zelfbeschadiging

15 mei 2023 – Suïcide is een belangrijk maatschappelijk en volksgezondheidsvraagstuk in Zuid Azië. Er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van de gegevens over zelfmoord en zelfbeschadiging in deze regio. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een trainingshandleiding voor het monitoren van zelfmoord en zelfbeschadiging gepubliceerd, die gebaseerd is op het trainingsmateriaal dat door het SPIRIT…

suicidecijfers CBS

13 mei 2023 – MIND is verdrietig over de cijfers die het CBS heeft uitgebracht over het aantal suïcides in Nederland. Hoewel het aantal redelijk overeenkomt met de suïcidecijfers van voorgaande jaren is iedere suïcide er een teveel. We moeten echt op alle facetten in het leven ingrijpen om suïcide te voorkómen. Denk aan een…

CBS, zelfdodingen,

13 mei 2023  – In 2022 maakten 1 916 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn gemiddeld ruim vijf zelfdodingen per dag. Sinds 2018 is het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners stabiel. Bij jongeren onder de 30 jaar is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over…

social media, digitale middelen, suïcide, zelfmoord, influencers, sociale media, onderzoek, kinderen,

10 april 2023 – Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren veel voordelen heeft, kunnen nadelige effecten zoals cyberpesten, online uitdagingen, sociale vergelijking en imitatie suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren. De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig empirisch bewijs…

suïcidepreventie bij jongeren, diagnostiek van suicidaliteit, samen minder suïcide, zelfmoord, suïcides

29 maart 2023 – Steeds meer jongvolwassenen tot dertig jaar maken een einde aan hun leven. In februari was er een stijging te zien in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar zo meldde diverse media afgelopen week. In dit kennisdossier staan de laatste inzichten op het gebied van suïcidepreventie bij jongeren. Welke initiatieven zijn er…

jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

28 maart 2023 – Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen. Ton Coenen, directeur van GGD GHOR Nederland:…

Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit

27 maart 2023 – Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid kunnen een levensreddend middel zijn bij suïcidaliteit, maar worden helaas nog beperkt ingezet. De nieuwe ‘Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit’ heeft als doel om de inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit in de GGZ en het sociaal domein te bevorderen. De Adviesnota werd in de week van de psychiatrie, door…

#ThereISHelp, twitter

30 december 2022 – Twitter heeft de functie voor suïcidepreventie #ThereIsHelp opnieuw geïnstalleerd. De functie geeft Twittergebruikers betrouwbare informatie over onder andere suïcidepreventie en geestelijke gezondheidszorg. Eerder deze maand had Twitter deze functie verwijderd, maar onder druk van gebruikers en belangengroepen werd #ThereIsHelp opnieuw geactiveerd. De functie #ThereIsHelp werd vorig jaar geïntroduceerd door Twitter en toont gebruikers, die…

veiligheidsplan

12 december 2022 –  Een veiligheidsplan is effectief om suïcidaal gedrag te voorkomen, blijkt uit recent onderzoek. Én het biedt handvatten om suïcidaliteit bespreekbaar te maken. Reden genoeg om de kennis over gebruik van veiligheidsplannen onder behandelaren te vergroten. Nog niet zo heel lang geleden sloten behandelaren nog een non-suïcidecontract met cliënten met suïcidale gedachten…

Dag van de nabestaanden, zelfdoding

12 november 2022 – Op 19 november, de ‘dag van de nabestaanden van zelfdoding’ organiseert de Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie de eerste vertoning van de documentaire ‘Zonder mijn grote broer’ in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Van 10:00 tot 13:30 uur nodigen we nabestaanden, professionals en andere geïnteresseerden uit bij…