Geen verbetering maar wel stabilisatie in mentale gezondheid onder jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

16 september 2023 –  Huisartsen registreerden in het tweede kwartaal van 2023 een toename van zelfdodingsgedachten en -pogingen onder jongeren in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Ondanks de toename in zelfdodingsgedachten en -pogingen, stabiliseert de mentale gezondheid onder jongeren. Deze inzichten komen voort uit het Gezondheidsmonitor COVID-19 kwartaalonderzoek van juni 2023. Dit onderzoek omvat zowel de achtste rapportage gericht op de jeugd als de zesde rapportage gericht op volwassenen.

Mentale gezondheid onder jongeren stabiliseert
Jongeren bezochten hun huisarts in het tweede kwartaal van 2023 minder vaak met angst- en depressieklachten dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met 2019 melden jongeren echter nog wel steeds vaker depressieve gevoelens. Het aantal jongeren dat zegt mentale klachten, eenzaamheid en stress te ervaren, blijft sinds maart onveranderd.

Mentale en fysieke gezondheid van volwassenen
De gezondheidscijfers van volwassenen uit het vragenlijstonderzoek van juni 2023 veranderen nauwelijks ten opzichte van de meting in maart. Eenzaamheid en stress nemen licht toe. Minder volwassenen zoeken hulp voor lichamelijke en mentale klachten. Huisartsen zien echter meer volwassenen met geheugen- en concentratieproblemen dan in voorgaande jaren, maar dit aantal daalde in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023.

Over het onderzoek
De resultaten komen uit het zevende kwartaalonderzoek onder volwassenen en zijn gebaseerd op cijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit kwartaalonderzoek valt onder het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, GGD GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het Nivel en ARQ(Nationaal Psychotrauma Centrum ) Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en ZonMw(Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Bron: rivm.nl

Hulp nodig?
Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Dit bericht is 939 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail