separeercel-isoleercel
21 oktober 2016 – In zes jaar tijd is GGZ Friesland erin geslaagd het aantal uren dat patiënten worden gesepareerd met 30 procent terug te dringen, zo meldt de Leeuwarder Courant. Volgens directeur behandelzaken Jos Keizer slaagt GGZ Friesland er goed in om ,,drang en dwang’’ te beperken.…

LVB
21 oktober 2016 – Het jaarlijks congres over LVB op 26 januari 2017 in Utrecht staat dit keer in het teken van emotionele- en gedragsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking worden, behalve door een relatief lage intelligentie…

WACHTEN, WACHTTIJD, WACHTLIJSTEN
20 oktober 2016 – Mensen die een behandeling nodig hebben in de geestelijke gezondheidszorg moeten veel te lang wachten op een intakegesprek. Officieel mag de wachttijd niet langer duren dan vier weken. In meer dan de helft van de gevallen wordt die deadline overschreden, zo meldt de Telegraa…

poh-ggz, basis ggz
19 oktober 2016 – Sinds de invoering van de basis GGZ doen steeds meer mensen met psychische en sociale hulpvragen een beroep op de huisartspraktijk. Uit een enquête van het Landelijk Platform GGZ onder GGZ-cliënten in de huisartspraktijk, blijkt dat de meeste praktijken een voldoende scor…