Weinig controle op gebruik verslavende slaapmiddelen

Benzodiazepines-150x150

Huisartsen en apothekers controleren het gebruik van verslavende slaapmiddelen nauwelijks. Bij 70 procent van de gebruikers vraagt de arts of apotheker nooit naar het gebruik van slaapmiddelen. Dat blijkt uit een enquête van TROS Radar. Het televisie programma ondervroeg 16.000 gebruikers van slaapmedicatie. Ruim de helft van de ondervraagden kan niet...

Verder lezen »

Factsheet Hervorming langdurige zorg

rijksoverheid-maastricht-3827-thumb

Naar goede zorg die bij ons past  Ondersteuning en langdurige zorg per 2015 Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015: worden gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Die ondersteuning...

Verder lezen »

Te weinig informatie bij uitgifte nieuw medicijn

pillen-150x150

Apothekers geven patiënten te weinig informatie bij de uitgifte van nieuwe medicijnen. Meer dan de helft van de mensen die in 2013 en 2014 een nieuw medicijn kregen, hadden geen of geen volledig gesprek over de werking, bijwerkingen en het medicatieoverzicht, aldus patiëntenfederatie NPCF. ‘Het...

Verder lezen »

Tweede Kamer bespreekt Wet Langdurende Zorg

tweede-kamer-150x150

Tweede Kamerleden spreken 14 april in een rondetafelgesprek over de Wet langdurende zorg. Belangenorganisaties zijn uitgenodigd om hun standpunten uiteen te zetten. Voorzitter Artie van Tuijn van de RIBW Alliantie spreekt over de langdurende ggz. Hiervoor is samen met GGZ Nederland een position paper verstuurd aan de...

Verder lezen »

Steeds meer studenten in de stress

stress-student-150x150

De druk op studenten neemt toe. Studeren wordt duurder, de eisen worden strenger. Studentendecanen maken zich zorgen over het toenemend aantal studenten in de stress. Ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan organiseerde de landelijke organisatie van studentendecanen in het hbo (LOShbo) donderdag een congres over...

Verder lezen »

Uitzending Nieuwsuur: Jaarrekeningen GGZ niet goedgekeurd

Nieuwsuur-ook-op-zondag-150x150

De beroepsvereniging van accountants, de NBA, roept haar leden op de jaarrekeningen van instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet goed te keuren. De cijfers bevatten te veel onzekerheden. In Nieuwsuur reageren o.a. de Nederlandse Vereniging van Banken en de instellingsbestuurder van GGZ-instelling Antes. Oproep Vorig...

Verder lezen »

‘Financiering ggz is praktisch onuitvoerbaar geworden’

geld-150x150

De bekostiging van de ggz is zo ingewikkeld geworden dat het praktisch onuitvoerbaar is. Brancheorganisatie GGZ Nederland pleit voor een versimpeling, zo lezen we op de website van zorgvisie. Afgelopen vrijdag heeft de vereniging van accountants NBA een alert afgegeven voor de GGZ-instellingen. De NBA adviseert leden om een verklaring...

Verder lezen »

Roep om uitstel Wet langdurige GGZ neemt toe

kamercommissie-150x150

De roep om nog een jaar te wachten met de in voering van de Wet langdurige zorg (Wlz) neemt toe. Dat bleek vandaag op de hoorzitting die het Tweede Kamer over de opvolger van de AWBZ organiseerde. Ypsilon en het Landelijk Platform GGz, beide uitgenodigd...

Verder lezen »