Randvoorwaarden voor goede zorg in de GGZ nog niet vervuld

Facebooktwitterlinkedinmail

1 december 2018 – Ondanks heldere afspraken en een gedeelde visie op de toekomst in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz, maakt GGZ Nederland zich in aanloop naar het AO GGZ in de Tweede Kamer op 6 december wel zorgen. Er valt nog veel te winnen als het gaat om de randvoorwaarden die nodig zijn voor goede zorg aan patiënten en cliënten in de ggz. Dat meldt GGZ Nederland in een brief aan de Tweede Kamerleden.

De zorgen van de branchevereniging zijn er als het gaat om de betrokkenheid van de VNG aan de gemaakte afspraken. De inzet van gemeenten is onontbeerlijk bij het terugdringen van wachttijden in de ggz en het ondersteunen van burgers met een psychische aandoening. We waren dan ook blij dat de VNG meesprak bij de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord ggz. Definitieve deelname  is noodzakelijk om te komen tot goede zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening.

Arbeidsmarkt
Er zijn veel onvervulde vacatures in de ggz. Gelukkig zijn er afspraken gemaakt over meer opleidingsplekken voor nieuwe studenten in beroepsgroepen die de sector over een aantal jaar kunnen versterken. Ook zijn er afspraken om niet-BIG-geregistreerde beroepen te kunnen financieren, zoals de ervaringsdeskundige. GGZ Nederland ziet graag dat de Nederlandse Zorgautoriteit kiest voor een experiment waarbij de financiering van deze beroepsgroepen uit de dbc’s wordt afgeleid. Dit sluit het meest aan bij de huidige situatie en biedt de minste administratieve lasten voor zorgaanbieders. Niet-BIG-geregistreerde professionals zorgen voor betere aansluiting bij zorgvragen van patiënten en kortere wachttijden.

Wachttijden
Uit een peiling van GGZ Nederland blijkt dat 35.000 mensen wachten op gespecialiseerde ggz. Dat zijn er te veel. We zien gelukkig veel initiatieven bij ggz-instellingen om wachttijden aan te pakken. Niet alleen leveren alle leden van GGZ Nederland wachttijden aan bij Vektis, ze zijn ook bezig met verbeteringen die kortere wachttijden betekenen. Daarnaast zijn echter investeringen in zorg op de juiste plek, de aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt en vermindering van regeldruk essentiële voorwaarden voor het oplossen van wachttijden. Ook laten de regionale taskforces zien dat er door verdere regionale samenwerking tussen ketenpartners verbetering mogelijk is. Deze samenwerking ontstaat niet vanzelf, maar moet gefaciliteerd worden. GGZ Nederland ziet hierin een rol voor het ministerie van VWS.

Administratieve lasten
GGZ Nederland heeft goede hoop dat de resultaten van de Taskfoce gepast gebruik leiden tot vermindering van administratieve lasten. Dat betekent dat zorgprofessionals meer tijd kunnen besteden aan patiënten. Maar op het punt van de rechtmatigheid en de vorderingen rond aanpassing van het kwaliteitsstatuut,  zien we helaas te weinig van voortgang. Terwijl aanpassingen ruimte bieden voor het verminderen van regeldruk en het verruimen van taakherschikking, zodat patiëntenzorg verbetert.

Dit bericht is 2925 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail