Suïcidepreventie blijft prioriteit GGZ Nederland

Facebooktwitterlinkedinmail

Het voorkomen van zelfmoord is een van de belangrijkste opgaven binnen de geestelijke gezondheidszorg, en heeft in het afgelopen decennium steeds meer prioriteit gekregen. Met name door de activiteiten van 113 Zelfmoordpreventie is het thema regionaal én nationaal onder de aandacht gebracht. Dit leidde tot tal van activiteiten binnen en buiten de ggz waarin suïcidepreventie centraal staat: van Supranet GGZ tot de landelijke agenda suïcidepreventie.

In 2017 omarmden ook de leden van GGZ Nederland Zero Suïcide als kernambitie: niemand mag in ons land radeloos en eenzaam sterven door eigen toedoen. Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland: “Ook al zullen we de nul niet snel halen, door deze ambitie leggen we de laat hoog, en verplichten we onszelf tot de voortdurende vraag of we alles doen wat in ons vermogen ligt om zelfmoord te voorkomen. We verkennen welke initiatieven ondersteund of opgepakt kunnen worden, en welke nieuwe initiatieven helpend zijn. GGZ Nederland werkt daarin samen met 113 Zelfmoordpreventie, maar ook met partners als MIND, ProRail, NHG, NIP, LVVP en Vereniging POH-GGZ”.

Uitgangspunt is dat ggz-aanbieders een dubbelrol hebben in het voorkomen van zelfmoord. Enerzijds moeten ze er actief voor zorgdragen dat ze hun beleid op dit punt op orde hebben. Anderzijds hebben ze een verantwoordelijkheid om ook buiten de muren van de instelling hun expertise en netwerk in te zetten om zelfmoord te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door deelname aan Supranet GGZ of door participatie in de Supranet Communities. Maar ook door het opleiden en trainen van huisartsen en andere ‘gatekeepers’ in het signaleren en adequaat reageren op suïcidaal gedrag.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2812 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail