Reactie GGZ Nederland op berichten over gevolgen personeelstekort GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

7 februari 2019 – Er is geen een-op- een relatie tussen een calamiteit en het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg. Dit zegt GGZ Nederland in een reactie op het artikel in Trouw waarin wordt gemeld dat het nijpende personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg leidt tot calamiteiten met mogelijke dodelijke afloop. Volgens de bracheorganisatie zijn er altijd meerdere oorzaken voor een calamiteit.

De krant komt tot deze conclusie na analyse van calamiteitenrapportages van de afgelopen anderhalf jaar. Een calamiteit met dodelijke afloop kan bijvoorbeeld een suïcide zijn, brand, medicatiefouten of een geweldsincident. Dergelijke calamiteiten hebben een enorme impact op een instelling. Elke dode is een groot verlies. Voor de naasten en familie, maar het heeft ook een enorme impact op de betrokken zorgprofessionals. Zij zetten zich elke dag opnieuw in om hun cliënten de juiste zorg te bieden.

Incidenten en calamiteiten zijn ook momenten waarvan we leren om het de volgende keer beter te doen. De Inspectie laat weten dat in een steekproef gekeken is naar calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie. In al deze gevallen hebben onze instellingen vervolgens de calamiteit onderzocht en hebben er van geleerd. De zorg blijft immers mensenwerk.  Ook volgens de Inspectie is het te voorbarig om de conclusie te trekken dat er een een-op-een-relatie is tussen calamiteiten en een personeelstekort. GGZ Nederland deelt deze mening. Er liggen altijd meerdere oorzaken ten grondslag aan een calamiteit.GGZ Nederland vraagt om meer gevoel van urgentie

Dagblad Trouw en de Groene Amsterdammer hebben vandaag meerdere artikelen gepubliceerd over de gevolgen van het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg. GGZ Nederland en tien van haar grootste lid-instellingen hebben aan deze publicaties meegewerkt. In de artikelen komen zorgprofessionals en bestuurders aan het woord die vertellen over hun worsteling met de nijpende personeelstekorten. Er wordt een pijnlijk en herkenbaar beeld van de werkvloer geschetst. Onze leden kampen met geweldig grote personeelstekorten.

Als brancheorganisatie luiden wij al geruime tijd de noodklok. Al lang geven wij aan dat er veel meer mensen opgeleid moeten worden dan aangegeven door het capaciteitsorgaan. Het capaciteitsorgaan adviseerde eind 2018 weliswaar om meer personeel op te leiden maar dit had al eerder moeten gebeuren. Ook de regeldruk in de instellingen moet drastisch worden verminderd om het werkklimaat weer aantrekkelijk te maken. Het tempo waarin op beide punten een antwoord op komt is veel te laag.

ZZP’ERS

Een zorgelijke ontwikkeling is de inhuur van uitzendkrachten en zzp’ers (psychiaters en psychologen). Door het tekort aan personeel zien instellingen zich hiertoe genoodzaakt. Voor veel psychiaters is het aantrekkelijk om als zzp ‘er aan de slag te gaan omdat ze geen diensten hoeven te draaien. Het is van groot belang dat er zo snel mogelijk afspraken komen om nacht- en weekenddiensten en crisisdiensten ook voor zzp-psychiaters een vast onderdeel van hun werk te maken om zo de werklast tussen personeel in loondienst en de zzp’ers eerlijk te verdelen. Een ander belangrijk punt is versoepeling van het omgaan met het regiebehandelaarschap. Als het mogelijk wordt dat meerdere professionals de regie kunnen pakken in een behandeling, betekent dit een verlichting van de werkdruk.

Lees hier de artikelen in Trouw, Trouw en de Groene Amsterdammer.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3598 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail