Baby gevoeliger voor angst vader dan moeder

vader, baby

Wanneer er fysiek gevaar dreigt, lijken baby’s meer angst te vertonen in het bijzijn van een angstige vader dan wanneer de moeder zich angstig gedraagt. Dat blijkt uit onderzoek van NWO-wetenschapper Eline Möller en haar collega’s van de Universiteit van Amsterdam. Ze publiceerde in oktober...

Lees verder »

Bij psychosen spelen jeugdtrauma’s een rol

depressie jeugd

Jeugdtrauma’s spelen een rol bij psychische stoornissen zoals psychose, vooral als er sprake is van opzet door een dader, bijvoorbeeld bij mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek waarop Martine van Nierop 30 januari promoveert aan Maastricht University. De invloed van traumatische ervaringen in de jeugd is...

Lees verder »

Oppositie wil af van eigen bijdrage jeugd-GGZ 

jeugdzorg

Oppositiepartijen SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen dat de eigen bijdrage in de jeugd-GGZ – voorlopig – wordt geschrapt. De jeugdzorg valt sinds dit jaar onder provincies en gemeenten. Een gevolg van de wijziging is dat ouders een bijdrage moeten betalen voor psychiatrische hulp voor...

Lees verder »

Traumabehandeling ook effectief bij mensen met een psychose

psychose

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals professionals in de psychiatrie jarenlang vreesden. Dit blijkt uit recent onderzoek bij dertien GGZ instellingen in Nederland, waaronder Rivierduinen, door het consortium Treating Trauma In Psychosis, bestaande uit onderzoekers van de Vrije...

Lees verder »

LPGGz pleit voor afschaffing eigen bijdrage Jeugdwet

geld

Het Landelijk Platform GGz wil dat de eigen bijdrage voor de jeugd-ggz die per 1 januari van kracht is per direct wordt afgeschaft. Het Platform is verbaasd over de herinvoering van de eigen bijdrage. Eind 2012 werd de eigen bijdrage voor de specialistische ggz nog...

Lees verder »

Nog geen conclusies over generalistisch basis GGZ mogelijk

basis ggz

Een jaar na de invoering van het systeem van generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn er nog onvoldoende kwantitatieve data beschikbaar om conclusies te trekken. Dit staat in de tweede rapportage van de monitor GBGGZ die Minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd....

Lees verder »

Tijdschrift MGV opgeheven

MGV

MGV, het magazine voor ggz en verslavingszorg, is per januari 2015 opgeheven. De afgelopen jaren is met verschillende uitgevers naar wegen gezocht voor een gezonde exploitatie van het blad, maar dit heeft helaas niet geleid tot het verwachte resultaat. Ook een spontane actie van auteurs...

Lees verder »

Over GGZNieuws.nlDisclaimerMail de redactie