Zorgen over inkoop van geestelijke gezondheidszorg voor 2020

Facebooktwitterlinkedinmail

9 december 2019- GGZ Nederland maakt zich ernstige zorgen over de inkoop in de geestelijke gezondheidszorg. De aangekondigde patiëntenstop bij Nederlands grootste ggz-aanbieder onderstreept de knellende situatie. Eenzelfde signaal gaat uit van het handhavingsverzoek dat GGZ Nederland  vorige week indiende bij de Nederlandse Zorgautoriteit over het inkoopproces van de acute zorg.

De contractonderhandelingen die ggz-instellingen voeren voor 2020 verlopen in veel gevallen uiterst moeizaam. Dat geldt voor de inkoop met zorgverzekeraars. En dat geldt ook voor de contracten die ggz-aanbieders moeten sluiten met gemeenten (onder meer voor de jeugd-ggz) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (voor de forensische zorg). Helaas leidt dat in sommige gevallen zelfs tot rechtszaken in de forensische zorg en jeugdzorg.

Kostendekkende tarieven noodzakelijk
De financiële situatie van ggz-instellingen maakt het onmogelijk om nog langer tarieven te accepteren die niet kostendekkend zijn. De moeilijke omstandigheden zetten de zorgverlening voor patiënten onder druk. Ggz-instellingen willen hoe dan ook voorkomen dat patiënten de dupe worden van tekortschietende tarieven.

Onderzoeken bevestigen knellende situatie
De eerder dit jaar verschenen onderzoeken van AEF, EY, Finance Ideas, KPMG, Intrakoop en Gupta onderschrijven dat de geestelijke gezondheidszorg het financieel moeilijk heeft. Door knellende contracten met verzekeraars, lagere tarieven, grote personeelstekorten, toenemende kosten voor de inhuur van zzp’ers en oplopende regeldruk dreigt de geestelijke gezondheidszorg een race to the bottom te worden. Dit is niet wat GGZ Nederland wil. De uitvoering van de maatschappelijke opdracht komt daarmee in het gedrang: het streven naar een mentaal gezonde, veilige en inclusieve samenleving.

GGZ Nederland doet een dringende uitnodiging aan alle partijen in het zorgstelsel om gezamenlijk in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3121 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail