Kunnen leraren psychische aandoeningen bij leerlingen herkennen?

Facebooktwitterlinkedinmail

22 mei 2023 – Leraren kunnen helpen bij het herkennen van psychische problemen bij scholieren en daardoor jongeren eerder verwijzen naar professionele hulpverlening.  Deze studie onderzoekt of docenten in het secundair onderwijs in Duitsland de aanwezigheid en ernst van psychische stoornissen bij leerlingen kunnen detecteren en beoordelen, en welke factoren een verwijzing naar professionele hulpverlening zouden voorspellen.

In dit onderzoek vulende 136 leraren in het secundair onderwijs een online vragenlijst in met casuïstiek van leerlingen met matige of ernstige internaliserende en externaliserende psychische aandoeningen. De onderzoekers  beoordeelden het vermogen om de psychische problemen te herkennen en de mate van ernst van het probleem te beoordelen, evenals de vervolgactie  van leraren.

Resultaten:

Van de docenten bleek 66% en 75%  in staat te zijn om psychische problemen te identificeren in geval van casussen van respectievelijk externaliserende en internaliserende psychische aandoeningen. Respectievelijk 60% en 61% bestempelden de psychische aandoening correct als externaliserend of internaliserend, en de werkelijk positieve percentages verschilden niet tussen externaliserende versus internaliserende stoornissen. Matige en externaliserende stoornissen werden echter met minder precisie geïdentificeerd en voor deze stoornissen werden minder vaak aanbevelingen gedaan om professionele hulp te zoeken.

De resultaten geven aan dat leraren in staat zijn om correct en waarschijnlijk intuïtief (op zijn minst ernstige gevallen van) psychische aandoeningen bij hun leerlingen te kunnen herkennen. Gezien de geuite onzekerheid en de grote belangstelling van leraren, wordt verdere opleiding en training van leraren over psychische aandoeningen bij adolescenten daarom aanbevolen.

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

Dit bericht is 1028 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail