelen moet Dijkgraaf in het tweede deel van het debat terugkomen.

Toezeggingen
Omdat het debat nog niet klaar is, is nog onbekend of er een tweeminutendebat komt. Wel is er in deel één van het debat al een toezegging gedaan door staatssecretaris Van Ooijen:

Vóór het tweede deel van dit debat volgt een overzicht welke initiatieven landelijk beschikbaar zijn rondom mentale gezondheid jongeren.
De Nederlandse ggz zal het tweede deel van dit debat met interesse volgen.

Ga naar het eerste deel van het debat en stenogram

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 586 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail